Mapa stránek pro turisty napište nám nové fórum Z úřední desky Bazar
nakupte si u nás
Úvodní stránka
MěÚ - zápisy z jednání ~ Usnesení ze zasedání ZMě ze dne 17.10. 2013

Kontaktní informace
Městský úřad Klecany
Do Klecánek 52
250 67 Klecany

tel.: 284 890 064
fax: 284 890 000

Fakturační adresa
Město Klecany
Do Klecánek 52
250 67 Klecany.
IČ: 00240290

Úřední hodiny:
Městský úřad
pondělí, středa
07.00 - 18.00

Stavební úřad
pondělí, středa
08.00 - 11.15 a 11.45 - 18.00

Matriční úřad , Pokladna
pondělí 07.30 - 11.15 a 11.45 - 18.00 středa 07.00 - 11.15 a 11.45 - 18.00

e-mail: webmaster@klecany.cz

Usnesení ze zasedání ZMě ze dne 17.10. 2013

USNESENÍ č. 5/2013 ze zasedání zastupitelstva Města Klecany, ze dne 17. 10. 2013

za přítomnosti 12 členů zastupitelstva

Zastupitelstvo města na svém řádném zasedání

I. SCHVALUJE

1) návrhovou komisi ve složení: Jiří Bendl, Antonín Kučera, Daniel Dvořák

2) ověřovatele zápisu: Dagmar Valterová, Martin Lemon

3) program zasedání

4) úplatné nabytí pozemků st. p. č. 476, st. p. č. 477, st. p. č. 538/1, st. p. č. 538/2 ap. p. č. 831, vše v k.ú. Klecany, za cenu 425 929,- Kč (tj. součet ceny nemovitostí zjištěné podle ZP (č. 4067/75/2013) ve výši 420 000,- Kč a znalečného ve výši 5 929,- Kč), do vlastnictví města a dále o zaslání čestného prohlášení starosty města, že Město Klecany nemá závazky vůči státu a vůči Ministerstvu obrany.

5) způsob financování projektu "Rekonstrukce MŠ Klecany", úpravy spojovacích krčků, nákup a montáž žaluzií v ZŠ a financování dodatečných prací zateplení ZŠ.

6) RO č. 6. 2013 v navrženém znění

7) navýšení částky na schválení objednávek u prostředků z dotací v souladu s pravidly poskytovatele dotace do výše 200 tis. Kč radou města

8) pana Ing. Miroslava Filingera jako člena FV

9) OZV 2/2013 o místním poplatku za provoz systému shromažďování, sběru, přepravy, třídění, využívání a odstraňování komunálních odpadů

10) přijetí dotace na pokrytí prvotních nákladů a nezbytná opatření přijatá v rámci řešení krizové situace Středočeským krajem ve výši 17.178.000,- Kč.

11) úplnost přehledu přijatých usnesení

II. BERE NA VĚDOMÍ

1) zprávu o povodni v Klecánkách

2) informace o:

• práci na cyklostezce Klecany- Klecánky přívoz
• zateplení a výměně výplní otvorů Základní školy v Klecanech
• projektu "Čistý vzduch v Klecanech"
• rekonstrukci a přístavbě pavilonu MŠ Klecany
• dopisu Občanského sdružení Oživení
• opravách komunikací

3) stanovisko přítomných občanů Vinice ke změně ÚP č. 1 a jejich nespokojenost s informovaností

Usnesení zpracovala návrhová komise ve složení:
Jiří Bendl, Antonín Kučera, Daniel Dvořák

Usnesení bylo schváleno 12 hlasy přítomných zastupitelů.
Ověřovatelé: Martin Lemon, Ladislav Němeček
K tomuto článku můžete vložit svůj komentář
Přispívat do diskuze může pouze registrovaný uživatel.


Přihlášení do systému
Uživatelské jméno:

Heslo:

  Registrovat


E-letter

Pokud chcete dostávat pravidelně novinky o dění ve městě Klecany a okolí, zadejte výše Vaší e-mailovou adresu.