Mapa stránek pro turisty napište nám nové fórum Z úřední desky Bazar
nakupte si u nás
Úvodní stránka
MěÚ - zápisy z jednání ~ Usnesení ze zasedání Rady města ze dne 18.11.2013

Kontaktní informace
Městský úřad Klecany
Do Klecánek 52
250 67 Klecany

tel.: 284 890 064
fax: 284 890 000

Fakturační adresa
Město Klecany
Do Klecánek 52
250 67 Klecany.
IČ: 00240290

Úřední hodiny:
Městský úřad
pondělí, středa
07.00 - 18.00

Stavební úřad
pondělí, středa
08.00 - 11.15 a 11.45 - 18.00

Matriční úřad , Pokladna
pondělí 07.30 - 11.15 a 11.45 - 18.00 středa 07.00 - 11.15 a 11.45 - 18.00

e-mail: webmaster@klecany.cz

Usnesení ze zasedání Rady města ze dne 18.11.2013

Usnesení č. 34/2013 ze zasedání Rady města Klecany, ze dne 18.11. 2013

Přítomní dle prezenční listiny: Daniel Dvořák, Ing. Kristýna Holubová, Ivo Kurhajec, Jiří Medek, Ladislav Němeček

Přítomní na rozšířeném jednání RM: Zdeňka Tomášová, Ing. Jiří Bendl, Martin Hora, Ing. Jiří Valtera, Jan Busch, Ing. Antonín Kučera

Hosté: Václav Šťastný, Zuzana Kudláčková, Ing. Filip Kadlec, Jaroslav Melichar, Klára Kohoutová, Alena Václavíková, Tereza Vilímková, Kristýna Kvítková, Tomáš Kubín

Omluvena: Dagmar Valterová

1. Projednala s panem Šťastným možností nájmu nebytových prostor domu č.p. 18 v ulici Do Kaštan s možností využití jako řeznictví. Prověří možnost napojení objektu na kanalizací.

2. Č.j. 4049/2013 projednala žádost ZUŠ Klecany o vymazání místa vzdělávání v odloučeném pracovišti v Líbeznicích. Předá ZMě k projednáni změny Zřizovací listiny.

3. Projednala požadavky na provoz ZŠ a MŠ Klecany s předsedou Školské rady Ing. Filipem Kadlecem.

4. Č.j . 4064/2014 vzala na vědomí zprávu ZŠ a MŠ Klecany o řešení nedostatků zjištěných kontrolou KHS dne 18.10. 2013.

5. Č.j . 4065/2013 schválila odměnu ředitele školy ZŠ a MŠ Klecany, která bude hrazena ze mzdových prostředků rozpočtu školy.

6. Č.j. 3752/2013 schválila žádost občanského sdružení For Culture o příspěvek na koncert konaný dne 22.1 1.2013 ve výši 10.000,- Kč na částečnou úhradu nákladů na účinkující . Za pořádek a úklid prostor odpovídá pan Jaroslav Melichar.

7. Revokuje usnesení RM ze dne 14.1. 2013 pod bodem 6, návrh na odměňování osob činných při občanských obřadech a při vítáni občánků.

8. Schválila návrh na odměňování osob činných při občanských obřadech a s účinností od 1.1. 2013 stanovuje pro svatební obřady částku ve výš. 300Kč/ oddací pracovní den a částku ve výši 500Kč/ víkend a svátky a časy mimo pracovní dobu. Rovněž schválila návrh na odměňování osob činných při vítání občánků a s účinností od 1. 1. 2013 stanovuje částku ve výši 1.000Kč/celý obřad.

9. Č.j. 4061/2013, 4062/2013, 4141/2013 schválila podpisy partnerských smluv s občanským sdružením Humbuk, s MAS Nad Prahou, o.p.s. a se společností NOANO group s.r.o. k projektu "Rekonstrukce komunikace k areálu Dolní kasárna".

10. Schválila prodloužení nájemních smluv pro byty v domě č.p. 970 v areálu Dolní Kasárna na rok 2014 pro pana Haranta, paní Fafkovou, manželé Peroutkovi a manželé Sluníčkovi. Neschválila prodloužení nájemní smlouvy s panem Krausem, který může od 1.1. 2014 využít ubytováni v Městské ubytovně.

11. Čj . 4042/2013 schválila proplacení nákladu na úpravu pozemku pro výcvik psů ZKO Klecany kasárna ve výši 9.084,- Kč.

12. Č.j . 4050/2013 projednala žádost Klubu důchodců, zastoupeného paní Jarmilou Brožovou, o finanční příspěvek na rok 2014 ve výši 5.000,- Kč . Předá ZMě k zařazení do rozpočtu města na rok 2014.

13. Č.j. 4058/2013 schválila cenovou nabídku společnosti TR Antoš s.r.o. na opravu 2 ks pružinových houpadel Zebra a Kůň ve výši 12.350,- Kč bez DPH, které byly poškozeny na náměstí Třebízského .

14. Č.j. 4040/2013 vzala na vědomí oznámení ROP Střední Čechy o výsledku kontroly zadávacího řízení na stavební práce "Dokončení cyklostezky Klecany - Klecánky přívoz", kde je uvedeno, že nebyly shledány nedostatky v postupu zadavatele a zadavatel může přistoupit k podpisu smlouvy s vybraným dodavatelem. Schválila podpis smlouvy na realizaci stavebních prací "Dokončení cyklostezky Klecany - Klecánky přívoz" se společnosti IMPERCOMM, spol. s r.o., Trojská 79/14, 182 00 Praha 8, IČ: 49446479.

15. Č.j. 4130/2013 schválila cenovou nabídku společnosti Čechák & spol. s r.o. ve výši 80.000,- Kč bez DPH na zpracování projektové dokumentace pro provedení stavby pro projekt "Městská ubytovna v Klecanech", který je uznatelným výdajem dotace projektu "Realizace energetických úspor objektu Městské ubytovny".

V rámci rozšířeného jednání RM dále projednala se zastupiteli:


Příští zasedání Rady města se bude konat 25. listopadu 2013.


Přihlášení do systému
Uživatelské jméno:

Heslo:

  Registrovat


E-letter

Pokud chcete dostávat pravidelně novinky o dění ve městě Klecany a okolí, zadejte výše Vaší e-mailovou adresu.