Mapa stránek pro turisty napište nám nové fórum Z úřední desky Bazar
nakupte si u nás
Úvodní stránka
MěÚ - zápisy z jednání ~ Usnesení ze zasedání Rady města ze dne 2.12.2013

Kontaktní informace
Městský úřad Klecany
Do Klecánek 52
250 67 Klecany

tel.: 284 890 064
fax: 284 890 000

Fakturační adresa
Město Klecany
Do Klecánek 52
250 67 Klecany.
IČ: 00240290

Úřední hodiny:
Městský úřad
pondělí, středa
07.00 - 18.00

Stavební úřad
pondělí, středa
08.00 - 11.15 a 11.45 - 18.00

Matriční úřad , Pokladna
pondělí 07.30 - 11.15 a 11.45 - 18.00 středa 07.00 - 11.15 a 11.45 - 18.00

e-mail: webmaster@klecany.cz

Usnesení ze zasedání Rady města ze dne 2.12.2013

Usnesení č. 36 / 2013 ze zasedání Rady města Klecany, ze dne 2. 12. 2013

Přítomní dle prezenční listiny: Ing. Kristýna Holubová, Ivo Kurhajec, Jiří Medek, Ladislav Němeček, Daniel Dvořák

1. Schválila podpis dohody o narovnáni mezi městem Klecany a společností Vyslystav s.r.o. pro projekt "Cyklostezka Klecany - Klecánky přivoz".

2. Č.j. 4251/2013 schválila cenovou nabídku a objednávku pana Milana Pil áčka na provedení prací dodávky a montáže zateplení části dílny MěÚ v objektu č.p. 956 Dolní Kasárna za cenu ve výši 51.432.- Kč bez DPH.

3. Vzala na vědomí žádost Okresní soudu Praha - východ o oslovení místních občanů s žádostí zda-li by se nechtěli stát přísedícím u Okresního soudu Praha - východ. Tato informace je zveřejněna na webu města Klecany spolu s podmínkami přijetí.

4. Č.j. 4239/2013 vzala na vědomi změnu cen vodného a stočného s účinností od 1. 1. 2014. Informace bude zveřejněna na webu města Klecany.

5. Č.j . 4240/2013 schválila nabídku na provedení prací v ulicí Do Klecánek p. Rudolfa Horvatha- stavební práce ve výši 95.485.- Kč (není plátce DPH).

6. Schválila podpis dodatku č. 2 k mandátní smlouvě č. MSP 02/2011 s p. Lubošem Ježkem na prodlouženi činnosti do 31. prosince 2014.

7. Vzala na vědomí Zápis z jednání se spol. PXP Studio s.r.o. o reklamaci vad díla DUR pro umístění stavby JSa komunikaci pro RD a BD na pozemku par. č. 357/1 .

8. Schválila podpis dodatku č. 1 ke smlouvě o dílo ze dne 6. 11. 2013 se spol. INTERWALL CZ s.r.o. na stavební úpravy objektu č.p . 946 v Dolních Kasárnách o navýšeni ceny díla o 15.902,- Kč bez DPH a dokončeni díla do 15. 12. 2013.

9. 4183/2013 neschvaluje žádost p. Simony Kunkové o prominutí nájemného za nebytové prostory v ulici Do Kaštan č.p . 18.

10. Schválila výběr uchazeče k zakázce malého rozsahu .. Stříšky k pavilonům ZŠ Klecany". Nejvýhodnější nabídku podal uchazeč FOUS Stavby střech , s.r.o., Vita Nejedlého 8, 130 00 Praha 3 za cenu ve výši 243.043,- Kč bez DPH.

11 . Vzala na vědomí dopis p. Ing. Jiřího Pekárka, který upozorňuje na krátkou vzdálenost vjezdu a výjezdu ze svého pozemku na trasu cyklostezky. Předá projektantovi Ing. Kuličovi s žádosti o návrh řešení dané situace.

Příští zasedání Rady města se bude konat 9. prosince 2013.


K tomuto článku můžete vložit svůj komentář
Přispívat do diskuze může pouze registrovaný uživatel.


Přihlášení do systému
Uživatelské jméno:

Heslo:

  Registrovat


E-letter

Pokud chcete dostávat pravidelně novinky o dění ve městě Klecany a okolí, zadejte výše Vaší e-mailovou adresu.