Mapa stránek pro turisty napište nám nové fórum Z úřední desky Bazar
nakupte si u nás
Úvodní stránka
MěÚ - zápisy z jednání ~ Usnesení ze zasedání Rady města ze dne 19.5.2014

Kontaktní informace
Městský úřad Klecany
Do Klecánek 52
250 67 Klecany

tel.: 284 890 064
fax: 284 890 000

Fakturační adresa
Město Klecany
Do Klecánek 52
250 67 Klecany.
IČ: 00240290

Úřední hodiny:
Městský úřad
pondělí, středa
07.00 - 18.00

Stavební úřad
pondělí, středa
08.00 - 11.15 a 11.45 - 18.00

Matriční úřad , Pokladna
pondělí 07.30 - 11.15 a 11.45 - 18.00 středa 07.00 - 11.15 a 11.45 - 18.00

e-mail: webmaster@klecany.cz

Usnesení ze zasedání Rady města ze dne 19.5.2014

Usnesení č. 16/2014 ze zasedání Rady města Klecany, ze dne 19. 5. 2014

Přítomní dle prezenční listiny: Ivo Kurhajec, Ladislav Němeček, Jiří Medek, Ing. Kristýna Holubová, Ing. Jiří Bendl

1) Schválila dohodu o poskytování sociálních služeb s obci Vodochody. Farní charita Neratovice poskytne své služby seniorům ve Vodochodech.

2) Č.j. 1960/2014 schválila konání akce "Klecanský masakr 2014", která se uskutečni 23. až 25. května 2014 v Klecánkách.

3) Projednala předpokládanou výši rozpočtu "XVIII. Klecanské veteran rallye".

4) Schválila provedeni technického dozoru investora k projektu "Rekonstrukce MŠ Klecany" za měsíc březen 2014 se spol. Tendo s.r.o. ve výši 49.912,50 Kč vč. DPH.

5) Č.j . 1431/2014 projednala podklady ředitele ZŠ a MŠ Klecany k opravě vzduchotechniky na základě revizní zprávy plynového zařízení školní kuchyně. Odtah spalin kapacitně neodpovídá výkonu spotřebičů. Oprava bude provedena v době prázdnin.

6) Schválila cenovou nabídku Truhlářství Miroslav Bach za cenu ve výši 95.436,Kč bez DPH na provedení velké pergoly s makrolonem pro účely Domu s pečovatelskou službou.

7) Č.j. 1916/2014 schválila žádost Stavebního úřadu Klecany o zakoupeni nové tiskárny OKl MC 851 za cenu 62 590.- Kč bez DPH a laserového měřidla za cenu cca 6.000,- Kč.

8) Č.j. 1903/2014 schválila ukončení nájemní smlouvy s p. Otou Zbrankem v areálu Dolní Kasárna a dále schválila prominutí nájemného za rok 2014 z důvodu vážné nemoci.

9) Č.j . 1832/2014 neschválila žádost spolku For Culture o finanční příspěvek na pořádání "Klecanský širák - letní kino 2014'' ve výši 36 000.- Kč, z důvodu nevyúčtování akcí v minulém roce.

10) Schválila příspěvek ve výši 500,- Kč pro Fond ohrožených dělí .

11) Schválila podpis smlouvy o zřízení věcného břemene - služebnosti č. IV-12-6014383NB/1 se spol. ČEZ Distribuce, a.s. na pozemku par. Č. 664/1.

12) Č.j. 1319/2014 zrušila výběrové řízení na veřejnou zakázku malého rozsahu "Údržba zeleně a vodoteče na nám. V.B.Třebízského Klecany".

Přihlášení do systému
Uživatelské jméno:

Heslo:

  Registrovat


E-letter

Pokud chcete dostávat pravidelně novinky o dění ve městě Klecany a okolí, zadejte výše Vaší e-mailovou adresu.