Mapa stránek pro turisty napište nám nové fórum Z úřední desky Bazar
nakupte si u nás
Úvodní stránka
MěÚ - zápisy z jednání ~ Zápisy a usnesení 2012 ~ Usnesení ze zasedání Rady 3.10.2012

Kontaktní informace
Městský úřad Klecany
Do Klecánek 52
250 67 Klecany

tel.: 284 890 064
fax: 284 890 000

Fakturační adresa
Město Klecany
Do Klecánek 52
250 67 Klecany.
IČ: 00240290

Úřední hodiny:
Městský úřad
pondělí, středa
07.00 - 18.00

Stavební úřad
pondělí, středa
08.00 - 11.15 a 11.45 - 18.00

Matriční úřad , Pokladna
pondělí 07.30 - 11.15 a 11.45 - 18.00 středa 07.00 - 11.15 a 11.45 - 18.00

e-mail: webmaster@klecany.cz

Usnesení ze zasedání Rady 3.10.2012

Usnesení č. 29/2012 ze zasedání Rady města Klecany, ze dne 3. 10. 2012

Přítomni dle prezenční listiny: Ladislav Němeček, lvo Kurhajec, Daniel Dvořák, lng. Kristýna Holubová
omluven: Jiří Medek

1. Č.j. 2963/2012, 2965/2012 schválila provedení víceprací projektu ,,Revitalizace náměstí V. B. Třebízského v Klecanech", které představují umístění fólie a rozšíření chodníků u budovy úřadu, změnu trasy komunikace před č.p. 56, úpravu proti
vlhkosti objektů č.p. 61 a 62 a dřevěný obklad hráze horní nádže. Navýšení je celkově ve výši 98.049,- Kč bez DPH.

2. Č.j. 2978/2012 schválila podpis smlouvy s ČEZ Distribuce, a.s. o zřízení věcného břemene č. lV-12-6012249/VB/1, která se týká stavby zařízení distribuční elektrizační soustavy Klecany - kNN z TS PY_1577-č.p. 17012-9.

3. Č.j. 3031/2012 schválila podpis smlouvy o dílo s panem Janem Suchomelem na dodávku projektové dokumentace na budově zdravotního střediska č. p. 17 v ulici u Školky v Klecanech. Projektovou dokumentaci měla ve všech stupních dle
smlouvy o dílo zpracovat lng. Eva Patáková. Z důvodu nemožnosti dokončení díla byla původní SOD s lng. Patákovou ukončena a lng. Patákové byla uhrazena cena za zpracování části projektové dokumentace do stupně pro stavební povolení.
Dokončení projektové dokumentace provede pan Suchomel.

4. Č.j. 2971/2012 vzala na vědomí výzvu "Dobrovolník Středočeského kraje 2012" od odboru školství a sportu Krajského úřadu Středočeského kraje, kteý vyhlašuje ll. ročník ankety a předá spolkům a občanským sdružením pro návrhy dobrovolníků. Text bude rovněž zveřejněn na stránkách města. Vyzýváme občany k zaslání námětů.

Příští zasedání Rady města se bude konat 8. října 2012


Přihlášení do systému
Uživatelské jméno:

Heslo:

  Registrovat


E-letter

Pokud chcete dostávat pravidelně novinky o dění ve městě Klecany a okolí, zadejte výše Vaší e-mailovou adresu.