Mapa stránek pro turisty napište nám nové fórum Z úřední desky Bazar
nakupte si u nás
Úvodní stránka
MěÚ - zápisy z jednání ~ Zápisy a usnesení 2012 ~ Usnesení ze zasedání Rady 22.10.2012

Kontaktní informace
Městský úřad Klecany
Do Klecánek 52
250 67 Klecany

tel.: 284 890 064
fax: 284 890 000

Fakturační adresa
Město Klecany
Do Klecánek 52
250 67 Klecany.
IČ: 00240290

Úřední hodiny:
Městský úřad
pondělí, středa
07.00 - 18.00

Stavební úřad
pondělí, středa
08.00 - 11.15 a 11.45 - 18.00

Matriční úřad , Pokladna
pondělí 07.30 - 11.15 a 11.45 - 18.00 středa 07.00 - 11.15 a 11.45 - 18.00

e-mail: webmaster@klecany.cz

Usnesení ze zasedání Rady 22.10.2012

Usnesení č.  34/2012 ze zasedání Rady města Klecany, ze dne 22.10.2012

Přítomni dle prezenční listiny: Daniel Dvořák,  lng. Kristýna Holubová, Jiří Medek
Omluven: Ladislav Němeček, lvo Kurhajec

1. Č.j. 3194/2012. 3195/2012, 3197/2012, 3199/2012, 3200/2012 schválila provedení víceprací projektu ''Revitalizace náměstí V.B. Třebízského v Klecanech, které představují dodávku a montáž 3 ks vlajkových stožárů, zřízení vpusti u č.p. 53, odvodnění střechy a dvora u č.p. 61, schůdky u prodejny autodílů a Vjezd do dvora u č.p. 250. Navýšení je celkově ve výši 96.995,- Kč,- Kč bez DPH.

2. Č.j.3210/12012 vzala na vědomí dohodu o změně hranic obcí mezi městem Klecany a obcí Vodochody, která se týká změny obecní hranice mezi k.ú. Drasty a k.ú. Hoštice u Vodochod.

3. Č.j. 3226/2012 schválila podpis dodatku č. 1 ke smlouvě o dílo uzavřené dne 6. 10. 2010 s AQ P!us, s.r.o. ke zpracování Žádosti o dotaci projektu ''Rekonstrukce MŠ Klecany"

4. Č.j. 3227/2012 schválila žádost Ateliéru zahrada - lng. Jana Šteflíčka o prodloužení termínu zhotovení Pasportu zeleně města Klecany do 15. 11. 2012 tak, aby bylo možné do pasportu zahrnout i novou výsadbu zeleně na náměstí.

5. Č.j. 3241/2012 projednala žádost Farní charity Neratovice na provoz charitní služby v Klecanech na rok 2013 Ve Výši 410.000,- Kč a předá ZMě ke schválení.

6. Č.j. 3252/2012 schválila nabídku společnosti Marten, spol. s r.o. na výrobu 2 kovových tabulek pro publicitu projektu "Revitalizace náměstí V. B. Třebízského V Klecanech". Nabídka je ve Výši 12.820,- Kč bez DPH.

7. Č.j. 3246/2012 schválila žádost občanského sdružení Pravý Hradec o příspěvek na zakoupení speciálních cvičebních pomůcek pro lehkoatletické kurzy ve výši 21.604,- Kč.

Přišti zasedání Rady města se bude ronat 24. října 2012.


Přihlášení do systému
Uživatelské jméno:

Heslo:

  Registrovat


E-letter

Pokud chcete dostávat pravidelně novinky o dění ve městě Klecany a okolí, zadejte výše Vaší e-mailovou adresu.