Mapa stránek pro turisty napište nám nové fórum Z úřední desky Bazar
nakupte si u nás
Úvodní stránka
MěÚ - zápisy z jednání ~ Usnesení ze zasedání Rady města ze dne 27.5.2013

Kontaktní informace
Městský úřad Klecany
Do Klecánek 52
250 67 Klecany

tel.: 284 890 064
fax: 284 890 000

Fakturační adresa
Město Klecany
Do Klecánek 52
250 67 Klecany.
IČ: 00240290

Úřední hodiny:
Městský úřad
pondělí, středa
07.00 - 18.00

Stavební úřad
pondělí, středa
08.00 - 11.15 a 11.45 - 18.00

Matriční úřad , Pokladna
pondělí 07.30 - 11.15 a 11.45 - 18.00 středa 07.00 - 11.15 a 11.45 - 18.00

e-mail: webmaster@klecany.cz

Usnesení ze zasedání Rady města ze dne 27.5.2013

Usnesení č.14/2013 ze zasedání Rady města Klecany, ze dne 27. 5. 2013

Přítomní dle prezenční listiny: Daniel Dvořák, Ing. Kristýna Holubová, Ivo Kurhajec. Jiří Medek, Ladislav Němeček
Hosté: Luboš Ježek, Zuzana Kudláčková, Vladimír Vyslyšel

1. Schválila podpis nájemní smlouvy č. 021-2013 s p. Martinou Pokornou na část pozemku v Dolních Kasárnách.

2. Schválila podpis smlouvy o uzavřeni budoucí smlouvy o zřízení věcného břemene s Pražskou plynárenskou Distribucí a.s. a s p. Petrem Novákem a Janou Poživilovou k uložení plynárenského zařízeni.

3. Schválila částku 500,- Kč na Fond ohrožených dětí. Prostředky budou použity z § 4359 ostatní služby a činnosti v oblasti sociální - položka 5499 ostatní neinvestiční transfery obyvatelstvu (v rámci paragrafu změna na položku 5222).

4. Schválila uzavření nájemní smlouvy na byt č. 608 č.p. 970 v Dolních Kasárnách s p. Fafkovou Marií.

5. Č.j. 1536/2013, 1539/2013 schválila podpis smlouvy o dílo se společností Čechák a spol. s r.o. na demontáž a likvidaci střešních azbestových krytin v areálu Základní školy v Klecanech za cenu ve výši 100.000,- Kč bez DPH.

6. Č.j. 1799/2013 schválila nabídku Ing. Jana Mately na práce spojené s výkonem koordinátora BOZP pro projekt "Cyklostezka Klecany - Klecánky přívoz" za cenu ve výši 27.000,- Kč bez DPH.

7. Vzala na vědomí oznámení o výsledku kontroly zadávací dokumentace projektu "Cyklostezka Klecany - Klecánky přívoz", kde je uvedeno, že byl schválen postup zadavatele při zadávání zakázky a zadavatel může přistoupit k uzavření smlouvy s vybraným dodavatelem. V této souvislosti schválila podpis smlouvy o dílo se společností Vyslystav s.r.o. na zhotovení stavebního díla, služeb a dodávek "Cyklostezka Klecany- Klecánky přivoz".

8. Dne 15. 5. 2013 se uskutečnilo otevíráni obálek veřejné zakázky zadané v otevřeném řízení "Rekonstrukce MŠ Klecany" a dne 23. 5. 2013 proběh lo další jednáni komise. Dle ustanoveni § 76 zákona č. 137/2006 Sb., o veřejných zakázkách, ve znění pozdějších předpisů (dále jen .zákon"), rada schválila vyloučení z účasti v zadávacím řízení veřejné zakázky uchazeče KAZIKO, a.s., sídlo: Pod Turnovskou tratí 18, 198 00 Praha 9, IČ : 26693054. Uchazeč ve své nabídce nedoložil závazný příslib banky dle bodu 5.2 zadávací dokumentace. Společnost COLAS CZ, a.s. tedy nesplnila požadavky stanovené zadavatelem a komise jeho nabídku dle § 76 zákona vyřadila ze zadávacího řízení. Vyloučení bude uchazeči písemně oznámeno. Rada dále schválila na doporučení komise uvedené veřejné zakázky výběr nejvhodnější nabídky uchazeče EMV s.r.o., sídlo: Libušská 190/100, 142 01 Praha, IČ: 48038792 s nabídkovou cenou ve výši 17.848.000,- Kč bez DPH.

9. Přiští zasedání Rady města se bude konat 3.6 2013


Přihlášení do systému
Uživatelské jméno:

Heslo:

  Registrovat


E-letter

Pokud chcete dostávat pravidelně novinky o dění ve městě Klecany a okolí, zadejte výše Vaší e-mailovou adresu.