Mapa stránek pro turisty napište nám nové fórum Z úřední desky Bazar
nakupte si u nás
Úvodní stránka
MěÚ - zápisy z jednání ~ Zápisy a usnesení 2012 ~ Usnesení ze zasedání ZMě 9.1.2012

Kontaktní informace
Městský úřad Klecany
Do Klecánek 52
250 67 Klecany

tel.: 284 890 064
fax: 284 890 000

Fakturační adresa
Město Klecany
Do Klecánek 52
250 67 Klecany.
IČ: 00240290

Úřední hodiny:
Městský úřad
pondělí, středa
07.00 - 18.00

Stavební úřad
pondělí, středa
08.00 - 11.15 a 11.45 - 18.00

Matriční úřad , Pokladna
pondělí 07.30 - 11.15 a 11.45 - 18.00 středa 07.00 - 11.15 a 11.45 - 18.00

e-mail: webmaster@klecany.cz

Usnesení ze zasedání ZMě 9.1.2012

Usnesení č.1/2012 ze zasedání Rady města Klecany, ze dne 9. 1. 2012

Přítomni dle prezenční listiny: lvo Kurhajec, Ladislav Němeček, lng. Kristýna Holubová, Daniel Dvořák, Jiří Medek
Hosté: Luboš Ježek, Otto Herdics

1. Schválila pracovní jednání členů rady města a zastupitelstva města, které se uskuteční v pondělí 16.1. 2012 od 18 hodin v zasedací místnosti MěÚ Klecany.

2. Projednala návrhy na výši nájemného společnosti Woodcote na rozšíření nebytových prostor v objektu č.p. 946 v Dolních kasárnách a vyzve zástupce společnosti k dalšímu jednání.

3. Dle doporučení komise schválila výběr nejvhodnějšího uchazeče veřejné zakázky malého rozsahu ,,Dokumentace k oznámení změny v užívánl stavby - objekty č.p. 946, 942, 943, 944, 951 Klecany (Dolní Kasárna), kterým je společnost Techniserv, spol. s .r.o.

4. Rozhodla o novém vyhlášení výběrového řízení zakázky malého rozsahu "Předprojektová příprava stavby - lS a komunikace pro RD a BD na pozemku par. č. 357/1 v k.ú. a obci Klecany"

5. Schválila příspěvek ve výši 500,- Kč pro Centrum pro zdravotně postižené Středočeského kraje Praha východ, západ.

6. Čj. 1891/11 vzala na vědomí protokol o kontrole č. KU02, kterou provedl kontrolní výbor a týkala se plnění usnesení Rady města Klecany za období 11.7 - 5.12. 2011.

7. Schválila převod nájemní smlouvy na zahrádku o rozloze 450 m2 na pozemku parc. c. 626/9 v Klecanech z Mgr. Jiřiny Koktanové na Mgr. Ludmilu Koktanovou.

8. Schválila uzavření nájemní smlouvy na nebytové prostory budovy č.p. 944 v Dolních kasárnách se společností B.A.B. stavební s.r.o., se sídlem Varšavská 546/31, 120 00 Praha 2, lČ: 26197260.

9. Č.j. 41/2012 schválila žádost knihkupectví Jany Šimsové o povolení prodeje knih v roce 2012 na náměstí Třebízského v Klecanech.

10. Č.j.1892/11 projednala návrh na úpravu průchodu okolo domu č.p. 348 na pozemku p.č.196/1 na Sídlištia pověřila starostu města jednáním na stavebním úřadě .

11. Č.j. 1892/11 schválila podpis smlouvy o poskytování služby VOlCE DlRECT COPROSYS za účelem realizace Metropolitní sítě města Klecany (povolení o výstavbě antény na zdravotním středisku pro účely poskytování datových a telekomunikačních služeb městu Klecany a jeho občanům) se společností COPROSYS a.s., DlČ:CZ45534152 se sídlem v Hlinkách 1167, 537 01 Chrudim.

Příští zasedání Rady města se bude konat 16.1. 2011
K tomuto článku můžete vložit svůj komentář
Přispívat do diskuze může pouze registrovaný uživatel.


Přihlášení do systému
Uživatelské jméno:

Heslo:

  Registrovat


E-letter

Pokud chcete dostávat pravidelně novinky o dění ve městě Klecany a okolí, zadejte výše Vaší e-mailovou adresu.