Mapa stránek pro turisty napište nám nové fórum Z úřední desky Bazar
nakupte si u nás
Úvodní stránka
MěÚ - zápisy z jednání ~ Usnesení ze zasedání Rady města ze dne 7.4.2014

Kontaktní informace
Městský úřad Klecany
Do Klecánek 52
250 67 Klecany

tel.: 284 890 064
fax: 284 890 000

Fakturační adresa
Město Klecany
Do Klecánek 52
250 67 Klecany.
IČ: 00240290

Úřední hodiny:
Městský úřad
pondělí, středa
07.00 - 18.00

Stavební úřad
pondělí, středa
08.00 - 11.15 a 11.45 - 18.00

Matriční úřad , Pokladna
pondělí 07.30 - 11.15 a 11.45 - 18.00 středa 07.00 - 11.15 a 11.45 - 18.00

e-mail: webmaster@klecany.cz

Usnesení ze zasedání Rady města ze dne 7.4.2014

Usnesení č. 11/2014 ze zasedání Rady města Klecany, ze dne 7.4. 2014

Přítomní dle prezenční listiny: Daniel Dvořák, Ivo Kurhajec, Jiří Medek, t adislav Němeček, Ing. Kristýna Holubová

1) Č.j . 1340/2014 vzala na vědomí oznámení Ing. Kristýny Holubové o ukončen i členství a předsednictví ve Finančním výboru. Předá Zastupitelstvu města Klecany.

2) Č.j. 1325/2014 projednala stížnost p. Jindřicha Stanislava na vyřizováni žádosti občanů, kterou podal již 14.11. 2013 ohledně označeni zákazu stání před vjezdem k jeho nemovitosti.

3) Č.j. 1245/2014 projednala žádost Klubu vojenské a policejní historie a současnosti URNA Pardubice o svolení uspořádání soukromé vojenské simulace na okraji města Klecany ve dnech 23. až 25. 5. 2014. Rada města schvaluje pořádání akce, ale neschvaluje navržený termín z důvodu konání voleb do Evropského parlamentu. Schvaluje termín konáni akce dne 16.5. 2014 od 24.00 do 17.5. 2014 do 5.00 hodin a dne 17.5. 2014 od 23.00 do 18.5. 2014 do 5.00 hodin v Klecánkách.

4) Č.j. 1321/2014 projednala zápis ze zasedání Kontrolního výboru ze dne 2.4. 2014 a předá Zastupitelstvu města k dalšímu projednání.

5) Schválila podpis darovací smlouvy s dobrovolným svazkem Údolí Vltavy, který městu Klecany daruje dřevěnou info tabuli OSO k prezentaci ve městě Klecany.

6) Č.j. 1322/2014 projednala nabidkový rozpočet spol. lmpercomm s.r.o. o provedení prací na opravách vozovky v ul. Povltavská v místech za přívozem ve směru do Troje k hranici města. Předá Zastupitelstvu města.

7) Č.j. 1283/2014 vzala na vědomí oznámení o schválení projektu k financováni z dotace ROP Střední Čechy. Jedná se o projekt "Rekonstrukce komunikace k areálu Dolní Kasárna", registrační č. projektu CZ.1.15/1.1.00/7 4.01729.

8) Schválila žádost o umístění přípojek inženýrských sítí p. Adama Šťastného pro pozemek pa r. č. 233/3 v k.ú. Klecany v ul. V Mexiku.

9) Schválila podpis smlouvy o dílo SOD/3/2014 se spol. Středočeské vodárny a.s. na zhotovení projektové dokumentace na akci "Klecany, ul. Do Kaštan, obnova kanalizační stoky DN 300" ve výši 16.500,- Kč bez DPH. Zároveň schválila podpis plné moci zmocněnci Ing. Květě Bauerové, zaměstnankyni Středočeských vodáren a.s. ke všem právním úkonům v řízení se státními a správními orgány.

10) Schválila podpis smlouvy se spol. Telefónica Czech Republic, a.s. o zřízení služebnosti inženýrské sítě na pozemku par.č. 599/2004 k.ú. Klecany, pokládka optického kabelu ke spol. Northpoint DC 07, s.r.o.

11) Č.j. 647/2014 projednala žádost spol. Oresta spol. s r.o. o souhlas s dopravním řešením projektu novostavby rodinných domu na par. č . st. 22/1, 49/ , 49/3, 357/3 v k.ú. Klecany.

12) Č .j . 1039/2014 projednala výzvu Bc. Petra Kvítka k odstranění nerovného přístupu a upuštěn i od protiprávního jednání ve věci prodeje pozemku manželům Kvítkovým par. č. 697/9 o výměře 30 m2 k.ú. Klecany. Prodej byl schválen Zastupitelstvem města Klecany dne 20. 12. 2010 za cenu 1 .390,-Kč/m2 • Předá Zastupitelstvu města Klecany a právníkovi města JUDr. Moravcovi.

13) Č.j. 1226/2014 schvaluje prodloužení Mandátní smlouvy č. MS 1/2011 s Lubošem Ježkem o 12 měsiců .

Příští zasedání Rady města se bude konat 14. dubna 2014.


K tomuto článku můžete vložit svůj komentář
Přispívat do diskuze může pouze registrovaný uživatel.


Přihlášení do systému
Uživatelské jméno:

Heslo:

  Registrovat


E-letter

Pokud chcete dostávat pravidelně novinky o dění ve městě Klecany a okolí, zadejte výše Vaší e-mailovou adresu.