Mapa stránek pro turisty napište nám nové fórum Z úřední desky Bazar
nakupte si u nás
Úvodní stránka
MěÚ - zápisy z jednání ~ Usnesení ze zasedání Rady města ze dne 17.3.2014

Kontaktní informace
Městský úřad Klecany
Do Klecánek 52
250 67 Klecany

tel.: 284 890 064
fax: 284 890 000

Fakturační adresa
Město Klecany
Do Klecánek 52
250 67 Klecany.
IČ: 00240290

Úřední hodiny:
Městský úřad
pondělí, středa
07.00 - 18.00

Stavební úřad
pondělí, středa
08.00 - 11.15 a 11.45 - 18.00

Matriční úřad , Pokladna
pondělí 07.30 - 11.15 a 11.45 - 18.00 středa 07.00 - 11.15 a 11.45 - 18.00

e-mail: webmaster@klecany.cz

Usnesení ze zasedání Rady města ze dne 17.3.2014

Usnesení č. 8/2014 ze zasedání Rady města Klecany, které se konalo dne 17. 3. 2014

Přítomní dle prezenční listiny: Daniel Dvořák, Ivo Kurhajec, Jiří Medek, Ladislav Němeček Ing. Kristýna Holubová

1) Schválila podpis smlouvy o partnerství a spolupráci s organizaci ČSAD Střední Čechy, a.s. na projektu "Nákup ekologických autobusů LOW-ENTERY pro příměstskou dopravu - ČSAD Střední Čechy, a.s."

2) Projednala nutnost opravy kaple na hřbitově a nákup nového ozvučeni.

3) Schválila podpisy smluv o partnerství a spolupráci č. 009/2014, 010/2014, 011/2014 s TJ Sokol Klecany, městem Zruč n. Sázavou a obci Senohraby pro projekt .Víceúčelový sportovní areál Sportktub Klecany•.

4) Č.j. 741/2014 schválila nabídku p. Petra Šimona na dodávku teplovzdušné jednotky za cenu ve výši 95.324,- Kč vč. DPH, která je určena do dílny Městského úřadu v budově 956 v Dolních Kasárnách.

5) Č.j. 1043/2014 schválila cenovou nabídku Ing. Jiřího Kuliče na stavební a autorský dozor projektu "Cyklostezka Klecany - Klecánky přivoz" za cenu ve výši 10.000,- Kč.

6) Projednala možnost zřízení přístupové komunikace ze zatravňovaclch dlaždic k domu č.p. 311 přes zatravněnou plochu v ulici U Školky.

7) Č.j. 1047/2014 schválila cenovou nabídku a podpis smlouvy o dílo s Ing. Vladimírem Klatovským na zpracováni žádosti o dotaci projektu .Víceúčelový sportovní areál Sportklub Klecany• za cenu ve výši 72.600,- Kč vč. DPH.

8) Č.j . 1045/2014 neschválila cenovou nabídku spol. Čechák a spol. s r.o. na zpracování žádosti o dotaci pro projekt .Zateplení budovy Rychty". Žádost by měla být podána do 30.4.2014 a do této doby není možné zajistit příslušné podklady potřebné k podáni a zpracování žádosti.

9) Č.j . 1044/2014 schválila cenovou nabídku a podpis smlouvy se spol. Čechák a spol. s r.o. na obnovené podání žádosti o dotaci projektu .,Sníženi energetické náročnosti budovy zdravotního střediska" za cenu ve výši 20.000.- Kč bez DPH.

10) Č.j. 1056/2014 projednala zdůvodněni návrh na rozděleni hospodářského výsledku ZŠ a MŠ Klecany za rok 2013 a žádost o schváleni převodu zisku z doplňkové činnosti a nedočerpané provozní dotace do rezervního fondu ZŠ a MŠ Klecany. Rada města souhlasí s převedením prostředků ve výši 515.316,57Kč do rezervního fondu ZŠ a MŠ Klecany. Prostředky budou použity na dovybavení nábytkem pro dvě třídy 1. stupně a kompletní vybavení nábytkem jedné třídy, dále na nákup nových jídelních sestav pro zvýšení kapacity jídelny, vybaveni nových odděleni mateřské školy pomůckami, malování a údržba ZŠ a MŠ.

11) Č .j . 1038/2014 schválila cenovou nabídku spol. Sládek Group, a.s.na odstraněni a likvidaci vaty z mezi střešních prostor v pavilonech ZŠ a MŠ Klecany za cenu ve výši 82.848,- Kč bez DPH.

12) Č.j . 1033/2014 schválila cenovou nabídku spol. INTE čistící technika s.r.o. na nákup podlahového mycího stroje B40C Ep R 45, mycí chemie a příslušenství za cenu ve výši 77.171 ,- Kč vč. DPH.

13) Č .j. 989/2014 schválila cenovou nabídku spol. Martan spol. .s.r.o. na zhotoveni 1 ks kovové tabulky z eloxovaného hliníku pro povinnou publicitu projektu .,Rekonstrukce MŠ Klecany" za cenu ve výši 4.898,- Kč bez DPH.

14) Č.j. 590/2014 schválila pořádáni akce GP OAK BAY závodu motorových lodi na řece Vltavě okolo ostrova dne 13.9.2014 v rámci Slavnosti pravého a levého břehu.

15) Schválila podpis nájemní smlouvy č. 008/2014 s p. Radovanem Mojžíšem na pronájem části budovy 946 a části pozemku v areálu Dolní Kasárna.

16) Schválila podpis dohody o poskytováni sociálních služeb s obcí Máslovice. Fami charita Neratovice poskytne své služby seniorům v Máslovicích.

17) Č .j. 1058/2014 vzala na vědomí situaci Stavitelství DE a.s. (nájemce v Dolních Kasárnách), které je v likvidací. Město Klecany po projednání s právním zástupcem JUDr. Moravcem uplatni na buňkoviště postavené na pozemku města Klecany retenční (zadržovací) právo ve smyslu § 1395 zákona č. 89/2012 Sb., občanský zákoník k zajištění své pohledávky s tím, že město Klecany vyrozumí dlužníka o zadrženi věci a jeho důvodech. Dojde-li posléze ke zjištění úpadku resp. prohlášení konkurzu na dlužníka náleží městu Klecany z výtěžku zpeněžení zadržené věci přednostní uspokojeni před jiným věřitelem , a to i s věřitelem zástavním.

Příští zasedání Rady města se bude konat 24. března 2014.


K tomuto článku můžete vložit svůj komentář
Přispívat do diskuze může pouze registrovaný uživatel.


Přihlášení do systému
Uživatelské jméno:

Heslo:

  Registrovat


E-letter

Pokud chcete dostávat pravidelně novinky o dění ve městě Klecany a okolí, zadejte výše Vaší e-mailovou adresu.