Mapa stránek pro turisty napište nám nové fórum Z úřední desky Bazar
nakupte si u nás
Úvodní stránka
MěÚ - zápisy z jednání ~ Zápisy a usnesení 2012 ~ Usnesení ze zasedání Rady 23.4.2012

Kontaktní informace
Městský úřad Klecany
Do Klecánek 52
250 67 Klecany

tel.: 284 890 064
fax: 284 890 000

Fakturační adresa
Město Klecany
Do Klecánek 52
250 67 Klecany.
IČ: 00240290

Úřední hodiny:
Městský úřad
pondělí, středa
07.00 - 18.00

Stavební úřad
pondělí, středa
08.00 - 11.15 a 11.45 - 18.00

Matriční úřad , Pokladna
pondělí 07.30 - 11.15 a 11.45 - 18.00 středa 07.00 - 11.15 a 11.45 - 18.00

e-mail: webmaster@klecany.cz

Usnesení ze zasedání Rady 23.4.2012

Usnesení č.13/2012
 ze zasedání Rady města Klecany, ze dne 23. 4.2012

Přítomni dle prezenční listiny: lvo Kurhajec, Ladislav Němeček, lng. Kristýna Holubová, Jiří Medek, Daniel Dvořák

1. Dne 11.4. 2012 se uskutečnilo otevíráníobálek veřejné zakázky zadané ve zjednodušeném podlimitním řízení,,Revitalizace náměstí V. B. Třebízského v Klecanech" a dne 18. 4. 2011 proběhlo další jednání komise. Dle § 71 odst. 10 zákona č.137/2006 sb., o veřejných zakázkách, rada schválila vyloučení z účasti v zadávacím řízení veřejné zakázky uchazeče Petr Šach stavební, s.r.o., sídlo: Dr. E. Beneše 198,257 51 Bystřice, lČ:27106942 jehož nabídka byla komisí vyřazena, jelikož nabídka nebyla z hlediska požadovaného obsahu úplná. Uchazeč doložil v obálce pouze omluvný dopis. Vzhledem k tomu, že dokument byl podán v označené obálce, komise i zadavatel musí postupovat v souladu se zákonem. Vyloučení bude uchazeči písemně oznámeno. 
Rada dále schválila na doporučení komise uvedené veřejné zakázky výběr nejvhodnější nabídky uchazeče SLÁDEK GROUP, a.s., sídlo: Jana Nohy 1441, 264 01 Benešov, lČ25261282.

2. Schválila podpis dodatku č.1 k mandátní smlouvě č.MS 01/2011 mezi Lubošem Ježkem a městem Klecany, kteým se upravuje doba plnění do doby dokončení předmětu plnění.

3.  Č.j. 935/2012 vzala na vědomí zprávu o činnosti obecní policie Zdiby na Území města Klecany za měsíc březen 2012 a předá ke zveřejnění na internetových stránkách města.

4. Č.j. 953/2012 schválila pořádání akce Radka Simulíka a Matěje Štěpánka v areálu bývalé střelnice u Dolních kasáren v noci ze dne 30. 4. na 1. 5. 2012 za podmínky řádného úklidu po akci i na přístupových komunikacích a nahlášení akce Policii ČR.

5. Schválila podpis nájemní smlouvy č.014-2012 mezi městem Klecany a Pavlem Ochem o pronájmu budovy č.58 a p.č.st. 88/1 a p.č. 91/15.

6. Č.j. 968/2012 schválila po dobu nepřítomnosti paní Kotrčové na matrice zrušení úterý jako úředního dne. Nadále bude úředním dnem pondělí a středa.

7. Č.j. 990/2012 schválila účastmí stostarosty na jednání k řešení problematiky nedostatečné kapacity základních škol v blízkosti Prahy a podpis dopisu premiérovi a vládě ČR. Jednání se uskuteční dne 2.5.2012 od 14:00 hodin v Kulturním středisku Říčany.

8. Č.j. 991/2012 schválila žádost Stanislavy Bažantové a Andrey Košťálové o finanční příspěvek na pořádání dětského dne ve výši 20.000,- Kč. Dětský den se bude konat 3.6. 2012 od 13:30 do 16:30 hodin na fotbalovém hřišti v Klecanech.

9. Č.j. 993/2012 schválila nabídku společnosti Marten, s.r.o. Ve výši 4898,- Kč bez DPH na výrobu kovové tabulky z eloxovaného hliníku a samolepek pro publicitu projektu "Víceúčelový sportovní areál Klecany".

Příští zasedání Rady města se bude konat 14. května 2012


Přihlášení do systému
Uživatelské jméno:

Heslo:

  Registrovat


E-letter

Pokud chcete dostávat pravidelně novinky o dění ve městě Klecany a okolí, zadejte výše Vaší e-mailovou adresu.