Mapa stránek pro turisty napište nám nové fórum Z úřední desky Bazar
nakupte si u nás
Úvodní stránka
MěÚ - zápisy z jednání ~ Zápisy a usnesení 2012 ~ Usnesení ze zasedání Rady 10.9.2012

Kontaktní informace
Městský úřad Klecany
Do Klecánek 52
250 67 Klecany

tel.: 284 890 064
fax: 284 890 000

Fakturační adresa
Město Klecany
Do Klecánek 52
250 67 Klecany.
IČ: 00240290

Úřední hodiny:
Městský úřad
pondělí, středa
07.00 - 18.00

Stavební úřad
pondělí, středa
08.00 - 11.15 a 11.45 - 18.00

Matriční úřad , Pokladna
pondělí 07.30 - 11.15 a 11.45 - 18.00 středa 07.00 - 11.15 a 11.45 - 18.00

e-mail: webmaster@klecany.cz

Usnesení ze zasedání Rady 10.9.2012

Usnesení č. 26/2012 ze zasedání Rady města Klecany, ze dne 10.9. 2012

Přítomni dle prezenční listiny: lng. Kristýna Holubová, Jiří Medek, Ladislav Němeček, lvo Kurhajec, Daniel Dvořák

1. Č.j. 2679/2012 vzala na vědomí oznámení o schválení projektu k financování od Regionální rady regionu soudržnosti Střední Čechy pro projekt ,,Rekonstrukce MŠ Klecany" CZ.1.15/3.3.00/67.01467, celkové způsobile výdaje 22.195.848,- Kč.

2. Č.j. 2571/2012 projednala návrh kupní smlouvy Povodí Vltavy s.p. na pozemek par. č. 287/2 v k.ú. Klecany (studna Klecánky) a předá zastupitelstvu města.

3. Č.j. 2791/2012 vzala na vědomí Protokol o výsledku průběžné veřejnoprávní kontroly na místě pro projekt ,,Víceúčelový sportovní areál Klecany " Kontrola byla provedena 5.9.2012 kontrolní skupinou z Úřadu regionální rady regionu soudržnosti
Střední Čechy za účelem proplacení dotace.

4. Č.j. 2571/2012 vzala na vědomí sdělení Úřadu pro zastupování státu ve věcech majetkových o prodeji nemovitosti par.č. 446/113 o výměře 3707 m2 v k.ú. Klecany. Předá zastupitelstvu města.

5. Č.j. 2571/2012 projednala žádost p. Oldřicha Štěpána a p. Jany Štěpánové na odprodej nebo pronájem pozemku par.č. 235/1, předá zastupitelstvu města.

6. Č.j. 2522/2012 vzala na vědomí potvrzení Magistrátu hl. města Prahy odbor životní prostředí o nabytí právní moci ve věci neprodloužení doby platnosti povolení k vypouštění předčištěných městských vod z ÚČOV do vodního toku Vltava.

7. Č.j. 2572/2012 vzala na vědomí informaci f. Elektrowin o kontrole provedené na sběrném dvoře Klecany. Při kontrole nebyly zjištěny žádné závady ani nedostatky. Schvaluje umístění informačních článků ve Zpravodaji za navrženou odměnu ve výši 1.000,- až 2.000,- Kč.

8. Č.j. 2793/2012 neschválila žádost o.s. Babybox pro odložené děti o finanční příspěvek. Finanční příspěvek ve výši 10.000,- Kč byl občanskému sdružení poskytnut v roce 2011.

9. Č.j. 2458/2012 vzala na vědomí odstoupení z funkce předsedy z kulturní komise p. Jany Klausové k 31.12.2012. Rada města děkuje p. Klausové za dlouhodobou a obětavou práci v kulturní komisi.

10.Č.j. 2604/2012 schválila podpis smlouvy o dílo s f. PN-Stavební společnost s.r.o., Klecany na zhotovení stavby ZŠ a MŠ Klecany - stavební úpravy.

11. Schválila navýšení odměny ve výši 5.000,- Kč advokátní kanceláři Petr Moravec za právní služby, které poskytuje pravidelně městu Klecany.

12. Č.j. 2795/2012 schválila cenu 22.5000,- Kč za zpracování projektové dokumentace na stavební úpravy objektu č.p. 956 Dolní Kasárna (dílna MěÚ) lng. arch. Jakubu Murlovi.

Příští zasedání Rady města se bude konat 17. září 2012
K tomuto článku můžete vložit svůj komentář
Přispívat do diskuze může pouze registrovaný uživatel.


Přihlášení do systému
Uživatelské jméno:

Heslo:

  Registrovat


E-letter

Pokud chcete dostávat pravidelně novinky o dění ve městě Klecany a okolí, zadejte výše Vaší e-mailovou adresu.