Mapa stránek pro turisty napište nám nové fórum Z úřední desky Bazar
nakupte si u nás
Úvodní stránka
MěÚ - zápisy z jednání ~ Usnesení ze zasedání Rady města ze dne 8.4.2013

Kontaktní informace
Městský úřad Klecany
Do Klecánek 52
250 67 Klecany

tel.: 284 890 064
fax: 284 890 000

Fakturační adresa
Město Klecany
Do Klecánek 52
250 67 Klecany.
IČ: 00240290

Úřední hodiny:
Městský úřad
pondělí, středa
07.00 - 18.00

Stavební úřad
pondělí, středa
08.00 - 11.15 a 11.45 - 18.00

Matriční úřad , Pokladna
pondělí 07.30 - 11.15 a 11.45 - 18.00 středa 07.00 - 11.15 a 11.45 - 18.00

e-mail: webmaster@klecany.cz

Usnesení ze zasedání Rady města ze dne 8.4.2013

Usnesení č. 9/2013 ze zasedání Rady města Klecany, ze dne 8. 4. 2013

Přítomní dle prezenční listiny: Daniel Dvořák, Ing. Kristýna Holubová, Ivo Kurhajec, Jiří Medek, Ladislav Němeček
Hosté: Luboš Ježek

1. Dne 20. 3. 2013 se uskutečnilo otevírání obálek veřejné zakázky zadané ve zjednodušeném podlimitním řízení "Cyklostezka Klecany - Klecánky přívoz" a dne 4. 4. 2013 proběhlo další jednání komise. Dle § 71 odst. 11 zákona č. 137/2006 Sb., o veřejných zakázkách, ve znění pozdějších předpisů (dále jen "zákon"), rada schválila vyloučení z účasti v zadávacím řízení veřejné zakázky uchazeče COLAS CZ, a.s., sídlo: Ke Klíčovu 9, 19000 Praha 9, IČ: 26177005. Uchazeč v nabídce předložil návrh smlouvy, který nebyl podepsaný. Společnost COLAS CZ, a.s., tedy nesplnila požadavky zákona dle § 71 odst. 9 a komise jeho nabídku vyřadila dle § 71 odst. 11 zákona ze zadávacího řízeni. Vyloučení bude uchazeči písemně oznámeno.

Rada dále schválila na doporučení komise uvedené veřejné zakázky výběr nejvhodnější nabídky uchazeče Vyslystav s.r.o., sídlo: Žďárská 8, 34701 Halže, IČ : 28337271 s nabídkovou cenou ve výši 3.803.810,- Kč bez DPH.

2. Č.j. 1057/2013 projednala žádost Pavlíny Mildové o umístění letní zahrádky před barem Peklo.

3. Č.j. 110512013 schválila podpis smlouvy o zřízení a vedení běžného účtu u Komerční banky, a.s. pro projekt "zateplení a výměna výplní otvorů Základníškola v Klecanech".

4. Č.j. 1153/2013 schválila nabídku společnosti CoProSys, a.s. na dodávku a instalací 3 ks IP kamer v prostoru Dolních kasáren za cenu ve výši 93.260,- Kč bez DPH.

5. Č.j. 1156/2013 schválila podpis mandátní smlouvy se společnosti TENDO, s.r.o. na zajištění technického dozoru a koordinátora BOZP pro projekt "Rekonstrukce MŠ Klecany".

6. Č.j. 1157/2013 schválila podpis smlouvy o dílo s Lukášem Rajtrem na roční údržbu zeleně a vodoteče projektu "Revitalizace náměstí V.B. Třebizského v Klecanech".

7. Č .j. 1160/2013 schválila žádost slečny Kláry Adamové o finanční příspěvek ve výši 15.200,- Kč a poskytnutí výstavních prostor v budově MěÚ pro instalaci výstavy "Klecany v období let 1930 - 1945". Výstava bude otevřena od 18. 5. 2013 po dobu 14 dnů, poté bude uložena do archivu pro případné zopakováni.

8. Č.j . 1167/2013 schválila podpis smlouvy o dílo s Ing. arch. Václavem Zunou - architektonická kancelář AVZ - atelíer na projekt " vypracování urbanistické koncepce se strategickou vizí rozvoje areálu Dolních kasáren v Klecanech".

9. Schválila návrh úpravy jízdního řádu Iínky 371 od 9. 6. 2013, kde jsou 2 nové spoje k lokalitě Astrapark a došlo ke zrušení ranního spoje od hřbitova do Klecánek.

10. Schválila žádost Stavitelství DE a.s. na vrácení nájemní plochy o výměře 1.111 m2 v areálu Dolních Kasáren. Se Stavitelstvím DE a.s. bude uzavřen dodatek k nájemní smlouvě .

11. Projednala podpis dodatku č. 2 k mandátní smlouvě č. MS 01 /2011 s panem Lubošem Ježkem o pokračování prací na pasportizaci objektů Dolních kasáren a bude opětovné řešit na dalším jednání RM.

12.Schválila rozpočtové opatřeni č. 1 na rok 2013 v souladu s § 102 odst. 2, písm. a) zákona č. 128/2000 Sb. o obcích, tak jak schválilo Zastupitelstvo města Klecany dne 28. dubna 2011.

Příští zasedání Rady města se bude konat 15. dubna 2013.
K tomuto článku můžete vložit svůj komentář
Přispívat do diskuze může pouze registrovaný uživatel.


Přihlášení do systému
Uživatelské jméno:

Heslo:

  Registrovat


E-letter

Pokud chcete dostávat pravidelně novinky o dění ve městě Klecany a okolí, zadejte výše Vaší e-mailovou adresu.