Mapa stránek pro turisty napište nám nové fórum Z úřední desky Bazar
nakupte si u nás
Úvodní stránka
MěÚ - zápisy z jednání ~ Zápisy a usnesení 2012 ~ Usnesení ze zasedání Rady 30.1.2012

Kontaktní informace
Městský úřad Klecany
Do Klecánek 52
250 67 Klecany

tel.: 284 890 064
fax: 284 890 000

Fakturační adresa
Město Klecany
Do Klecánek 52
250 67 Klecany.
IČ: 00240290

Úřední hodiny:
Městský úřad
pondělí, středa
07.00 - 18.00

Stavební úřad
pondělí, středa
08.00 - 11.15 a 11.45 - 18.00

Matriční úřad , Pokladna
pondělí 07.30 - 11.15 a 11.45 - 18.00 středa 07.00 - 11.15 a 11.45 - 18.00

e-mail: webmaster@klecany.cz

Usnesení ze zasedání Rady 30.1.2012

Usnesení č.3/2012 ze zasedání Rady města Klecany, ze dne dne 30.1. 2012

Přítomni dle prezenční listiny: lvo Kurhajec, Ladislav Němeček, lng. Kristýna Holubová, JiříMedek
Omluveni: Daniel Dvořák
Hosté: Mgr. Vladimír Lacina, Alena Němečková

1) Č.j.6/2012 vzala na vědomí oznámení ROP Střední Čechy o zamítnutí projektu "Rekonstrukce MŠ Klecany".

2) Č.j. 21/2012 vzala na vědomí oznámení ROP Střední Čechy o výsledku kontroly přijatelnosti a formálních náležitostí projektu "Cyklostezka Klecany - Klecánky přívoz". Projekt splnil kriteria přijatelnosti a formálních náležitostí a postupuje do dalšího kola procesu administrace, kterým je hodnocení.

3) Č.j. 182/2012 vzala na vědomí k projektu "Revitalizace náměstí V.B. Třebízskéhov Klecanech" oznámení ROP Střední Čechy o řešení změn v projektu č.2, kde je schválena záměna klasického sériového altánu ze smrkového dřeva za atypický altán z dubového dřeva.

4.) Č.j. 186/2012 vzala na vědomí k projektu ,,Víceúčelový sportovní areál Klecany" oznámení ROP Střední Čechy o  řešení změn v projektu č.3, kde je schválena změna necertifikovaného herního prvku za herní prvek certifikovaný pro veřejný sektor.

5) Č.j. 177/2012 vzala na vědomí informaci KÚ Středočeského kraje k zákonu o pohřebnictví, kde je uvedeno, že pokud obec provozuje veřejné pohřebiště na pozemku ve vlastnictví církve, dnem 1.1. 2012 skončila blokace daná zákonem o pohřebnictví pro uplatnění požadavku registrované církve nebo náboženské společnosti, od 1.1. 2012 je církev oprávněna obci písemně oznámit, že nadále hodlá veřejné pohřebiště provozovat sama. Změnou provozovatele pohřebiště nesmí dojít k narušení provozu veřejného pohřebiště.

6) Č.j. 205/2012 schválila kriteria pro přijetí dětí do MŠ podle trvalého bydliště a věku dítěte. Dále projednala kriteria pro přijetí dětí do 1. tříd ZŠ a pověřila ředitele ZŠ a místostarostu města dalším jednáním.

7) 126/2012 vzala na vědomí nesouhlasné stanovisko Ministerstva Životního prostředí k realizaci záměru ''Řešení energetického využití organických odpadů a kalů z Prahy".

8) Č.j. 153/2012 a 154/2012 vzala na vědomí dopis KÚ Středočeského kraje o přehledu cenových kontrol za rok 2011.

9) Č.j. 184/2012 vzala na vědomí informaci KÚ Středočeského kraje k vydávání nařízení obcí.

10) Projednala pořízení pasportu zeleně provedeného odbornou firmou. Podklady doplní komise ŽP města.

11) Č.j.138/2012 schválila podpis smlouvy o zřízení věcného břemene mezi městem Klecany a ČEZ Distribuce č.lV-12-60100424/3 pro stavbu Zdiby - Přemyšlení, č.p. 21/2 kNN SS100 - rozsah věcného břemene - kabelové vedení kNN o rozsahu 5,5 m délkových a ploše 3,5 m2 VB na pozemku p.č. 631 v k.ú. Klecany. Smlouva o uzavření budoucí smlouvy o zřízení věcného břemene byla schválena RM dne22.11.2010 a podepsána dne 29. 11.2010.

12) Schválila podpis dodatku C. 4 k nájemní smlouvě mezi městem Klecany a Povodí Vltavy, a.s., dle kterého Se pozemky pronajímají na dobu neurčitou.

13) Č.j.139/2012 schválila podpis smlouvy o sdružených službách dodávky elektřiny ze sítí VVN a VN mezi městem Klecany a ČEZ Prodej s.r.o. č. smlouvy 12500754.

14) Schválila nákup profesionálního drtiče dřeva GTS 1300 M pro potřeby městského úřadu.

Příští zasedání Rady města se bude konat 6. února 2012


Přihlášení do systému
Uživatelské jméno:

Heslo:

  Registrovat


E-letter

Pokud chcete dostávat pravidelně novinky o dění ve městě Klecany a okolí, zadejte výše Vaší e-mailovou adresu.