Mapa stránek pro turisty napište nám nové fórum Z úřední desky Bazar
nakupte si u nás
Úvodní stránka
MěÚ - zápisy z jednání ~ Zápisy a usnesení 2012 ~ Usnesení ze zasedání Rady 14.5.2012

Kontaktní informace
Městský úřad Klecany
Do Klecánek 52
250 67 Klecany

tel.: 284 890 064
fax: 284 890 000

Fakturační adresa
Město Klecany
Do Klecánek 52
250 67 Klecany.
IČ: 00240290

Úřední hodiny:
Městský úřad
pondělí, středa
07.00 - 18.00

Stavební úřad
pondělí, středa
08.00 - 11.15 a 11.45 - 18.00

Matriční úřad , Pokladna
pondělí 07.30 - 11.15 a 11.45 - 18.00 středa 07.00 - 11.15 a 11.45 - 18.00

e-mail: webmaster@klecany.cz

Usnesení ze zasedání Rady 14.5.2012

Usnesení č. 15/2012 ze zasedání Rady města Klecany, ze dne 14. 5.2012

Přítomni dle prezenční listiny: lvo Kurhajec, Ladislav Němeček, lng. Kristýna Holubová, Jiří Medek, Daniel Dvořák
Hosté: Mgr. Vladimír Lacina, lng. Vich

1. Ředitel školy informoval radní o výsledcích zápisu dětí do MŠ a podmínkách zřízení přípravné třídy. Dále s ním radní konzultovali program Školička o.s. Pravý Hradec.

2. Č.j. 1222/2012 schválila podpis smlouvy o dílo č. 2012/03 se společností Sládek GROUP, a.s. Předmětem plnění smlouvy je zhotovení stavebního díla, služeb a dodávek v souladu s projektovou dokumentací "Revitalizace náměstí V. B.
Třebízského v Klecanech."

3. Č.j. 1221/2012 schválila podpis smlouvy o dílo č. P 10052012 s lng. Danou Kuchařovou. Předmětem smlouvy je technická pomoc v oblasti stavební, vodoprávní, silniční, BOZP a PO, kterou bude za zhotovitele realizovat lng. Josef Kuchař.

4. Č.j. 1206/2012 schválila přístup na pozemky města v Klecánkách  u jezu při akci "Klecanský masakr 2012", kterou pořádá občanské sdružení Humbuk 25.5. -27.5.2012.

5. Souhlasí s podpisem dohody o vytvoření společného školského obvodu Základní školy mezi městem Klecany a obcí Větrušice. Předá zastupitelstvu města ke schválení.

6. Č.j. 1189/2012 schválila podpis dohody o změně termínu dokončení nedodělku pokládky travních koberců projektu "Víceúčelový sportovní areál Klecany", kterou se prodlužuje termín dokončení do 16.5.2012.

7. Schválila provozní řád sportoviště "Víceúčelový sportovní areál Klecany".

8. S lng. Vichem projednala požadavky na změnu územně plánovací dokumentace. Společně s lng. Vichem připraví podklady pro příští jednání ZMě.

9. Č.j. 1161/2012 k výzvě nástavba domu č.p. 349 v k.ú. Klecany k realizaci půdní nástavby a revitalizaci domu" město Klecany obdrželo jen jednu nabídku pana Jana Štráchala, Jižní 118, Větrušice. RM pozvala obyvatele domu č.p.349 na
jednání ohledně nabídky dne 16. 5.  201 2 od 17:30 hodin.

Příští zasedá Rady města se bude konat 21. května 2012.


Přihlášení do systému
Uživatelské jméno:

Heslo:

  Registrovat


E-letter

Pokud chcete dostávat pravidelně novinky o dění ve městě Klecany a okolí, zadejte výše Vaší e-mailovou adresu.