Mapa stránek pro turisty napište nám nové fórum Z úřední desky Bazar
nakupte si u nás
Úvodní stránka
MěÚ - zápisy z jednání ~ Usnesení ze zasedání Rady města ze dne 28.1.2013

Kontaktní informace
Městský úřad Klecany
Do Klecánek 52
250 67 Klecany

tel.: 284 890 064
fax: 284 890 000

Fakturační adresa
Město Klecany
Do Klecánek 52
250 67 Klecany.
IČ: 00240290

Úřední hodiny:
Městský úřad
pondělí, středa
07.00 - 18.00

Stavební úřad
pondělí, středa
08.00 - 11.15 a 11.45 - 18.00

Matriční úřad , Pokladna
pondělí 07.30 - 11.15 a 11.45 - 18.00 středa 07.00 - 11.15 a 11.45 - 18.00

e-mail: webmaster@klecany.cz

Usnesení ze zasedání Rady města ze dne 28.1.2013

Usnesení č. 3 / 2013 ze zasedání Rady města Klecany, ze dne 28.1. 2013


Přítomni dle prezenční listiny: lng. Kristýna Holubová, lvo Kurhajec, Jiří Medek, Ladislav Němeček
Omluven: Daniel Dvořák

1. Projednala nájemní, smlouvu na byt v Dolních Kasárnách s pí. Ondrejkovou na rok 2013.

2. Schválila dodatek č.1 ke smlouvě o nájmu nebytových prostor v Dolních Kasárnách uzavřené s p. Radimem Slepánkem. Dodatkem se mění výše nájmu a doba výpovědní lhůty.

3. Č.j. 266/2013 vzala na vědomí upozornění Krajského úřadu středočeského kraje o přechodu některých věcí z majetku České republiky do vlastnictví obcí de zákona č. 173/2013 sb.

4. Č.j. 267/2013 vzala na vědomí ohlášeni o změně vlastnického práva ve smyslu § 1, 2, 2a) nebo 2)b Sb., ve znění zákona č.  1721/1991 sb., ve znění zákona č. 173/2012 sb., do katastru nemovitostí od Katastrálního úřadu pro středočeský kraj

5. Vzala na vědomí zápis schůze DSO Údolí Vltavy, která se konala 17. ledna 2013 v Klecanech. Program schůze - spolupráce DSO na propojení cyklotras, Den na řece - program, organizace, přistoupeni Větrušic do DSO. Zachování lodní dopravy.

6. Č.j. 298/2013 vzala na vědomí doložení žádosti o.s. Samuraj Praha o finanční dotaci.

7. Schválila pořádáni semináře - Mediace 2013, které pořádá zájmové sdružení dotčených provozem letiště Praha Ruzyně dne 5.3. 2013 v 18.30 hod. v zasedací místnosti Městského úřadu Klecany. Program - kvalita života v letištních regionech - postavení občanů, municipalit a regionů v problematice provozu a rozvoje letiště, o mediaci v letištních regionech, zákon o mediaci a jeho aplikace, diskuse.

8. Č.j. 241/2013 schválila konání akce GP OAKBAy motorových lodí pořádaný ve spolupráci s Českým svazem vodního motorismu v rámci slavností Pravého a Levého břehu dne 14.9.2013. Hlavni cil pořádání této akce je přiblíženi Vodního
motorismu široké veřejnosti a obnoveni tradic vodního motorismu v České republice.

9. Schválila smlouvu o spolupráci při zajištění zpětného odběru elektrozařízení prostřednictvím stacionárního kontejneru se společnosti ASEKOL s.ro.

10. Č.j. 280/2013 Vzala na vědomí protokol o kontrole č. 3 kontrolního výboru ZMě Klecany provedenou k plnění usnesení rady města za období 19.12.2011 - 17.12.2012. Při kontrole nebyly zjištěny nedostatky.

11. Č.j. 264/2013 neschválila žádost o.s. LUNGTA o připojení se k mezinárodní kampani Vlajka pro Tibet.

Příští Rada města se bude konat 4.2.2013

Přihlášení do systému
Uživatelské jméno:

Heslo:

  Registrovat


E-letter

Pokud chcete dostávat pravidelně novinky o dění ve městě Klecany a okolí, zadejte výše Vaší e-mailovou adresu.