Mapa stránek pro turisty napište nám nové fórum Z úřední desky Bazar
nakupte si u nás
Úvodní stránka
MěÚ - zápisy z jednání ~ Usnesení ze zasedání Rady ze dne 14.1.2013

Kontaktní informace
Městský úřad Klecany
Do Klecánek 52
250 67 Klecany

tel.: 284 890 064
fax: 284 890 000

Fakturační adresa
Město Klecany
Do Klecánek 52
250 67 Klecany.
IČ: 00240290

Úřední hodiny:
Městský úřad
pondělí, středa
07.00 - 18.00

Stavební úřad
pondělí, středa
08.00 - 11.15 a 11.45 - 18.00

Matriční úřad , Pokladna
pondělí 07.30 - 11.15 a 11.45 - 18.00 středa 07.00 - 11.15 a 11.45 - 18.00

e-mail: webmaster@klecany.cz

Usnesení ze zasedání Rady ze dne 14.1.2013

Usnesení č.2/2013 ze zasedání Rady města Klecany, ze dne 14.1. 2013

Přítomni dle prezenční listiny: Daniel Dvořák, lng. Kristýna Holubová, lvo Kurhajec, Jiří Medek, Ladislav Němeček

1. Č.j. 62/2013 neschválila žádost pana Jaroslava Kunky o prodej pozemku na náměstí pro části parcel p.č. 111 a 113 o zastavěné ploše 248 m2.

2. Č.j. 86/2013 schválila uzavření budoucí smlouvy o zřízení věcného břemene č. lV-12-6015804/2 mezi městem Klecany a ČEZ Distribuce, a.s. pro zřízení nové kabelové přípojky NN na parcele č. 202/21 v k.ú. Klecany za cenu dle vyhlášky ve
výši 2.800,- Kč.

3. Č.j. 142/2013 schválila vyhotovení geometrického plánu na Vodní plochy nanáměstí Třebízského od lng. Jaroslava Pletichy Geodetické práce za cenu ve výši 7.000,- Kč (není plátce DPH).

4. Č.j. 168/2013 schválila žádost Mgr. Jana Beznosky o vydání stanoviska k PD pro územní řízení na akci ''Rodinné domy Klecany - V remízkách - l. etapa - změna", kde bude v rámci změny ke každému RD instalována prefabrikovaná jímka
Betonica plus.

5. Na základé nařízení vlády č. 448/2011 ze dne 7. prosince 2011 , kterým se měni nařízení vlády č. 564/2006 sb.  o platových poměrech zaměstnanců ve veřejných službách a správě, ve znéni pozdějších předpisů, schvaluje změnu výše platového výměru ředitele ZŠ a MŠ Klecany s platností od 1.1.2013.

6. Schválila návrh na odměňováni zastupitelů a osob činných při občanských obřadech a s účinností od 1.1. 2013 stanovuje pro svatební obřady částku ve výši 300,- Kč/oddací pracovní den a částku ve výši 500,- Kč/ víkend a svátky a časy
mimo pracovní dobu. Rovněž schválila návrh na odměňování zastupitelů a osob činných při vítání občánků a s účinností od 1.1. 2013 stanovuje částku ve výši 1.000.- Kč/celý obřad.

7. Schválila program a termín jednání ZMě na 24.1. 2013 od 18:15 hodin zdůvodu schválení rozpočtového opatření č. 6/2012.

8. Vzala na vědomí výše správních poplatků stavebního úřadu Klecany a dů|ežité změny, které jsou obsaženy v novele stavebního zákona a předá redakční radě Zpravodaje k publikování.

Příští zasedání Rady města se bude konat 28. ledna 2013.
K tomuto článku můžete vložit svůj komentář
Přispívat do diskuze může pouze registrovaný uživatel.


Přihlášení do systému
Uživatelské jméno:

Heslo:

  Registrovat


E-letter

Pokud chcete dostávat pravidelně novinky o dění ve městě Klecany a okolí, zadejte výše Vaší e-mailovou adresu.