Mapa stránek pro turisty napište nám nové fórum Z úřední desky Bazar
nakupte si u nás
Úvodní stránka
MěÚ - zápisy z jednání ~ Usnesení ze zasedání Rady města ze dne 26.8.2013

Kontaktní informace
Městský úřad Klecany
Do Klecánek 52
250 67 Klecany

tel.: 284 890 064
fax: 284 890 000

Fakturační adresa
Město Klecany
Do Klecánek 52
250 67 Klecany.
IČ: 00240290

Úřední hodiny:
Městský úřad
pondělí, středa
07.00 - 18.00

Stavební úřad
pondělí, středa
08.00 - 11.15 a 11.45 - 18.00

Matriční úřad , Pokladna
pondělí 07.30 - 11.15 a 11.45 - 18.00 středa 07.00 - 11.15 a 11.45 - 18.00

e-mail: webmaster@klecany.cz

Usnesení ze zasedání Rady města ze dne 26.8.2013

Usnesení č. 23/2013 ze zasedání Rady města Klecany, ze dne 26. 8. 2013

Přítomní dle prezenční listiny: Daniel Dvořák, Ivo Kurhajec, Jíří Medek, Ladislav Němeček
Omluveni: Ing. Kristýna Holubová
Hosté: Luboš Ježek

1. Schválila podpis dodatku č. 2 k ukončení nájemní smlouvy se společností Woodcote CZ a.s. a souběžné uzavření nové nájemní smlouvy od 1. 9.2013 na pronájem části objektu č. p. 946 venkovních ploch dle odsouhlaseného návrhu NS.

2. Schválila podpis Dohody o stavebních úpravách č. p. 956 a nové nájemní smlouvy č. p. 956 (po dokončení st. úprav) s nájemcem Petrem Tischlerem v navrženém znění.

3. Schválila provedení stavebních úprav v objektu č.p . 956 na náklady pronajímatele v celkové odhadované výši 581.200,- Kč.

4. Schválila podpis Smlouvy o připojení k distribuční soustavě s PPD, a.s. (plynové vytápění č. p. 956 v prostoru dílny MěÚ) dle PO.

5. Schválila podpis dodatku k NS s nájemcem Zdeňkem Marýzkem v navrženém znění (pronájem zpevněné plochy před budovou č. p. 956 A (truhlárna Tischler) v areálu Dolních Kasáren).

6. Schválila podpis NS 035/2013 mezi Městem Klecany a paní Dagmar Braunovou o pronájmu bytu č. 609 v budově č. p. 970 na pozemku par. č. 463/7 v objektu Dolních Kasáren na dobu určitou od 1. září do 31. prosince 2014.

7. Schválila Souhlas s postoupením pohledávek s odvoláním na článek XIX. Závěrečné ustanovení, odstavec 2. Smlouvy o dílo č. 027/2013 s spol. EMY s.r.o., Vlnitá 890170, 147 00 Praha 4 ze dne 25. 6. 2013 souhlasíme s postoupením v budoucnu splatných pohledávek, vyplývajících z této smlouvy na společnost Factoring KB, a.s. se sídlem náměstí Junkových 2772/1 ,
Stodůlky, 155 00 Praha 5, IČ 251 48 290.

8. Schválila opravu stávajícího dětského hřiště v Klecánkách po povodni, včetně revize, doplnění herních prvků a dodání kačírku dle cenové nabídky spol. 4soft, s.r.o., Krkonošská 625, 468 41 Tanvald v celkové výši 239 711,- Kč bez DPH.

9. Vzala na vědomí informaci o veřejném projednávání urbanistické studie areálu Dolních kasáren, které proběhne 25.9.2013 v 18.00 hod na MěÚ Klecany


Přihlášení do systému
Uživatelské jméno:

Heslo:

  Registrovat


E-letter

Pokud chcete dostávat pravidelně novinky o dění ve městě Klecany a okolí, zadejte výše Vaší e-mailovou adresu.