Mapa stránek pro turisty napište nám nové fórum Z úřední desky Bazar
nakupte si u nás
Úvodní stránka
Školství

Kontaktní informace
Městský úřad Klecany
Do Klecánek 52
250 67 Klecany

tel.: 284 890 064
fax: 284 890 000

Fakturační adresa
Město Klecany
Do Klecánek 52
250 67 Klecany.
IČ: 00240290

Úřední hodiny:
Městský úřad
pondělí, středa
07.00 - 18.00

Stavební úřad
pondělí, středa
08.00 - 11.15 a 11.45 - 18.00

Matriční úřad , Pokladna
pondělí 07.30 - 11.15 a 11.45 - 18.00 středa 07.00 - 11.15 a 11.45 - 18.00

e-mail: webmaster@klecany.cz

Školství

Školství v Klecanech - historie

O začátku školy v Klecanech nejsou v dostupných pramenech - kronikách - žádné zmínky. Je ovšem známo, že se zakládáním farních kostelů se zakládaly zároveň i školy. usuzujeme, že tam, kde byla fara, mohla být též i škola, jejímž pánem byl vždy správce kostela. Taková škola "farní" byla veskrze rázu církevního a měla za úkol poskytovat mládeži základy vzdělanosti, hlavní úkol však byl "naučiti ji modlitbám a utvrzovat ve víře křesťanské".

Podle popisu diecéze Pražské, který byl zpracován za arcibiskupa Arnošta z Pardubic mezi rokem 1344 a 1350, byla již v Klecanech plebanie, čili fara. Tato doba patří do panování císaře Karla IV., který školství věnoval velikou pozornost a vzhledem k tomu, že naše obec je v blízkosti Prahy, lze říci, že první škola zde již byla. I ze zachovalých pamětí z časů před třicetiletou válkou - 1618 až 1648 - lze usoudit, že se zde již učilo. První konkrétní zmínky o škole v Klecanech se dočítáme v relacích duchovních správců tehdejšího vikariátu kosteleckého z roku 1677, kde se píše: " V Klecanech bude (prý) se stavěti škola. Zatím se jinde vyučuje. Učitel ustanovuje se patronem a farářem. Příjmů žádných nemá, vyznání víry učinil".

V dalších desetiletích bylo obecné školství stále ve stavu neutěšeném. Až za panování císařovny Marie Terezie, která "chtíc nabýti světla" o stavu tehdejšího školství, nařídila stav tento vyšetřit. Tehdejší vliáda dala roku 1771 zhotovit "tabele" pro přehled stavu škol a tato se zachovala i ze školy klecanské. Jsou zde uvedeny první úředně potvrzené písemné zmínky o našem školství. Z nich se dovídáme, že k 31.12. 1771 tu byl učitelem Jan Syrový, ženat, bez řemesla a vedlejšího zaměstnání. Z dětí ve veku 6-12 let, kterých bylo 146, chodilo do školy 30, nejvíce v zimě. Při čtení děti užívaly nejvíce knihy evangelií, načež následoval předpis učitelův.

V úmyslech císařovny marie Terezie pokračoval císař Josef II., který vydal nařízení o "povinné návštěvě školní z roku 1781 a zřízení školního patentu z roku 1787". Za jeho vlády bylo stanoveno, kde se má škola zříditi:" při každé faře i pri každé lokalii, kde bylo 90 až 100 dětí školou povinných". Tam, kde bylo o 50 dětí více nad počet normální, měl být i pomocník. V roce1785 pak císař nařídil, aby "školy zřizovaly a vydržovaly rovným dílem vrchnost, obec a patron školy".

Úkoly obecné školy byly tyto: "Obecná škola určena jest k tomu, aby mládež prve než pro praktické povolání životní připravována býti může, v náboženství, dobrých mravech, jakož i v těch vědomostech se vzdělala, jež občanu každému bez rozdílu stavu jsou potřebny. Mimo to připravuje mládež pro vyšší ústavy vzdělávací".

Jednotřídní škola triviální v Klecanec vyla zřízena za panování císařovny Marie Terezie. V roce 1847 byla zřízena druhá třída.

Postupně dochází k rozšiřování školy, která je v roce 1887 již pětitřídní, přičemž pátá třída je rozdělena na chlapeckou a dívčí.

Škola měla od samého počátku vlastní budovu, v roce 1863 byla z nařízení c. k. krajského úřadu postavena na bývalé školní zahradě nová školní budova, která měla dvě třídy. Vyučování zde začalo v roce 1964. Stará školní budova byla přeměněna na byt třídního učitele. V roce 1880 bylo přistaveno poschodí. Touto přístavbou byly získány další učebny. V konečné podobě měla budova 6 tříd a kabinet pro školní pomůcky. Škola neměla tělocvičnu ani letní cvičiště.

V této bodově (dnes je zde lékárna, ordinace praktického lékaře, gynekologická ordinace a zubař) se vyučovalo až do roku 1967. O stavbě nové školy se začalo jednat už v roce 1929.

V roce 1935 se uskutečnila úprava školní budovy, v roce 1939 byla povolena "Měšťanská škola", která měla tři třídy. V roce 1941 se "Měšťanská škola" dočkala změny názvu na "Hlavní škola". V roce1944 byla škola až do konce války obsazena Wehrmachtem (německým vojskem).

Dnem 1. září 1948 byla zřízena "jednotná škola".

Stavba nové školy - pavilonového typu se Klecany dočkaly až v roce 1965 a otevřena byla 4. září 1967. Škola má 4 pavilony s učebnami, správní pavilon s kuchyní a jídelnou, tělocvičnu, hřiště a byt školníka. V areálu je i MŠ (od roku 1980) a ZUŠ (od 1. 8. 1994).

Přihlášení do systému
Uživatelské jméno:

Heslo:

  Registrovat


E-letter

Pokud chcete dostávat pravidelně novinky o dění ve městě Klecany a okolí, zadejte výše Vaší e-mailovou adresu.