Mapa stránek pro turisty napište nám nové fórum Z úřední desky Bazar
nakupte si u nás
Úvodní stránka
MěÚ - zápisy z jednání ~ Zápisy a usnesení 2012 ~ Usnesení ze zasedání Rady 2.4.2012

Kontaktní informace
Městský úřad Klecany
Do Klecánek 52
250 67 Klecany

tel.: 284 890 064
fax: 284 890 000

Fakturační adresa
Město Klecany
Do Klecánek 52
250 67 Klecany.
IČ: 00240290

Úřední hodiny:
Městský úřad
pondělí, středa
07.00 - 18.00

Stavební úřad
pondělí, středa
08.00 - 11.15 a 11.45 - 18.00

Matriční úřad , Pokladna
pondělí 07.30 - 11.15 a 11.45 - 18.00 středa 07.00 - 11.15 a 11.45 - 18.00

e-mail: webmaster@klecany.cz

Usnesení ze zasedání Rady 2.4.2012

Usnesení č.11/2012 
ze zasedání Rady města Klecany, ze dne 2. 4.2012

Přítomni dle prezenčnílistiny: lvo Kurhajec, Ladislav Němeček, lng. Kristýna Holubová, Jiří Medek, Daniel Dvořák

Hosté: Zdena Tomášová, Mgr. Vladimír Lacina

1. Č.j. 737/12 vzala na vědomí zprávu o kontrole hospodaření města Klecany za rok 2011 provedené pracovníky Krajského úřadu Středočeského kraje, odboru finanční kontroly v termínu 28.3. 2012 - 30. 3. 2012. Při přezkoumání hospodaření města Klecany za rok 2011 podle § 2 a § 3 zákona č. 420/2004 sb., ve znění pozdějších předpisů nebyly zjištěny chyby a nedostatky (§10 odst. 3 písm. a) zákona č.420/2004 Sb.). Zpráva bude předána FV, a ZMě ke schválení v rámci závěrečného účtu města za rok 2011.

2. Č.j. 738/12 schválila nabídku společnosti Coprosys a.s. na dodávku a instalaci lP kamer a serveru pro správu a ukládání dat, instalaci internetové přípojky, kabeláže, 2 ks datových zásuvek a hifi routeru, dle předložené nabídky za cenu 97.509,- Kč bez DPH. Na server KNR 410 s úložným prostorem 6 TB bude možno v budoucnu připojit všechny možné bezpečnostní zařízení, které město již má (kamery na sběrném dvoře a v DPS) v rámci centralizované ochrany města s možností připojení na internet a snadnou kontrolu a spolupráci s Policií ČR a OP Zdiby.

3. Č.j. 50/12 a 214/12 schválila žádost o dlouhodobý pronájem pozemku a budovy č. 948 pro obecně prospěšnou činnost - ochrana zvířat Pražskému spolku ochránců zvířat. Pověřila starostu města přípravou podkladů smlouvy.

4.  Č.j. 482/12 schválila dodatek č.1 ke smlouvě o partnerské spolupráci mezi městem Klecany a o. s. Pravý Hradec. Předmět smlouvy se doplňuje o souhlas 
města s uzavřením nájemní smlouvy mezi Pravým Hradcem o.s. a ZŠ a MŠ 
Klecany na pronájem 2 tříd v pavilonu D.

5. Č.J.742/12 schválila mimořádnou odměnu řediteli školy, která je hrazena 
z rozpočtu školy.

6. Č.j.677/12 schválila ukončení nájemní smlouvy dohodou ke dni 1.4.2012 s MUDr. Evou Novotnou na pronájem prostor gynekologie ve zdravotním středisku.

7 Č.j. 713/12 schválila podpis mandátní smlouvy s Mgr. Šárkou Hájkovou, která zajistí průběh podlimitní veřejné zakázky na stavební práce "oprava místních komunikací ve městě Klecany."

8. Č.j. 714/12 schválila podpis mandátní smlouvy s Mgr. Šárkou Hájkovou, která zajistí průběh veřejné zakázky malého rozsahu "Výstavba jednoho až dvou oddělení MŠ stavebnicovým systémem obytných modulů (kontejnerů)."

9. Č.j. 713/12 schválila podpis mandátní smlouvy s Mgr. Šárkou Hájkovou, která zajistí průběh veřejné zakázky malého rozsahu "Revitalizace náměstí V.B. Třebízského v Klecanech - ll. etapa."

10. Č.j. 673/12 schválila nabídku společnosti Linhart spol. s.r.o. na provedení dřevěné zábrany u hřiště v Klecánkách a dodávku a montáž 4 ks laviček na dětské hřiště na Sídlištive výši 61.217,- Kč včetně DPH.

11. Č.j 622/12 schválila provedení víceprací v rámci projektu "Víceúčelový sportovní areál Klecany" ve výši 82.936,- Kč bez DPH na dodávku a položení travních koberců.

Příští zasedání Rady města se bude konat 16. dubna 2012
K tomuto článku můžete vložit svůj komentář
Přispívat do diskuze může pouze registrovaný uživatel.


Přihlášení do systému
Uživatelské jméno:

Heslo:

  Registrovat


E-letter

Pokud chcete dostávat pravidelně novinky o dění ve městě Klecany a okolí, zadejte výše Vaší e-mailovou adresu.