Mapa stránek pro turisty napište nám nové fórum Z úřední desky Bazar
nakupte si u nás
Úvodní stránka
MěÚ - zápisy z jednání ~ Usnesení ze zasedání Rady města ze dne 17.6.2013

Kontaktní informace
Městský úřad Klecany
Do Klecánek 52
250 67 Klecany

tel.: 284 890 064
fax: 284 890 000

Fakturační adresa
Město Klecany
Do Klecánek 52
250 67 Klecany.
IČ: 00240290

Úřední hodiny:
Městský úřad
pondělí, středa
07.00 - 18.00

Stavební úřad
pondělí, středa
08.00 - 11.15 a 11.45 - 18.00

Matriční úřad , Pokladna
pondělí 07.30 - 11.15 a 11.45 - 18.00 středa 07.00 - 11.15 a 11.45 - 18.00

e-mail: webmaster@klecany.cz

Usnesení ze zasedání Rady města ze dne 17.6.2013

Usnesení č. 17/2013 ze zasedání Rady města Klecany, ze dne 17. 6. 2013

Přítomní dle prezenční listiny: Daniel Dvořák, Ing. Kristýna Holubová, Ivo Kurhajec, Jiří Medek, Ladislav Němeček

1. Vzala na vědom i zrušeni povodňového stupně.

2. Č.j. 2059/2013 schválila pořádání Benefičního koncertu dne 22. 6. 2013 do 24:00 hodin na náměstí Třebizského. Akci pořádá Jaroslav Melichar ze sdruženi For Culture, sdruženi Kaštánek Zdiby a sdruženi Pravý Hradec, o.s. Výtěžek z dobrovolného vstupného na koncert bude věnován Městu Klecany na odstraňováni následků letošní povodně v Klecánkách. Technickou pomoc zajistí město ve spolupráci s p. Melicharem.

3. Dne 7.6. 2013 se uskutečnilo otevíráni obálek veřejné zakázky zadané v otevřeném řízení "Zatepleni a výměna výplní otvorů .Základní škola v Klecanech" a dne 17. 6. 2013 proběhlo další jednání komise. Dle ustanoveni § 76 zákona č. 137/2006 Sb., o veřejných zakázkách, ve znění pozdějších předpisů. rada schválila vyloučení z účasti v zadávacím řízení veřejné zakázky uchazeče Vanderlaan s.r.o., sídlo: V Předpolí 1452/30, 100 00 Praha 10, doručovací adresa: U Rybníčků 1080, 582 91 Světlá nad Sázavou, IČ 45537305. Uchazeči byli vyzváni k vysvětlení nejasností v nabídkách. Vysvětlení uchazeče Vanderlaan s.r.o. k nejasnostem v nabídce shledala komise jako nedostatečné, jelikož společnost zaslala jen návrh smlouvy o dílo a pouze e-mailem, návrh ani nebyl podepsán. Uchazeč se ve svém vysvětlení nevypořádal s druhou částí dotazu a to nejasností v rozdílných cenách ve stejných položkách oceněného výkazu výměr. Komise konstatovala, že vysvětlení nebylo uchazečem doručeno ve stanovené formě a ani v dostatečném rozsahu, a proto bylo nedostatečné. Společnost tedy nesplnila požadavky stanovené zadavatelem a komise jeho nabídku dle § 76 zákona vyřadila ze zadávacího řízení. Vyloučení bude uchazeči písemně oznámeno.

Rada dále schválila na doporučení komise uvedené veřejné zakázky výběr nejvhodnější nabídky uchazeče SLÁDEK GROUP, a.s., sídlo: Jana Nohy 1441, 256 01 Benešov, IČ: 48038792 s nabídkovou cenou ve výší 8.438.762,- Kč bez
DPH.

4. Schválila věnovat výtěžek z prodeje trik a startovného z akce Veteran rallye ve výši 50.150,- Kč na pomoc pro zaplavené Klecánky.

5. Č.j. 1997/2013 projednala žádost Roberta Labašty a Jindry Jollyové o pronájem pozemku parc. č. 457/8 o výměře 1.550 m2. Pozve p. Labaštu, pi Jollyovou i pí Neckářovou na další jednání RM dne 24. 6. 2013.

6. Z důvodu povodní schválila prodlouženi smlouvy na odvoz TKO a posunutí terminu na výběr svozové společnosti do 31. 12. 2013. Rada souhlasí s prodloužením stávající smlouvy s A.S.A. , spol. s r.o. na svoz tříděného a netříděného odpadu o 6 měsíců, aby bylo možno uskutečnit řádné nadlimitní výběrové řízení na nového dodavatele.

7. Schválila podpis smlouvy o zřízení věcných břemen se společnosti Telefónica Czech Rebublic, a.s. pro stavbu podzemního komunikačního vedeni a zařízeni veřejné komunikační sítě pod označením "16010-023861, M-Kiecany, revitalizace nám Třebizského", v jejímž rámci byl v budově č. p . 54 umístěn koncový rozvaděč veřejné komunikační sítě a na pozemcích byly umístěny podzemní komunikační vedení.

8. Č.j. 1986/2013 schválila žádost občanského sdružení Pravý Hradec o povolení příměstských táborů v Dolních Kasárnách v prostoru u objektu č.p . 959 v termínech od 1. 7. do 30. 8. 2013. Za bezpečnost dětí zodpovídají lektorky občanského sdružení. Spotřebované energie budou uhrazeny městu Klecany.

9. Č.j. 2046/2013 vzala na vědomí písemné vyjádření města Klecany k posudku EIA "Letiště Vodochody", kde uvádí nesouhlas k posudku, požaduje uspořádání veřejného projednání v zářijovém terminu a požaduje vydat nesouhlasné
stanovisko obsahující podrobné, pravdivé a hodnověrné odůvodnění.

Přišití zasedání Rady města se bude konat 24. června 2013.


K tomuto článku můžete vložit svůj komentář
Přispívat do diskuze může pouze registrovaný uživatel.


Přihlášení do systému
Uživatelské jméno:

Heslo:

  Registrovat


E-letter

Pokud chcete dostávat pravidelně novinky o dění ve městě Klecany a okolí, zadejte výše Vaší e-mailovou adresu.