Mapa stránek pro turisty napište nám nové fórum Z úřední desky Bazar
nakupte si u nás
Úvodní stránka
MěÚ - zápisy z jednání ~ Zápisy a usnesení 2012 ~ Usnesení ze zasedání Rady 15.10.2012

Kontaktní informace
Městský úřad Klecany
Do Klecánek 52
250 67 Klecany

tel.: 284 890 064
fax: 284 890 000

Fakturační adresa
Město Klecany
Do Klecánek 52
250 67 Klecany.
IČ: 00240290

Úřední hodiny:
Městský úřad
pondělí, středa
07.00 - 18.00

Stavební úřad
pondělí, středa
08.00 - 11.15 a 11.45 - 18.00

Matriční úřad , Pokladna
pondělí 07.30 - 11.15 a 11.45 - 18.00 středa 07.00 - 11.15 a 11.45 - 18.00

e-mail: webmaster@klecany.cz

Usnesení ze zasedání Rady 15.10.2012

Usnesení č. 32/2012 ze zasedání Rady města Klecany, které se konalo dne 15.10.2012

Přítomni dle prezenční listiny: lvo Kurhajec, Daniel DVořák' lng. Kristýna Holubová, Jiří Medek
Omluven: Ladislav Němeček
Hosté: lng. Jan  Mojžíš, Dagmar Horová

1. Č.j. 2882/2012 schválila podpis budoucí smlouvy o věcném břemeni na pozemku p.č. 642 v k.ú. Klecany s Tomášem Hájkem a Miroslavem Kulíkem pro zřizeni vodovodní přípojky pro dům č. 64 na pozemku par. č. st. 105/1.

2. Č.j. 3101/2012 projednala stížnost paní Šárky Srbové o zajistěni klidu V nočních hodinách na náměstí Třebízského, kde dochází k opakovanému rušení obyvatel kvůli provozu nočního klubu Tygr. Pověřila starostu jednáním o změně otevírací
doby.

3. Č.j. 3134/2012 schválila Účast pana lng. Jana Mojžíše na školení k přípravě a ověření zvláštní odborné způsobilosti zkouškou pro správní činnost při územnim rozhodování a při rozhodování na úseku stavebnÍho řádu a vyvlastnění. Častka za účast na povinném školení je ve výši 27.920,- Kč s DPH.

4. Č.j. 3147/2012 schválila žádost TJ Sokol Klecany o finanční příspěvek na dofinancování podzimní části sezóny 2012/2013 ve výši 90.000,- Kč, které v minulosti poskytovalo ČSTV nebo OFS přerozdělením z loterijních org9anizací. Po
skončení účetního období bude předloženo vyúčtování TJ sokol Klecany.

5. Č.j. 3162/2012, 3196/2012 schválila provedení víceprací projektu "Revitalizace náměstí V.B.Třebízského v Klecanech''' které představují výměnu svítidel veřejného osvětlení a izolaci malých jezirek. Navýšení je celkově ve výši 94.696,- Kč bez DPH.

6. Schválila prodloužení stávající smlouvy se společností A.S.A a.s. na svoz tříděného a netříděného odpadu o 6 měsíců do 30.6.2013 tak, aby bylo možné uskutečnit řádné nadlimitní výběrové řízení na nového dodavatele jako multikriteriální (zohlednění kvality služeb, dostupnosti, poskytnutí bonusů apod.).

7. Schválila termín jednání zastupitelsiva města K|ecany na 1.11.2012 od 18.15 hodin.

Příští zasedáni Rady města se bude konai 17. ř|na 2012.


Přihlášení do systému
Uživatelské jméno:

Heslo:

  Registrovat


E-letter

Pokud chcete dostávat pravidelně novinky o dění ve městě Klecany a okolí, zadejte výše Vaší e-mailovou adresu.