Mapa stránek pro turisty napište nám nové fórum Z úřední desky Bazar
nakupte si u nás
Úvodní stránka
MěÚ - zápisy z jednání ~ Zápisy a usnesení 2012 ~ Usnesení ze zasedání Rady 16.7.2012

Kontaktní informace
Městský úřad Klecany
Do Klecánek 52
250 67 Klecany

tel.: 284 890 064
fax: 284 890 000

Fakturační adresa
Město Klecany
Do Klecánek 52
250 67 Klecany.
IČ: 00240290

Úřední hodiny:
Městský úřad
pondělí, středa
07.00 - 18.00

Stavební úřad
pondělí, středa
08.00 - 11.15 a 11.45 - 18.00

Matriční úřad , Pokladna
pondělí 07.30 - 11.15 a 11.45 - 18.00 středa 07.00 - 11.15 a 11.45 - 18.00

e-mail: webmaster@klecany.cz

Usnesení ze zasedání Rady 16.7.2012

Usnesení č. 21/2012 ze zasedání Rady města Klecany, ze dne 16.7. 2012

Přítomni dle prezenční listiny: lng. Kristýna Holubová, lvo Kurhajec, Ladislav Němeček
Omluveni: Jiří Medek, Daniel Dvořák

1. Schválila podpis smlouvy o smlouvě budoucí s MUDr. Bednářem na pronájem prostor ve zdravotním středisku od 1. 1. 2013.

2. Č.j. 1825/12 schválila žádost p. Marka Pekárka o zrušení pronájmu prostor v budově zdravotního střediska k provozování oční optiky.

3. Č.j.  1925/2012 projednala žádost občanského sdružení Pravý Hradec o povolení konání příměstských táborů v Dolních kasárnách a pozve předsedkyni sdružení paní Zdeňku Tomášovou na příští jednání RM.

4. Č.j. 1929/2012 schválila nabídku společnosti ORESTA architektura na zpracování kompletní projektové dokumentace projektu "Dostavba školky Klecany" ve výši 71.000,- Kč bez DPH.

5. Č.j. 1927/2012 schválila nabídku lng. Jiřího Kuliče, RAlL ROAD DESlGN, dopravní stavby na zhotovení kompletní projektové dokumentace pro projekt ,,oprava části komunikace Do Klecánek a oprava části komunikace Do Kaštan v prostoru náměstí Třebízského". Náklady na geodetické zaměření, projektovou dokumentaci, zajištění vydání stavebního povolení a autorský dozor jsou ve výši 75.000,- Kč včetně DPH.

6. Č.i. 1930/2012 schválila požadavek lng. arch. Lukáše Balleka na provedení vícepráce na části slaboproudých rozvodů prováděcího projektu "Rekonstrukce a přístavba MŠ" za částku ve výši 10.000,- Kč'

7. Č.j.  1935/2012 vzala na vědomí námitky společnosti TOUAX s.r.o. proti rozhodnuti o výběru nejvhodnější nabídky veřejné zakázky malého rozsahu "Výstavba jednoho až dvou oddělení MŠ stavebnicovým systémem obytných modulů (kontejnerů)." Rozhodla o zrušení výběrového řízeni dané veřejné zakázky z důvodu nedostatku finančních prostředků a pověřila Mgr. Šárku Hájkovou dalším jednáním.

8. Č.j 1984/2012 schválila provedení víceprací projektu "Revitalizace náměstí V. B. Třebízského v Klecanech", které představují provedení izolace horní nádrže za cenu ve výši 83.160,- Kč bez DPH.

9. Č.j. 1886/2012 vzala na vědomí rozhodnutí Magistrátu hlavního města Prahy, OŽP, ze dne 9.7. 2012, kterým se neprodlužuje povolení vypouštění předčištěných městských odpadních vod z Ústřední ČOV hl. m. Prahy do významného vodního toku Vltava. Na dobu do 31.12.2016.

10. Schválila podpis smlouvy o dílo na stavbu "Revitalizace náměstí V. B. Třebízského v Klecanech - ll. etapa" s vítězným uchazečem veřejné zakázky malého rozsahu, kterým je společnost SLÁDEK GROUP, a.s. se sídlem Jana Nohy 1441, 256 01 Benešov, lČ 46356886. Celková cena stavby činí 4.183.493,- Kč včetně DPH.

Příští zasedání Rady města se bude konat 23. července 2012
K tomuto článku můžete vložit svůj komentář
Přispívat do diskuze může pouze registrovaný uživatel.


Přihlášení do systému
Uživatelské jméno:

Heslo:

  Registrovat


E-letter

Pokud chcete dostávat pravidelně novinky o dění ve městě Klecany a okolí, zadejte výše Vaší e-mailovou adresu.