Mapa stránek pro turisty napište nám nové fórum Z úřední desky Bazar
nakupte si u nás
Úvodní stránka
MěÚ - zápisy z jednání ~ Usnesení ze zasedání ZMě ze dne 24.1.2013

Kontaktní informace
Městský úřad Klecany
Do Klecánek 52
250 67 Klecany

tel.: 284 890 064
fax: 284 890 000

Fakturační adresa
Město Klecany
Do Klecánek 52
250 67 Klecany.
IČ: 00240290

Úřední hodiny:
Městský úřad
pondělí, středa
07.00 - 18.00

Stavební úřad
pondělí, středa
08.00 - 11.15 a 11.45 - 18.00

Matriční úřad , Pokladna
pondělí 07.30 - 11.15 a 11.45 - 18.00 středa 07.00 - 11.15 a 11.45 - 18.00

e-mail: webmaster@klecany.cz

Usnesení ze zasedání ZMě ze dne 24.1.2013

USNESENÍ č. 1/2013 ze zasedáni zastupitelstva Města Klecany, ze dne 24. 1. 2013

za přítomnosti 10 členů zastupitelstva

Zastupitelstvo města na svém řádném zasedáni

I. SCHVALUJE:

1) program zasedání

2) průběh diskuse ke každému bodu zvlášť

3) návrhovou komisi ve složení: Ing. Jiří Bendl, Daniel Dvořák, Ing. Antonín Kučera

4) ověřovatele zápisu: Ing. Kristýna Holubová, Dagmar Valterová

5) RO č. 6. 2012 - v předloženém znění

6) uzavření kupní smlouvy o převodu: a) inženýrských sítí: vodovodu, gravitační dešťové kanalizace s napojením do vsakovacího objektu, tlakové splaškové kanalizace na pozemcích parc. č. 457/1 v k. ú. Klecany (to vše vč. přípojek těchto inženýrských sítí v části od připojení přípojky v odbočce z hlavního řadu inženýrsk. sítě až po připojovací bod na hranici pozemků parc. č. 457/33, 457/34, 457/35, 457/36, 457/37, 457/38, 457/39, 457/45, 457/44, 457/43, 457/42, 457/41, 457/40, 457/59, 457/60, 457/61, 457/62, 457/63, 457/64, 457/65, vše v k. ú. Klecany), jakož i sítě veřejného osvětlení na pozemku parc.č. 457/1 v k. ú. Klecany, a b) pozemku parc. č. 457/1 o výměře 2530 m2 v k. ú. Klecany a pozemku parc.č. 138/7 o výměře 26m2 v k. ú. Klecany, město Klecany, zapsaného v katastru nemovitostí vedeného u Katastrálního úřadu pro Středočeský kraj na LV č. 1639 a komunikace nacházející se na tomto pozemku, jakož i všech součástí a příslušenství tohoto pozemku a komunikace, se společností GENIUS LOCI DEVELOPER, a.s., IČO: 267 73 830, zapsanou v obchodním rejstříku vedeném Městským soudem v Praze oddíl B, vložka 8187, se sídlem Praha 4, Exnárova 100, a to za celkovou kupní cenu ve výši maximálně 2.000,- Kč vč. DPH.

7) uzavření darovací smlouvy o poskytnutí finančního daru ve výši 100.000,- Kč městu Klecany společností GENIUS LOCI DEVELOPER, a. s., IČO: 267 73 830, zapsanou v obchodním rejstříku vedeném Městským soudem v Praze oddíl B, vložka 8187, se sídlem Praha 4, Exnárova 100

8) úplnost přehledu přijatých usnesení

II. UKLÁDÁ

1) starostovi města Klecany vypracovat návrh kupní smlouvy dle bodu 1.1 6) a tuto smlouvu uzavřít.

2) starostovi města Klecany vypracovat návrh darovací smlouvy dle bodu 1./7) a tuto smlouvu uzavřít.


Usnesení zpracovala návrhová komise ve složení:
Ing. Jiří Bendl Daniel Dvořák Ing. Antonín Kučera

Usnesení bylo schváleno 10 hlasy přítomných zastupitelů.

Ověřovatelé:Ing. Kristýna Holubová Dagmar Valterová
K tomuto článku můžete vložit svůj komentář
Přispívat do diskuze může pouze registrovaný uživatel.


Přihlášení do systému
Uživatelské jméno:

Heslo:

  Registrovat


E-letter

Pokud chcete dostávat pravidelně novinky o dění ve městě Klecany a okolí, zadejte výše Vaší e-mailovou adresu.