Mapa stránek pro turisty napište nám nové fórum Z úřední desky Bazar
nakupte si u nás
Úvodní stránka
MěÚ - zápisy z jednání ~ Zápisy a usnesení 2012 ~ Usnesení ze zasedání Rady 20.2.2012

Kontaktní informace
Městský úřad Klecany
Do Klecánek 52
250 67 Klecany

tel.: 284 890 064
fax: 284 890 000

Fakturační adresa
Město Klecany
Do Klecánek 52
250 67 Klecany.
IČ: 00240290

Úřední hodiny:
Městský úřad
pondělí, středa
07.00 - 18.00

Stavební úřad
pondělí, středa
08.00 - 11.15 a 11.45 - 18.00

Matriční úřad , Pokladna
pondělí 07.30 - 11.15 a 11.45 - 18.00 středa 07.00 - 11.15 a 11.45 - 18.00

e-mail: webmaster@klecany.cz

Usnesení ze zasedání Rady 20.2.2012

Usnesení č. 6/2012 ze zasedání Rady města Klecany, ze dne 20.2.2012

Přítomni dle prezenční listiny: lvo Kurhajec, Ladislav Němeček, lng. Kristýna Holubová, omluven: Jiří Medek, Daniel Dvořák

1. Schválila rozhodnutí o výběru nejvhodnější nabídky veřejné zakázky malého rozsahu "Výměna oken - Zdravotní středisko Klecany" vybranému uchazeči PN - Stavební společnost s.r.o., Na Hradišti 224/4, 250 67 Klecany, lČO 28496931, za cenu 480.726,- Kč bez DPH.

2. Č.j. 335/2012 vzala na vědomí Výroční zprávu o hospodaření školy ZUŠ Klecany a předá FV k projednání. Schválila převedení zisku ve výši 69.138,62 Kč do rezervního fondu. Dále schválila převod částky 60 000,- Kč z rezervního fondu do investičního fondu a schválila nákup klavíru (pianina) v přibližné hodnotě do 120.000,- Kč.

3. Č.j. 342/2012 vzala na vědomí oznámení ROP Střední Čechy o výsledku kontroly přijatelnosti a formálních náležitostí projektu "Víceúčelový sportovní areál Klecany (u fotbalového hřiště)". Projekt splnil kriteria přijatelnosti a formálních náležitostí a postupuje do dalšího kola procesu administrace, kterým je hodnocení.

4. Č.j. 344/2012 schválila nabídku geodetických prací společnosti GEOTON Praha s.r.o. ve výši 12.600,- Kč včetně DPH na zaměření výškopisu a polohopisu u přístupové komunikace a parkování před ZŠ Klecany.

5. Č.j.  355/2012 vzala na vědomí předběžné výsledky zápisu do prvních tříd ZŠ Klecany. Schválila otevření 3 prvních tříd a s tím spojené dovybavení jedné třídy potřebným nábytkem a předá ZMě ke schválení.

6. Č.j. 368/2012 vzala na vědomí protokol o průběhu kontroly ČlŽP, Ol Praha, oddělení ochrany vody, provedené na ČOV Klecany dne 20.2.2012. Kontrolou nebyly shledány rozpory s platným povolením k vypouštění.

7. Č.j. 369/2012 vzala na vědomí zápis ze schůze sociální komise o řešení bezpečnosti v DPS. Kontrola funkčnosti bezpečnostních čidel bude provedena společností PN Stavební společnost s.r.o. U bezpečnostních kamer je již schváleno, že budou pořízeny z příspěvku programu ,,Dobré sousedství" Letiště Praha. Ukazatele k DPS budou objednány.

8. Č.j. 371/2012 projednala nabídku společnosti CANNONEER group s.r.o. na odstranění 3 nefunkčních nádrží PHM v Dolních kasárnách. Cenová nabídka je pro variantu bez kontaminace podloží. Vyžádala si dalšípodklady k jednání včetně odběrů vzorků.

Příští zasedání Rady města se bude konat 5. března 2012


Přihlášení do systému
Uživatelské jméno:

Heslo:

  Registrovat


E-letter

Pokud chcete dostávat pravidelně novinky o dění ve městě Klecany a okolí, zadejte výše Vaší e-mailovou adresu.