Mapa stránek pro turisty napište nám nové fórum Z úřední desky Bazar
nakupte si u nás
Úvodní stránka
MěÚ - zápisy z jednání ~ Zápisy a usnesení 2012 ~ Usnesení ze zasedání Rady 26.11.2012

Kontaktní informace
Městský úřad Klecany
Do Klecánek 52
250 67 Klecany

tel.: 284 890 064
fax: 284 890 000

Fakturační adresa
Město Klecany
Do Klecánek 52
250 67 Klecany.
IČ: 00240290

Úřední hodiny:
Městský úřad
pondělí, středa
07.00 - 18.00

Stavební úřad
pondělí, středa
08.00 - 11.15 a 11.45 - 18.00

Matriční úřad , Pokladna
pondělí 07.30 - 11.15 a 11.45 - 18.00 středa 07.00 - 11.15 a 11.45 - 18.00

e-mail: webmaster@klecany.cz

Usnesení ze zasedání Rady 26.11.2012

Usnesení č.38/2012 ze zasedání Rady města Klecany, ze dne 26.11.2012

Přítomni dle prezenční listiny: Daniel Dvořák, Ing. Kristýna Holubová, Ivo Kurhajec, Jiří Medek, Ladislav Němeček

1. Vzala na vědomí návrh postupu Ing. arch. Lukáše Balleka o realizaci přístavby a rekonstrukce pavilonu školky v Klecanech.

2. Č.j. 2903/2012 neschválila žádost paní Miluše Novákové o přidělení bytu v DPS v Klecanech, jelikož paní uvádí, že není schopna být bez pečovatelské péče a je bytem na Praze 3.

3. Č.j. 3238/2012 vzala na vědomí informace starosty k projednání návrhu změny č. 5 územního plánu obce Vodochody, které se uskutečnilo dne 15.11. 2012. Změna se týká potlačení stávajících rozvojových ploch v Ú. P. výměnou
za jižní variantu zástavby jako jediné možné. Jedná se o výstavbu cca 160 RD. Písemné připomínky je možné uplatnil do 17. 12. 2012.

4. Rozhodla o zrušení zadávacího řízení na dodavatele přetlakové haly. Vzhledem k tomu, že sportoviště, na kterém by měla být umístěna přetlaková hala, je postaveno z dotačních prostředků přidělených ROP NUTS II Střední Čechy a z tohoto důvodu nelze, podle posledních informací, provoz haly financovat z případného nájmu prostor, město nemá finanční prostředky na  provoz haly.

5. Č.j. 3624/2012 vzala na vědomí cenovou nabídku společnosti ČAKUS s.r.o. na opravu vozovek U Školy, Slepá a Úzká. Bude řešeno v rámci rozpočtu na rok 2013.

6. Č.j. 3624/2012 vzala na vědomí zápis z dílčího přezkoumávání hospodaření města Klecany za rok 2012 provedeného pracovníky Krajského úřadu Středočeského kaje, odboru finanční kontroly v termínu 14.11. - 15.11. 2012. Při přezkoumání hospodaření územního celku za předchozí roky nebyly zjištěny chyby a nedostatky. Zpráva bude předána FV.

7. Č.j. 3666/2012 projednala nájemní smlouvu o nájmu zemědělské půdy č. 450/2012 mezi městem Klecany a Zemědělským družstvem Klecany pro pozemky, které j sou ve vlastnictví města Klecany (celková výměra 3,157 ha).

8. Č.j. 3674/2012 schválila nabídku společnosti GeoTec - GS, a.s. na provedení 4 statických zatěžovacích zkoušek (ověření únosnosti zemní pláně a konstrukčních vrstev pod budovanými komunikacemi a parkovými plochami) za jednotkovou cenu 2.500,- Kč bez DPH pro stavbu "'Revitalizace náměstí V. B. Třebízského v Klecanech - II. etapa".

9. Č.j. 3747/2012 vzala na vědomí oznámení obecního úřadu Bašť o zahájení vystavení návrhu změny č. 1 územního plánu obce Bašt'. Společné jednání se uskuteční 18. 12. 2012 v 9:00 hodin v zasedací místnosti obecního úřadu Bašť. Pověřila místostarostu účastí na jednání.

10. Č.j. 3170/2012 schválila celoroční odměnu pro ředitelku ZUŠ Klecany, která je čerpaná z mzdových prostředků školy.

11. Č. j. 3771/2012 schválila mimořádnou odměnu pro ředitele ZŠ a MŠ Klecany, která je čerpána z mzdových prostředků školy.

12. Projednala záměr odprodeje nábytku a vybavení bývalé ordinace gynekologie předem určenému zástupci Jach - Ta s.r.o. IČ 24259047, zastoupené jednatelkou pí. MUDr. Tat'ánou Mahdíkovou. Záměr bude vyvěšen na úřední desce Mě.ú.

Příští zasedání Rady města se bude konat 3. prosince 2012.

Přihlášení do systému
Uživatelské jméno:

Heslo:

  Registrovat


E-letter

Pokud chcete dostávat pravidelně novinky o dění ve městě Klecany a okolí, zadejte výše Vaší e-mailovou adresu.