Mapa stránek pro turisty napište nám nové fórum Z úřední desky Bazar
nakupte si u nás
Úvodní stránka
MěÚ - zápisy z jednání ~ Usnesení ze zasedání Rady města ze dne 13.5.2013

Kontaktní informace
Městský úřad Klecany
Do Klecánek 52
250 67 Klecany

tel.: 284 890 064
fax: 284 890 000

Fakturační adresa
Město Klecany
Do Klecánek 52
250 67 Klecany.
IČ: 00240290

Úřední hodiny:
Městský úřad
pondělí, středa
07.00 - 18.00

Stavební úřad
pondělí, středa
08.00 - 11.15 a 11.45 - 18.00

Matriční úřad , Pokladna
pondělí 07.30 - 11.15 a 11.45 - 18.00 středa 07.00 - 11.15 a 11.45 - 18.00

e-mail: webmaster@klecany.cz

Usnesení ze zasedání Rady města ze dne 13.5.2013

Usnesení č.13/2013 ze zasedání Rady města Klecany, ze dne 13. 5. 2013

Přítomní dle prezenční listiny: Daniel Dvořák, Ing. Kristýna Holubová, Ivo Kurhajec, Jiří Medek, Ladislav Němeček
Hosté: Jan Michlovský, Vladimír Tocháček , Lukáš Camíček

1. Č.j. 1555/2013 vzala na vědomí dopis o odstranění dopravního značení u garáži na pozemku p .č. 202/12. Dopravní značení bylo odstraněno na základě nařízení MěÚ Brandýs nad Labem - Stará Boleslav. odboru dopravy (víz usnesení č. 12/2013). Pan Pitauer bude pozván k p. místostarostovi.

2. Projednala návrh Statutu fondu kultury, sportu a volného času a předá ZMě ke schválení.

3. Projednala návrh OZV č. 1/2013 a předá ZMě ke schváleni.

4. Vzala na vědomi informaci o řešeni zápachu kanalizace na území města Klecany (v oblasti Boleslavky a Skalek), která bude projednána starostou města dne 22. 5. 2013 s vedením SV a.s.

5. Schválila podpis plánovací smlouvy se společnosti TSM Group s.r.o.o souhlasu obce se změnou využití území a s dělením pozemku. Žadatel se bude spolupodílet na vybudováni chodníku v ulici Dolní kasárna.

6. Vyslechla si prezentaci společnosti Eltodo a.s. o možném provozování veřejného osvětlení v městě Klecany.

7. Č.j. 1610/2013 schválí nabídku společnosti ČAKUS s r.o. opravy rýhy v ulici u bytových domů nad náměstím Třebízského ze cenu ve výši 33.163,20 Kč bez DPH.

8. Projednala smlouvu Společenství pro dům č.p. 688 ASTRA PARK KLECANY, která se týká zbudováni dětského hřiště v dané lokalitě. Pověřila starostu dalším jednáním.

9. Č.j. 1640/2013 schválila podpis smlouvy se společností Baumi s.r.o. Mimoň o výkonu technického dozoru investora pro stavbu "Zatepleni a výměna výplní otvoru Základní škola v Klecanech". Výše odměny za výkon TDI po celou dobu realizace stavby je stanovena ve výši 100.000,- Kč bez DPH.

10. Schválila rozhodnuti komise o výběru uchazeče k zakázce malého rozsahu "Frézování vozovky ulic Do Klecánek a Do Kaštan" - ll. etapa náměstí. Nejvhodnější nabídku za cenu ve výši 313.230,- Kč bez DPH podala společnost Benti, s.r.o., Rubešova 626, 256 01 Benošov, IČ: 185 95 278.

11 . Č .j. 1695/2013 schválila konání akce "Klecanský masakr 2013" v Klecánkách u jezu. kterou pořádá občanské sdružení Humbuk 24. 5. - 26. 5. 2013.

Přišlí zasedání Rady města se bude konat 27. května 2013.


Přihlášení do systému
Uživatelské jméno:

Heslo:

  Registrovat


E-letter

Pokud chcete dostávat pravidelně novinky o dění ve městě Klecany a okolí, zadejte výše Vaší e-mailovou adresu.