Mapa stránek pro turisty napište nám nové fórum Z úřední desky Bazar
nakupte si u nás
Úvodní stránka
MěÚ - zápisy z jednání ~ Zápisy a usnesení 2012 ~ Usnesení ze zasedání Rady 29.10.2012

Kontaktní informace
Městský úřad Klecany
Do Klecánek 52
250 67 Klecany

tel.: 284 890 064
fax: 284 890 000

Fakturační adresa
Město Klecany
Do Klecánek 52
250 67 Klecany.
IČ: 00240290

Úřední hodiny:
Městský úřad
pondělí, středa
07.00 - 18.00

Stavební úřad
pondělí, středa
08.00 - 11.15 a 11.45 - 18.00

Matriční úřad , Pokladna
pondělí 07.30 - 11.15 a 11.45 - 18.00 středa 07.00 - 11.15 a 11.45 - 18.00

e-mail: webmaster@klecany.cz

Usnesení ze zasedání Rady 29.10.2012

Usnesení č. 36/2012 ze zasedání Rady města Klecany, ze dne 29. 10. 2012

Přítomni dle prezenční listiny: Daniel DVořák, lng. Kristýna Holubová, lvo Kurhajec, Jiří Medek
omluven: Ladislav Němeček
Hosté: Luboš Ježek

1. Č.j. 3191/2012 projednala žádost nově založeného občanského sdružení Astrapark o finanční přispěVek na podporu výstavby dětského hřiště Vdané lokalitě. Pozve členy sdružení na jednání RM a předá podklady ZMě.

2. 3290/2012 schválila žádost obce Zdiby o povolení zvláštního užívání místní komunikace pro uložení kanalizačního potrubí z ČOV Zdiby. Termín zvláštního užíváníje do dubna 2013. Jedná se o komunikace V Klecánkách ul. Přemyšlenská
a Povltavská.

3. Č.j.3321/2012 schválila nabídku Jana Suchomela na přípravu zadávacích podkladů výběrového řízení na projektovou dokumentaci budov MěÚ Klecany (Rychta, budova úřadu, budova pošty a knihovny). Nabídka je ve výši 16.500,- Kč bez DPH.

4. Č.j. 3323/2012,3300/2012, 3304/2012 projednala nabídky Jana suchomela, Davida Mošny a lng. Jana l,4ately na realizaci technického dozoru stavby, Revitalizace náměstí V. B. Třebízského V Klecanech - ll. etapa. Schválila jako nejvýhodnější nabídku pana Suchomela ve výši 42.500,- Kč bez DPH a rovněž schválila podpis mandátní smlouvy na zajištění technického dozoru s panem Suchomelem.

5. Č.j. 3355/2012 projednala žádost Richarda Stanislava o odkoupení jednoosého plošinového přívěsu za zůstatkovou cenu, která bude ohodnocena dle odborného odhadu.

6. Č.j. 3333/2012 schválila podpis dodatku č. 1 k mandátní smlouvě č. MSP 02/2011 s Lubošem Ježkem o prodloužení doby plnění do 11. 12.2013. DáIe projednala informaci pana Ježka o průběhu pasportizace objektů v Dolních kasárnách.

7. Č.j. 3334/2012 schválila podpis smlouvy o di|o č. 121/2012 se společností TR Antoš, s.r.o. na akci ''Dětské hřiště Klecany - MŠ komplet.

8. Dle doporučení sociální komise schvaluje žádost paní Aleny Němečkové o umístění do DPS. Dále Schvaluje úpravu tabulky informace o zdravotním stavu, která se vyplňuje jako příloha k žádosti o umístěni do DPs.

Příští zasedání Rady města se bude konat 5. listopadu 2012


Přihlášení do systému
Uživatelské jméno:

Heslo:

  Registrovat


E-letter

Pokud chcete dostávat pravidelně novinky o dění ve městě Klecany a okolí, zadejte výše Vaší e-mailovou adresu.