Mapa stránek pro turisty napište nám nové fórum Z úřední desky Bazar
nakupte si u nás
Úvodní stránka
MěÚ - zápisy z jednání ~ Usnesení ze zasedání ZMě ze dne 16.5.2013

Kontaktní informace
Městský úřad Klecany
Do Klecánek 52
250 67 Klecany

tel.: 284 890 064
fax: 284 890 000

Fakturační adresa
Město Klecany
Do Klecánek 52
250 67 Klecany.
IČ: 00240290

Úřední hodiny:
Městský úřad
pondělí, středa
07.00 - 18.00

Stavební úřad
pondělí, středa
08.00 - 11.15 a 11.45 - 18.00

Matriční úřad , Pokladna
pondělí 07.30 - 11.15 a 11.45 - 18.00 středa 07.00 - 11.15 a 11.45 - 18.00

e-mail: webmaster@klecany.cz

Usnesení ze zasedání ZMě ze dne 16.5.2013

Usnesení č. 3/2013 ze zasedání zastupitelstva Města Klecany, ze dne 16.5.2013

za přítomnosti 11 členů zastupitelstva

zastupitelstvo města na svém řádném zasedání

I. SCHVALUJE:

1) program zasedání

2) průběh diskuse ke každému bodu zvlášť

3) návrhovou komisi ve složeni:

Ing. Miroslav Filinger
Ing. Antonín Kučera
Ing. Jiří Bendl

4) ověřovatele zápisu:

Martin Lemon
Martin Hora

5) v RO převod z § 3613 pol. 6121 na § 5512 pol. 5137 ve výši 250.000,- Kč na nákup požárního vozidla

6) v RO převod z § 3613 pol. 6121 na § 3639 pol. 6 122 na spoluúčast na dotaci akce "Zlepšování kvality ovzduší a omezení emisí" projektu SFŽP ČR č. 12106292 - SFŽP ve svazku obcí Dolní Povltaví na nákup komunální techniky v max. výši 5.1 20.000,- Kč se spoluúčasti obce v max. výši 350.000.- Kč

7) RO č. 2/2013 s úpravou

8) převedení výsledku hospodaření roku 2012 z účtu 431 Výsledek hospodařeni ve schvalovacím řízen í na účet 432 Nerozdělený zisk. neuhrazená ztráta z minulého období

9) hospodaření města a závěrečný účet města za rok 2012 včetně zprávy o výsledku hospodařeni města za rok 2012 s výhradou, jak je uvedeno ve zprávě o výsledku hospodaření

10) účetní závěrku za rok 2012 bez výhrad

11) znění Statutu fondu kultury, sportu a volného času města Klecany s úpravou

12) OZV 1/2013 v předloženém znění

13) prodej ideální 1/3 domu č.p. 349 včetně pozemku pod domem stavební parcely p.č. st. 426 v k.ú. Klecany za schválenou cenu 750.000.- Kč spoluvlastníkům:

1. Marek Brávnik, bytem Mírová 435, 250 67 Klecany - podíl 94/631
2. Miloslav Buchar, bytem Klecany 349. 250 67 Klecany - podíl 88/631
3. Marie Chrastilová, bytem Klecany 349, 250 67 Klecany - podíl 82/631
4. Anna Matysová, bytem Klecany 349. 250 67 Klecany - podíl 73/631
5. Pavel Vybulka, bytem Klecany 349. 250 67 Klecany - podíl 72/631
6. František Dvořák a Vladislava Dvořáková, SJM. oba bytem Klecany 349.250 67 Klecany - podíl 85/631
7. Pavel Koláček, Zuzana Koláčková, SJM, oba bytem Klecany 349. 250 67 Klecany - podíl 69/631
8. PhDr. Vladimír Vlasák, bytem Dolany 146, 278 01 Dolany a Mgr. Jana Vlasáková, bytem Klecany 349. 250 67 Klecany, SJM - podíl 68/631


14) starostu města Ivo Kurhajce jako delegáta Města Klecany na VH VKM a.s., která se koná 23. 5. 2013

15) starostu města Ivo Kurhajce jako delegáta k jednání na VH ČS a. s., Sdruženi občanů postižených provozem Letiště Praha- Ruzyně a Zájmového sdruženi právnických osob dotčených provozem letiště Praha· Ruzyně, OSO Dolní Povltaví a OSO Údolí Vltavy. Jako náhradníky schvalujeme místostarostu Ladislava Němečka a radní Ing. Kristýnu Holubovou

16) úplnost přehledu přijatých usneseni

II. BERE NA VĚDOMÍ

1) informaci o parkovišti u zdravotního střediska
2) informaci o Svazkové policii OSO Dolní Povltaví

Ill. UKLÁDÁ

1) starostovi města prověření podmínek spolupráce s Městskou policii Odolena Voda v rámci OSO Dolní Povltaví


Usnesení zpracovala návrhová komise ve složení:

Ing. Miroslav Filinger, Ing. Jiří Bendl

Usneseni bylo schváleno 11 hlasy přítomných zastupitelů.

Ověřovatelé:

Manin Lemon, Martin Hora

Přihlášení do systému
Uživatelské jméno:

Heslo:

  Registrovat


E-letter

Pokud chcete dostávat pravidelně novinky o dění ve městě Klecany a okolí, zadejte výše Vaší e-mailovou adresu.