Mapa stránek pro turisty napište nám nové fórum Z úřední desky Bazar
nakupte si u nás
Úvodní stránka
MěÚ - zápisy z jednání ~ Usnesení ze zasedání Rady města ze dne 12.8.2013

Kontaktní informace
Městský úřad Klecany
Do Klecánek 52
250 67 Klecany

tel.: 284 890 064
fax: 284 890 000

Fakturační adresa
Město Klecany
Do Klecánek 52
250 67 Klecany.
IČ: 00240290

Úřední hodiny:
Městský úřad
pondělí, středa
07.00 - 18.00

Stavební úřad
pondělí, středa
08.00 - 11.15 a 11.45 - 18.00

Matriční úřad , Pokladna
pondělí 07.30 - 11.15 a 11.45 - 18.00 středa 07.00 - 11.15 a 11.45 - 18.00

e-mail: webmaster@klecany.cz

Usnesení ze zasedání Rady města ze dne 12.8.2013

Usnesení č.22/2013 ze zasedání Rady města Klecany, které se konalo dne 12. 8. 2013

Přítomní dle prezenční listiny: Daniel Dvořák, Ing. Kristýna Holubová; Ivo Kurhajec, Jiří Medek, Ladislav Němeček
Hosté: Luboš Ježek

1. Projednala podmínky nájemní smlouvy se společností Woodcote CZ a.s.s účinností od 1.9. 2013 na základě zmenšení předmětu nájmu o plochu u zámecké zdi a objektu č.p. 951 a přilehlých ploch. Pověřila p. Ježka dalším jednáním se společnosti Woodcote.
 
2. Projednala vyjádření správce konkurzní podstaty úpadce Státního statku Čáslav o schválených cenách pro možný prodej pozemku p.č. 34/2, 4012 a 54/5 v k.ú. Drasly, zapsaných na LV 1168 za celkovou cenu ve výši 156.455,- Kč.

3. Č.j. 2120/2013 schválila žádost S. K. Trading s.r.o. o pronájem pozemku v areálu Dolní Kasárna o výměře cca 500 m2 za účelem zřízení sběrných surovin.

4. Č .j. 2606/2013 vzala na vědomí rozhodnutí Státní plavební správy - pobočky Praha, že KVM OAKBay o.s. je oprávněn uspořádat Závody motorových člunů "Race Camp" dne 14.9. 2013 v době od 9:00 do 14:00 hodin (bude prováděno v rámci Slavností pravého a levého břehu Vltavy).

5. Č.j. 2609/2013 vzala na vědomí rozhodnutí Městského úřadu Brandýs nad Labem Stará Boleslav, odboru životního prostředí o povolení změny rozhodnutí ze dne 3.12. 2013, kterým bylo povoleno vypouštění odpadních vod z obecní ČOV do Klecanského potoka. Změna platného povolení se týká ukazatele N-NH4, kdy se mění průměrná hodnota z 15 mg/l na 18 mg/l.

6. Č.j. 1595/2013 neschválila žádost pana Jiřího Cibuly o odkup části pozemku p.č. 626/23 v k.ú. Klecany.

7. Schválila podpis smlouvy o dílo č. 11/2013 se společností VRŠA- SPORT s.r.o. na pokládku umělé trávy tenisové na bývalé antukové hřiště v Klecánkách.

8. Č.j. 2577/2013 projednala žádost ZKO o zhotoveni oplocení na části pozemku p.č. 457/8 o výměře 1550 m2 Pověřila vedení města dalším jednáním.

9. Č.j. 2633/2013, 2635/2013, 2636/2013 schválila cenové nabídky společnosti SLÁDEK GROUP, a.s. na osazení 2 mříží pro vzduchotechniku, nahrazení chodníku žlabovkami a umístěni 2 ks sklepních světlíků u pavilonu E ZŠ Klecany za cenu ve výši 37.305,- Kč bez DPH.

10. Č.j. 2562/2013 projednala žádost občanského sdružení Pravý Hradec o pomoc při vybudováni zahrádky s dvorkem u DPS v Dolních kasárnách, které získalo dotaci od české spořitelny v rámci aktivizačního programu pro seniory. Pověřila vedení města dalším jednáním.

11. Schválila podpis dodatku č. 1 ke smlouvě o dílo č . 22/2013 ze dne 27. 5. 2013 se společností Vyslystav s.r.o., který se týká přerušeni prací z důvodu povodní.

Příští zasedání Rady města se bude konat 26. srpna 2013.


K tomuto článku můžete vložit svůj komentář
Přispívat do diskuze může pouze registrovaný uživatel.


Přihlášení do systému
Uživatelské jméno:

Heslo:

  Registrovat


E-letter

Pokud chcete dostávat pravidelně novinky o dění ve městě Klecany a okolí, zadejte výše Vaší e-mailovou adresu.