Mapa stránek pro turisty napište nám nové fórum Z úřední desky Bazar
nakupte si u nás
Úvodní stránka
MěÚ - zápisy z jednání ~ Usnesení ze zasedání Rady města ze dne 11.2.2013

Kontaktní informace
Městský úřad Klecany
Do Klecánek 52
250 67 Klecany

tel.: 284 890 064
fax: 284 890 000

Fakturační adresa
Město Klecany
Do Klecánek 52
250 67 Klecany.
IČ: 00240290

Úřední hodiny:
Městský úřad
pondělí, středa
07.00 - 18.00

Stavební úřad
pondělí, středa
08.00 - 11.15 a 11.45 - 18.00

Matriční úřad , Pokladna
pondělí 07.30 - 11.15 a 11.45 - 18.00 středa 07.00 - 11.15 a 11.45 - 18.00

e-mail: webmaster@klecany.cz

Usnesení ze zasedání Rady města ze dne 11.2.2013

 

Usnesení č. 4/2013 ze zasédání Rady města Klecany, ze dne 11. 2. 2013

Přítomni dle prezenční listiny:  Daniel Dvořák, lng. Kristýna Holubová, lvo Kurhajec, Ladislav Němeček

Omluveni: Jiří Medek

1) Č.j. 293/2013 schválila podpis mandátní smlouvy se společností AAA zakázky s.r.o. která zajistí přípravu a průběh výběrového řízení na dodavatele Veřejné zakázky "Rekonstrukce MŠ Klecany za cenu ve výši 35.000,- Kč (bez DPH)"

2) Č.j. 314/2013 vzala na vědomi nahlášení záměru hydrogeologického průzkumu na p.č. st. 45 v k.ú. Klecany (Bohumil Hladký).

3) Č.j. 340/2013 schválila nabídku společnosti MZK Inženýring s.r.o. k zajištění technického dozoru investora při akci oprava místních komunikací ve městě Klecany za cenu ve výši 20 000,- Kč bez DPH/měsíc.

4) Č.j. 417/2013 projednala opětovnou žádost pana Tomáše Ledviny o prodej části lesního pozemku p.č. 62/10 v k.ú. Přemyšlení. Předá ZMě k pojednání.

5) Č.j. 459/2013 neschválila opětovnou žádost manželů Harnachových o odkup pozemků p.č 24 a 28 v k.ú Klecany, které jsou v majetku města Klecany.

6) Č.j. 502/2013 vzala na vědomí výpověď' nájemní smlouvy od společnosti INNER, s.r.o., která vypovídá v souladu s nájemní smlouvou ze dne 27. 6. 2007 nájem části budovy p.č. 944 na pozemku 463/7 v objektu Dolní Kasárna, objekt bude předán dne 24. 2. 2413.

7) Č.j. 508/2013 schválila žádost ZUŠ Klecany o převedeni kladného hospodářského výsledku ve výři 330,42 Kč do rezervního fondu.

8) Č.j. 513/2013 schválila nabídku společnosti NOANO group s.r.o. na dodávku a montáž 2 ks jednokřídlových oken rozměrů 840 x 820 mm za cenu ve výš 6.492,-Kč bez DPH do objektu Rychta.

9) Schválila podpis nájemní smlouvy č. 4/2013 s paní Erikou Meisnarovou na pronájem nebytových prostor o výměře 5,4 m2, které se nacházejí v 1. patře domu č.p.54 na náměstí Třebízského v Klecanech.

Příští zasedání Rady Města se bude konat 18. února


K tomuto článku můžete vložit svůj komentář
Přispívat do diskuze může pouze registrovaný uživatel.


Přihlášení do systému
Uživatelské jméno:

Heslo:

  Registrovat


E-letter

Pokud chcete dostávat pravidelně novinky o dění ve městě Klecany a okolí, zadejte výše Vaší e-mailovou adresu.