Mapa stránek pro turisty napište nám nové fórum Z úřední desky Bazar
nakupte si u nás
Úvodní stránka
MěÚ - zápisy z jednání ~ Usnesení ze zasedání Rady města ze dne 29.4.2013

Kontaktní informace
Městský úřad Klecany
Do Klecánek 52
250 67 Klecany

tel.: 284 890 064
fax: 284 890 000

Fakturační adresa
Město Klecany
Do Klecánek 52
250 67 Klecany.
IČ: 00240290

Úřední hodiny:
Městský úřad
pondělí, středa
07.00 - 18.00

Stavební úřad
pondělí, středa
08.00 - 11.15 a 11.45 - 18.00

Matriční úřad , Pokladna
pondělí 07.30 - 11.15 a 11.45 - 18.00 středa 07.00 - 11.15 a 11.45 - 18.00

e-mail: webmaster@klecany.cz

Usnesení ze zasedání Rady města ze dne 29.4.2013

Usnesení č. 12/2013 ze zasedání Rady města Klecany, ze dne 29. 4. 2013

Přítomní dle prezenční listiny: Ivo Kurhajec, Ladislav Němeček, Jiří Medek, Ing. Kristýna Holubová

Omluveni: Daniel Dvořák

1. Č.j. 1480/2013 schválila podpis mandátní smlouvy k zajištění a komplexní administraci zadávacího řízení na podlimitní veřejnou zakázku zadávanou v rámci Operačního programu Životní prostředí za cenu 35.000,- Kč bez DPH s firmou
BlueFort s.r.o.

2. Schválila uzavření nájemní smlouvy č. 017 - 2013 s. p. Lukášem Šarochou na nebytové prostory v Dolních Kasárnách.

3. Č.j. 1469/2013 vzala na vědomí sdělení Městského úřadu Brandýs n. L., odbor dopravy o odstranění dopravního značení na místní komunikací par. č. 202/12 (garáže pod školkou).

4. Č.j. 1476/2013 schválila uzavření budoucí smlouvy o zřízení věcného břemene č. EP-12-6002164 s ČEZ Distribuce, a.s. Děčín na pozemky par.č. 128/6, 129/2, 167/23, 668/1. S. Schválila podpis smlouvy o výpťsjčce na budovu č.p. 74 - Rychta s o.s. Pravý Hradec.

6. Č.j. 1474/2013 vzala na vědomí oznámení Městského úřadu Brandýs n. L. o zahájení projednání návrhu zadání územního plánu Bášť.

7. Č.j. 1477/2013 schválila objednávku na stavbu chodníku a napojení na dešťovou kanalizaci v ulici Do Klecánek (pod náměstím) včetně zpevnění svahu za cenu 95.484,- Kč bez DPH dle doloženého soupisu provedených prací 04/2013.

Příští zasedání Rady města se bude konat 13. května 201 3.


Přihlášení do systému
Uživatelské jméno:

Heslo:

  Registrovat


E-letter

Pokud chcete dostávat pravidelně novinky o dění ve městě Klecany a okolí, zadejte výše Vaší e-mailovou adresu.