Mapa stránek pro turisty napište nám nové fórum Z úřední desky Bazar
nakupte si u nás
Úvodní stránka
MěÚ - zápisy z jednání ~ Usnesení ze zasedání Rady města ze dne 24.6.2013

Kontaktní informace
Městský úřad Klecany
Do Klecánek 52
250 67 Klecany

tel.: 284 890 064
fax: 284 890 000

Fakturační adresa
Město Klecany
Do Klecánek 52
250 67 Klecany.
IČ: 00240290

Úřední hodiny:
Městský úřad
pondělí, středa
07.00 - 18.00

Stavební úřad
pondělí, středa
08.00 - 11.15 a 11.45 - 18.00

Matriční úřad , Pokladna
pondělí 07.30 - 11.15 a 11.45 - 18.00 středa 07.00 - 11.15 a 11.45 - 18.00

e-mail: webmaster@klecany.cz

Usnesení ze zasedání Rady města ze dne 24.6.2013

Usnesení č. 18/2013 ze zasedání Rady města Klecany, ze dne 24. 6. 2013

Přítomní dle prezenční listiny: Ing. Kristýna Holubová, Ivo Kurhajec, Jiří Medek, Ladislav Němeček
Omluven: Daniel Dvořák
Hosté: Jindra Jollyová, Robert Labašta,

1. Schválila jednáni ZMě s terminem konání dne 15.7. 2013 od 18:15 hodin.

2. Č.j . 1997/2013 projednala žádost Roberta Labašty a Jindry Jollyové o pronájem pozemku parc. č. 457/8 o výměře 1.550 m2 za čelem výcviku psu pro sportovní kynologii. Schválila záměr pronájmu pozemku parc. č. 457/8, který bude zveřejněn
na úřední desce MěÚ. Projedná s p. Neckářovou podmínky ukončení nájmu.

3. Č .j. 2091/2013 schválila odměnu pro ředitelku ZUŠ Klecany.

4. Č.j . 2167/2013 schválila odměnu pro ředitele Základní školy a Mateřské školy Klecany. Odměna bude vyplacena z mzdových prostředků školy.

5. Č.j . 1799/2013 schválila podpis smlouvy o výkonu koordinátora BOZP pro projekt "Cyklostezka Klecany - Klecánky přívoz" s Ing. Janem Matelou.

6. Č.j. 1975/2013 schválila podpis smlouvy o poskytování poradenských služeb při realizaci projektu "Cyklostezka Klecany - Klecánky přívoz" s Ing. Vladimírem Klatovským.

7. Č .j . 1976/2013 schválila podpis smlouvy o výkonu koordinátora BOZP pro projekt "Zatepleni a výměna výplni otvoru Základní škola v Klecanech" s Ing. Janem Matelou.

8. Č.j . 1972/2013 schválila podpis smlouvy o poskytováni poradenských služeb pro projekt "Rekonstrukce MŠ Klecany" s panem Pavlem Košem.

9. Schválila rozhodnutí komise o výběru uchazeče k zakázce malého rozsahu "Nákup požárního vozidla - cisternové automobilové stříkačky CAS pro město Klecany". Nejvhodnější nabídku podal Lumír Zezulka - ZEKA, Jasmínová 876, 763 21 Slavičín, IC: 18556850 za cenu ve výši 960.000,- Kč bez DPH.

10. Č.j. 2148/2013 schválila nabfdku společnosti Čechák & spol. s r.o. na provedeni energetických auditu a projektové dokumentace pro objekty ZUŠ a tělocvičny Základní školy pro podání žádosti o dotaci na zateplení objektu za cenu ve výši
98.500,- Kč bez DPH.

11. Č.j. 2142/2013 vzala na vědomí oznámení o výsledku kontroly zadávací dokumentace projektu .Rekonstrukce MŠ Klecany", kde je uvedeno, že byl schválen postup zadavatele při zadávání zakázky a zadavatel může přistoupit k uzavření smlouvy s vybraným dodavatelem. V této souvislosti schválila podpis smlouvy o dílo se společnosti EMV s.r.o. na zhotovení stavebního díla, služeb a dodávek ,.Rekonstrukce MŠ Klecany".

12. Č.j. 2143/2013 schválila nabídku společnosti Marten, spol. s r.o. na výrobu a montáž billboardu o rozměrech 3,825 x 1,8 m pro projekt "Rekonstrukce MŠ Klecany" za cenu ve výši 26.980,- Kč bez DPH.

13. Č.j. 2145/2013 schválila nabídku spo lečnosti Marten, spol. s r.o. na výrobu a montáž panelu o rozměrech 0,8 x 1.7 m pro projekt "Cyklostezka Klecany - Klecánky přívoz" za cenu ve výši 2.765,- Kč bez DPH.

14.Č .j. 2100/2013 vzala na vědomí připomínku ČSAD Středn í Čechy, a.s. k nevhodnému parkováni osobních vozidel v ulici V Honech u autobusové zastávky Klecany, u Astraparku s žádostí o sjednání nápravy ve spolupráci s Policii ČR.

15. Č.j. 2124/2013 schválila nabídku společnosti Linhart spol. s r.o. na nezbytně nutné opravy, nastavení fitness prvků a rekonstrukce oplocení a branek asfaltového hřiště u přívozu v Klecánkách po povodních v celkové výši 128.613,20 Kč bez DPH. Předá zastupitelstvu města .

Příští zasedání Rady města se bude konat 8. července 2013.
K tomuto článku můžete vložit svůj komentář
Přispívat do diskuze může pouze registrovaný uživatel.


Přihlášení do systému
Uživatelské jméno:

Heslo:

  Registrovat


E-letter

Pokud chcete dostávat pravidelně novinky o dění ve městě Klecany a okolí, zadejte výše Vaší e-mailovou adresu.