Mapa stránek pro turisty napište nám nové fórum Z úřední desky Bazar
nakupte si u nás
Úvodní stránka
MěÚ - zápisy z jednání ~ Zápisy a usnesení 2012 ~ Usnesení ze zasedání ZMě ze dne 10.12.2012

Kontaktní informace
Městský úřad Klecany
Do Klecánek 52
250 67 Klecany

tel.: 284 890 064
fax: 284 890 000

Fakturační adresa
Město Klecany
Do Klecánek 52
250 67 Klecany.
IČ: 00240290

Úřední hodiny:
Městský úřad
pondělí, středa
07.00 - 18.00

Stavební úřad
pondělí, středa
08.00 - 11.15 a 11.45 - 18.00

Matriční úřad , Pokladna
pondělí 07.30 - 11.15 a 11.45 - 18.00 středa 07.00 - 11.15 a 11.45 - 18.00

e-mail: webmaster@klecany.cz

Usnesení ze zasedání ZMě ze dne 10.12.2012

Usnesení č.40/2012 ze zasedání Rady města Klecany, ze dne 10.12.2012

Přítomni dle prezenční listiny: Daniel Dvořák, Ing.Kristýna Holubová, Ivo Kurhajec, Jiří Medek, Ladislav Němeček
Zastupitelé: Jiří Bendl, Jan Busch, Martin Hora, Antonín Kučera, Martin Lemon, Zdeňka Tomášová, Jiří Valtera
Host: Zuzana Kudláčková
Omluveni: Miroslav Filinger, Jan Pinc, Dagmar Valterová

1. Schválila prodloužení smlouvy na odvoz TKO předložené vedením města při přípravě zajištění svozu tříděného a netříděného odpadu. Po ukončení stávající smlouvy doporučuje uzavřít s novým dodavatelem z důvodu stability
poskytovaných služeb dlouhodobou smlouvu (minimálně 4 roky). V tomto případě se jedná o nadlimitní zakázky, jejíž zadáni ve výběrovém řízení je časově náročné. Proto rada souhlasí s prodloužením stávající smlouvy s  A.S.A., spol , s r.o. na svoz tříděného a netříděného odpadu o 6 měsíců do 30. 6. 2013 (toto prodloužení je svým rozsahem zakázka malého rozsahu kritérium úměrnosti ceny je splněno, náklady na změnu dodavatele na 6 měsíců by byly vysoké), aby bylo možno uskutečnit řádné nadlimitní výběrové řízení na nového dodavatele. Rada doporučuje, aby se výběrové řízení na nového
dodavatele uskutečnilo jako multikriteriální (zohlednění kvality služeb, dostupnosti, poskytnutí bonusů apod,).

2. Schválila směrnici k provádění Inventarizace majetku a závazků města Klecany S 1/2012 a Plán inventur na rok 2012.

3. Schválila uzavření Městského úřadu Klecany, včetně matriky a stavebního úřadu ve dnech 27.,28. (čtvrtek, pátek) a 31. (pondělí) prosince 2012.

4. Č.j. 3943/12 schválalila vzdání se práva námitek k "Rozhodnutí o uplatnění finanční korekce výdaje na veřejnou zakázku Revitalizace náměstí V.B.T. v Klecanech" (provedení architektonické studie, PD a autorského dozoru), realizované v rámci ROP NUTS II Středni Čechy - projektu reg. č. CZ 1.15./3.3.00/50.00972 v celkové výši 214.950,- Kč . Předá Zastupitelstvu města Klecany .

5. Projednala s členy ZMě, FV a KV žádosti a požadavky jednotlivých sdružení, spolků a organizací k čerpání příspěvků z rozpočtu města na rok 2013. Dále se projednávaly jednotlivé body rozpočtu v návaznosti na již uzavřené smlouvy (dotace náměstí, cyklostezka a opravy komunikací - Mírová, Dlouhá), a nové dotace, investice a opravy např. (rozšíření MŠ, zatepIeni ZŠ, malý metací stroj, další opravy Nová, Přemyšlenská, Pionýrská).

6. Vzala na vědomí "Zjišťovací protokol prostavěnost " areálu stavebnin WOODCOTE CZ a.s, v Dolních kasámách. Předá p. Ježkovi k dalšímu zpracování.

Příští zasedání Rady města se bude konat 17. prosince 2012
K tomuto článku můžete vložit svůj komentář
Přispívat do diskuze může pouze registrovaný uživatel.


Přihlášení do systému
Uživatelské jméno:

Heslo:

  Registrovat


E-letter

Pokud chcete dostávat pravidelně novinky o dění ve městě Klecany a okolí, zadejte výše Vaší e-mailovou adresu.