Mapa stránek pro turisty napište nám nové fórum Z úřední desky Bazar
nakupte si u nás
Úvodní stránka
MěÚ - zápisy z jednání ~ Usnesení ze zasedání Rady města ze dne 30.9.2013

Kontaktní informace
Městský úřad Klecany
Do Klecánek 52
250 67 Klecany

tel.: 284 890 064
fax: 284 890 000

Fakturační adresa
Město Klecany
Do Klecánek 52
250 67 Klecany.
IČ: 00240290

Úřední hodiny:
Městský úřad
pondělí, středa
07.00 - 18.00

Stavební úřad
pondělí, středa
08.00 - 11.15 a 11.45 - 18.00

Matriční úřad , Pokladna
pondělí 07.30 - 11.15 a 11.45 - 18.00 středa 07.00 - 11.15 a 11.45 - 18.00

e-mail: webmaster@klecany.cz

Usnesení ze zasedání Rady města ze dne 30.9.2013

Usnesení č. 28/2013 ze zasedání Rady města Klecany, ze dne 30.9.2013

Přítomni dle prezenční listiny: Daniel Dvořák, Ing. Kristýna Holubová, Ivo Kurhajec, Jiří Medek, Ladislav Němeček

1. Schválila podpis dodatku č. 1 ke smlouvě o nájmu nemovitosti uzavřené dne 30. 7. 2013 s panem Robertem Labaštou, který rozšiřuje předmět nájmu o pozemek p. č. 457/8 o výměře 1.550 m2 a pozemek p.č. 130/1 o výměře 703m2

2. Č.j . 3328/2013 schválila podpis smlouvy s ČEZ Distribuce, a.s. o uzavření budoucí smlouvy o zřízen í věcného břemene pro pozemek p.č. 638 v k.ú. Klecany a smlouvu o právu stavby č. IV-12-6016756/VB/01 Klecany, Na Vinici č.p. 419, smyčka NN".

3. Schválila podpis nájemní smlouvy č. 038-2013 se společností Hohe s.r.o. o nájmu části budovy 944 v areálu Dolní Kasárna, č. vrat 14/19 o výměře 108 m2 a nájmu části plochy před budovou o výměře 40 m2.

4. Schválila podpis dodatku č. 1 ke smlouvě s CTS corp., s.r.o., kterým se mění sídlo zhotovitele, sazba DPH na 21 % a nutnost spolupůsobit při výkonu finanční kontroly dle§ 2 e) zákona č. 320/2001 Sb., o finanční kontrole ve veřejné správě.

5. Schválila podpis dodatku č. 1 k mandátní smlouvě s BlueFort s.r.o. o nutnosti spolupůsobit při výkonu finanční kontroly dle § 2 e) zákona č. 320/2001 Sb., o finanční kontrole ve veřejné správě.

6. Č.j . 3058/2013 na doporučení sociální komise schválila žádost pana Zdeňka Holuši o přidělení bytu a podpis nájemní smlouvy v Domě s pečovatelskou službou v Klecanech.

7. Č.j . 3353/2013 schválila cenovou nabídku společnosti Autodoprava a výkopové práce, odvoz a dovoz stavebního materiálu na pronájem nákladního vozidla Avia a minirypadla Takeuchi pro dovoz a odvoz stavebního materiálu pro sanaci ploch u Černé skály za cenu ve výši 24.192,- Kč bez DPH.

8. Č.j . 3327/2013 schválila žádost Stavitelství DE a.s. o vypovězení nájemní smlouvy na skladovací plochu 463/7 v blízkosti budov 946 - 951 v areálu Dolní Kasárna k 1. 11. 2013.

9. Schválila účetní závěrku za rok 2012 příspěvkové organizace ZŠ a MŠ Klecany.

10. Schválila účetní závěrku za rok 2012 příspěvkové organizace ZUŠ Klecany.

11. Schválila podpis smlouvy o budoucí smlouvě o zřízení věcného břemene se spol. Telefónica Czech Republic, a.s. pro uložení optického kabelu na pozemku par. č. 599/24 v k.ú. Klecany.


K tomuto článku můžete vložit svůj komentář
Přispívat do diskuze může pouze registrovaný uživatel.


Přihlášení do systému
Uživatelské jméno:

Heslo:

  Registrovat


E-letter

Pokud chcete dostávat pravidelně novinky o dění ve městě Klecany a okolí, zadejte výše Vaší e-mailovou adresu.