Mapa stránek pro turisty napište nám nové fórum Z úřední desky Bazar
nakupte si u nás
Úvodní stránka
MěÚ - zápisy z jednání ~ Usnesení ze zasedání Rady města ze dne 11.11.2013

Kontaktní informace
Městský úřad Klecany
Do Klecánek 52
250 67 Klecany

tel.: 284 890 064
fax: 284 890 000

Fakturační adresa
Město Klecany
Do Klecánek 52
250 67 Klecany.
IČ: 00240290

Úřední hodiny:
Městský úřad
pondělí, středa
07.00 - 18.00

Stavební úřad
pondělí, středa
08.00 - 11.15 a 11.45 - 18.00

Matriční úřad , Pokladna
pondělí 07.30 - 11.15 a 11.45 - 18.00 středa 07.00 - 11.15 a 11.45 - 18.00

e-mail: webmaster@klecany.cz

Usnesení ze zasedání Rady města ze dne 11.11.2013

Usnesení č. 33/2013 ze zasedání Rady města Klecany, ze dne 11. 11. 2013

Přítomní dle prezenční listiny: Ivo Kurhajec, Jiří Medek, Ladislav Němeček

Omluveni: Ing. Kristýna Holubová, Daniel Dvořák

Hosté: p. Bratka, p. Kubin, p. Lemon

1. Schválila podpis dodatku č. 1 ke smlouvě na akci "Vypracování urbanistické Koncepce se strategickou vizi rozvoje Areálu Kasáren do Klecan" mezi městem Klecany a Architektonickou kanceláří Ing. arch. Václava Zůny AVZ - ateliér. Dokumentace dle odstavce 111. 1. bude odevzdána v termínu plněni nejpozději do 28. 2. 2014.

2. Schválila příspěvek 500,- Kč na Fond ohrožených dětí o. s.

3. Č .j. 3878/2013 projednala ,, Návrh na pořízen í změny územního plánu Klecany" podle ustanovení § 46 odst. 1 zákona č. 183/2006 Sb., o územním plánování a stavebním řádu ( stavební zákon), ve znění pozdějších předpisů předložený společnosti Northpoint Management, s.r.o. , zastoupeným p. Tomášem Kubínem. Změna v platném územním plánu na pozemcích vlastníka PV (průmyslová výroba a skladování) se týk. omezení v rozporu s platným stavebním povolením a se záměry investora. Náklady na pořízeni změny ÚP ponese navrhovatel. Předá ZMě ke schválení.

4. Schválila návrh rozpočtového opatřeni č. 8 na rok 2013, které se týk. úprav vně§ (změny na položkách rozpočtu}. Předá FV a ZMě.

5. Č.j. 3972113 schválila podpis smlouvy o realizaci přeložky Z_S24_12_8120033610 stavby IZ-12-6000285 Klecany distribučního zařízeni určeného k dodávce elektrické energie par.č. 181/2.

6. Schválila podpis smlouvy č. 12114713 o poskytnutí podpory ze Státního fondu životního prostředí ČR k projektu CZ. 1.02/3.2.00/12.14049 "Zateplení a výměna výplně otvorů "Základní škola v Klecanech", identifikační číslo EDS: 115D222002698.

7. Č.j. 3985/13 schválila podpis návrhu licenční smlouvy o veřejném provozování hudebních děl .OSA" při Slavnostech pravého a levého břehu za celkovou cenu odměny pro OSA 12.422,- Kč včetně DPH.

8. Projednala provedeni výběrového řízeni k zakázce malého rozsahu na zastřešeni přístupových cest do jednotlivých pavilonů ZŠ Klecany.

9. Schválila nabídku na Úpravu terénů po povodni v Klecánkách (krajinářské terénní úpravy, prořez stromů (jilmy a kaštany), výsadba stromů - náhrada (dub letní a sloupovitý, mulč, štěpkování vše od společnosti Adam Pávek.


K tomuto článku můžete vložit svůj komentář
Přispívat do diskuze může pouze registrovaný uživatel.


Přihlášení do systému
Uživatelské jméno:

Heslo:

  Registrovat


E-letter

Pokud chcete dostávat pravidelně novinky o dění ve městě Klecany a okolí, zadejte výše Vaší e-mailovou adresu.