Mapa stránek pro turisty napište nám nové fórum Z úřední desky Bazar
nakupte si u nás
Úvodní stránka
MěÚ - zápisy z jednání ~ Usnesení ze zasedání Rady města ze dne 25.10.2013

Kontaktní informace
Městský úřad Klecany
Do Klecánek 52
250 67 Klecany

tel.: 284 890 064
fax: 284 890 000

Fakturační adresa
Město Klecany
Do Klecánek 52
250 67 Klecany.
IČ: 00240290

Úřední hodiny:
Městský úřad
pondělí, středa
07.00 - 18.00

Stavební úřad
pondělí, středa
08.00 - 11.15 a 11.45 - 18.00

Matriční úřad , Pokladna
pondělí 07.30 - 11.15 a 11.45 - 18.00 středa 07.00 - 11.15 a 11.45 - 18.00

e-mail: webmaster@klecany.cz

Usnesení ze zasedání Rady města ze dne 25.10.2013

Usneseni č. 31/2013 ze zasedání Rady města Klecany, ze dne 25.10.2013

Přítomní dle prezenční listiny: Daniel Dvořák, Ing. Kristýna Holubová, Ivo Kurhajec

Omluveni: Jiří Medek, Ladislav Němeček

1. Schválila podpis kupní smlouvy se společnosti HANES s.r.o. na dodávku zametacího vozu pro projekt "Čistý vzduch v Klecanech". Schválila rozhodnutí komise o výběru uchazeče k zakázce malého rozsahu na realizaci stavby "Dokončení cyklostezky Klecany- Klecánky přívoz". Nejvhodnější nabídku podala společnost IMPERCOMM, spol. s r.o., Trojská 79/14, 182 00 Praha 8, IČ: 49446479 za cenu ve výši 2.670.000,- Kč bez DPH.

2. Rovněž vylučuje uchazeče HALK stavební společnost, s.r.o., Nová Ves I, Václavské náměstí 28, 280 02 Kolín 2, IČ: 43090150, z další účasti ve veřejné zakázce malého rozsahu zadané ve výběrovém řízení "Dokončeni cyklostezky Klecany - Klecánky přívoz". Uchazeč v obálce doložil omluvný dopis. Tento dopis byl ovšem podán jako nabídka a zástupci zadavatele s ním tedy jako s nabídkou nakládali. Nabídka tudíž neobsahuje podepsaný návrh smlouvy a další dokumenty požadované zadavatelem. Uchazeč nesplnil zadávací podmínky, proto se vylučuje z dalšího řízeni. Rozhodnutí o vyloučení bude uchazeči písemně oznámeno.

3. Schválila výběr nejvhodnější nabídky na dodávku a montáž žaluzií na 95 okenních sestav na jižních oknech pavilonu v ZŠ Klecany. Nejvhodnějši nabídku předložil pan Ladislav Němeček za cenu ve výši 252.035,- Kč bez DPH.

4. Schválila podpis darovací smlouvy s panem Ondřejem Šabakou na dodávku a montáž herních prvků v hodnotě 102.685,- Kč vyrobených společností Tomovy parky. Rovněž schválila umístěn í prvků v areálu ZŠ Klecany jako náhradu stávajícího hřiště pro družinu.

1. Revokuje usnesení RM č. 27/ 2013, bod 4) v první větě s tím, že se usneseni ruší v plném rozsahu. (Č.j . 3241/2013 schválila podpis dodatku č. 1 ke smlouvě č. 029/2013 se společností Baumi s.r.o. Mimoň pro projekt "Zatepleni a výměna výpln. otvoru Základní škola v Klecanech" o prodloužení výkonu technického dozoru investora o 1 měsíc. ).

2. Schválila podpis dodatku č. 1 ke smlouvě č. 029/2013 se společností Baumi s.r.o. Mimoň pro projekt "Zateplení a výměna výplní otvoru Základní škola v Klecanech" o nutnosti spolupůsobit při výkonu finanční kontroly dle § 2 e) zákona č. 320/2001 Sb., o finanční kontrole ve veřejné správě.

3. Schválila podpis dodatku č. 1 k mandátní smlouvě ze dne 6. 2. 2013 se společností Čechák a spol. s r.o. pro projekt Realizace .sporných opatřeni v areálu školy Klecany ("Zateplení a výměna výplni otvoru "Základní škola v Klecanech") o nutnosti spolupůsobit při výkonu finanční kontroly dle § 2 e) zákona č. 320/2001 Sb., o finanční kontrole ve veřejné správě.

4. Schválila podpis dodatku č. 1 k mandátní smlouvě ze dne 29. 3. 2013 se společností AAA zakázky s.r.o. pro projekt "Za teplení a výměna výplní otvorů "Základní škola v Klecanech" o nutnosti spolupůsobit při výkonu fi nanční kontroly dle§ 2 e) zákona č. 320/2001 Sb., o finanční kontrole ve veřejné správě.

5. Č.j . 3791/2013 schválila nabídku společnosti ALFEZA s.r.o. na dodávku a montáž ocelových sloupků pro vyztužení 1. NP budovy 956 v areálu Dolních kasáren za cenu ve výši 29.610,- Kč bez DPH.

6. Č.j. 3792/2013 schválila nabídku společnosti D&K gips s.r.o. na ·dodávku a montáž protipožárních podhledů budovy 956 v areálu Dolních kasáren za cenu ve výš. 47.711,40 Kč bez DPH.

7. Č.j. 3795/2013 schválila cenovou nabídku a podpis mandátní smlouvy se společností AAA zakázky, s.r.o. na přípravu a zajištění průběhu 2 veřejných zakázek malého rozsahu za cenu ve výši 40.000,- Kč bez DPH na dodávku herních prvků a vybavení pro projekt .Rekonstrukce MŠ Klecany".

8. Č.j. 3796/2013 rovněž schválila nabídku a podpis mandátní smlouvy se společností AAA zakázky, s.r.o. na přípravu a zajištění průběhu veřejné zakázky zadané ve zjednodušeném podlimitním řízení projektu .. Realizace energetických úspor na objektu "Městské ubytovny v Klecanech" za cenu ve výši 35 000,- Kč bez DPH.

9. Vzala na vědomí zprávu o revizi plynového zařízení č. 109992/10/2013 od spol. Gaseco s.r.o.v kuchyni ZŠ Klecany'o nutnosti řešen í úprav vedení plynového vedení a odvětrání kuchyně.

10.Č .j. 3793/2013 a 3794/2013 schválila podání žádosti o dotací z ROP NUTS ll Střední Čechy ve výzvě č. 74 pro projekt "Rekonstrukce povrchů komunikací" v průmyslové zóně areálu Dolních kasáren. Schválila cenovou nabídku společnosti LK Advisory, s.r.o. a podpis smlouvy o dílo na zpracování projektové žádosti za cenu ve výši 60.000,- Kč bez DPH a zpracování projektové dokumentace pro provedení stavby, geodetické zaměření a inženýrskou činnost ve výši 81.700,- Kč bez DPH.


K tomuto článku můžete vložit svůj komentář
Přispívat do diskuze může pouze registrovaný uživatel.


Přihlášení do systému
Uživatelské jméno:

Heslo:

  Registrovat


E-letter

Pokud chcete dostávat pravidelně novinky o dění ve městě Klecany a okolí, zadejte výše Vaší e-mailovou adresu.