Mapa stránek pro turisty napište nám nové fórum Z úřední desky Bazar
nakupte si u nás
Úvodní stránka
MěÚ - zápisy z jednání ~ Usnesení ze zasedání Rady města ze dne 17.2.2014

Kontaktní informace
Městský úřad Klecany
Do Klecánek 52
250 67 Klecany

tel.: 284 890 064
fax: 284 890 000

Fakturační adresa
Město Klecany
Do Klecánek 52
250 67 Klecany.
IČ: 00240290

Úřední hodiny:
Městský úřad
pondělí, středa
07.00 - 18.00

Stavební úřad
pondělí, středa
08.00 - 11.15 a 11.45 - 18.00

Matriční úřad , Pokladna
pondělí 07.30 - 11.15 a 11.45 - 18.00 středa 07.00 - 11.15 a 11.45 - 18.00

e-mail: webmaster@klecany.cz

Usnesení ze zasedání Rady města ze dne 17.2.2014

Usnesení č. 5/2014 ze zasedání Rady města Klecany, ze dne 17.2. 2014

Přítomni dle prezenční listiny: Daniel Dvořák, Ing. Kristýna Holubová; Ivo Kurhajec, Jiří Medek, Ladislav Němeček

Hosté: Eliška Pazderníková, Marie Pazderníková, Libuše Vašíčková, Mgr. Vladimír Lacina, Ing. Vladimíra Sýkorová

1. Schválila podpis smlouvy o dílo č. 24 014 se společností NOANO group s.r.o. na dodávku 2 ks dvoukřídlých oken a 2 ks jednokřídlých oken pro dílnu MěÚ v areáluDolní kasárna.

2. Č.j. 619/2014 schválila zaslání podnětu na Stavební úřad Klecany ke kontrole.. Mezideponie násypových zemin" na pozemcích Máslovice a Vodochody u Prahy, kde se podatel (město Klecany) domnívá, že dochází v souvislosti se záměrem "Letiště Vodochody" k nepovoleným terénním úpravám a žádá o prošetření celé záležitosti a sjednání nápravy.

3. Projednala připomínku zastupitele Antonína Kučery o možnosti opětovné rozpravy k příspěvkům pro spolky a organizace.

4. Projednala žádost o označeni ulice s obyvateli domů č.p. 330, 60 a 23. Obyvatelé se shodli, že se ulice pojmenovávat nebude, z důvodu nutné výměny dokladů.

5. Č.j. 543/2013 v souvislostí s žádostí Úřad u regionální rady regionu soudržnosti Střední Čechy o urychlené zahájení výběrového řízení na dodavatele stavby u již podaných žádostí o dotaci schválila cenovou nabídku společnosti AAA zakázky, s.r.o. na organizační zajištěn í veřejné zakázky malého rozsahu k projektu "Rekonstrukce komunikace k areálu Dolní kasárna" za cenu ve výši 30.250,- Kč včetně DPH.

6. Č.j. 558/2013 v souvislosti s žádostí Úřad u regionální rady regionu soudržnosti Střední Čechy o urychlené zahájení výběrového řízení na dodavatele stavby rovněž schválila cenovou nabídku společnosti Projection, s.r.o. na zpracování projektové dokumentace pro provedeni stavby včetně podrobného položkového rozpočtu k projektu "Rekonstrukce komunikace k areálu Dolní kasárna" za cenu ve výši 70.180,- Kč včetně DPH.

7. Schválila rozhodnutí komise o výběru uchazeče zakázce k zadávané v otevřeném řízení podle zákona č. 137/2006 Sb. "Zajištění služeb nakládání s odpady pro město Klecany". Nejvhodnější nabídku podala společnost .A.S.A., spol. s r.o., Ďáblická 791/89, 182 00 Praha 8, IČ: 45809712 za cenu ve výši 5.042.928,- Kč bez DPH za první 4 roky plnění.

8. Č.j . 632/2014 schválila cenovou nabídku pana Pavla Koše na ohlášení změny projektu, monitorování průběhu stavby a zpracování závěrečné žádosti o platbu projektu "Rekonstrukce MŠ Klecany" za cenu ve výš. 60.000,- Kč (není plátce DPH) pro období od 1. 2. 2014 do 31. 3. 2014.

9. Č.j. 544/2014 schválila cenovou nabídku společnosti TENDO s.r.o. na technický dozor investora projektu "Rekonstrukce MŠ Klecany" na období leden a únor 2014 za cenu ve výši 99.825,- Kč včetně DPH.

10. Č.j. 545/2014 schválila cenovou nabídku a podpis smlouvy o kontrolní činnosti s Ing. Janem Matelou na zajištění BOZP projektu "Rekonstrukce MŠ Klecany" na období leden a únor 2014 za cenu ve výši 41.7 45,- Kč včetně DPH.

11. Č.j. 633/2014 a 634/2014 schválila cenovou nabídku společnosti INTERWALL CZ s.r.o. na dodávku materiálu na akci stavební úpravy v areálu Dolní Kasárna č.p. 956 - truhlářská dílna za cenu ve výši 53.736,- Kč bez DPH.

12 . Č .j. 498/2014 vzala na vědomí zpracování dokumentace požární ochrany panem Milanem Kročilem na nově zbudovaný objekt MŠ a spojovacích krčků za cenu ve výši 5.000,- Kč (není plátce DPH).

13. Projednala za účasti starosty obce Máslovice a ředitele ZŠ a MŠ Klecany žádost Obecního úřad u Máslovice o zařazeni obce Máslovice do školského obvodu spádové školy města Klecany.

14.Č.j. 554/2014 vzala na vědomí inventarizační zápis ÚIK skladu potravin ve školní jídelně, kde množství na skladu neodpovídá množství zboží na skladových kartách, jelikož celková hodnota zboží na skladě je vyšší. Vedoucí školní jídelny bude provádět inventuru skladových zásob minimálně jednou měsíčně a ředitel školy bude nejméně jednou měsíčně provádět namátkové kontroly skladových zásob.

15. Projednala návrh na rozdělení hospodářského výsledku ZŠ a MŠ Klecany za rok 2013 a žádost o schválení převodu zisku z doplňkové činnosti a nedočerpané provozní dotace do rezervního fondu ZŠ a MŠ Klecany. Vyzve ředitele a účetního školy k dalšímu projednáni.

Příští zasedání Rady města se bude konal 3. března 2014.


K tomuto článku můžete vložit svůj komentář
Přispívat do diskuze může pouze registrovaný uživatel.


Přihlášení do systému
Uživatelské jméno:

Heslo:

  Registrovat


E-letter

Pokud chcete dostávat pravidelně novinky o dění ve městě Klecany a okolí, zadejte výše Vaší e-mailovou adresu.