Mapa stránek pro turisty napište nám nové fórum Z úřední desky Bazar
nakupte si u nás
Úvodní stránka
MěÚ - zápisy z jednání ~ Zápisy a usnesení 2012 ~ Usnesení ze zasedání Rady 16.1.2012

Kontaktní informace
Městský úřad Klecany
Do Klecánek 52
250 67 Klecany

tel.: 284 890 064
fax: 284 890 000

Fakturační adresa
Město Klecany
Do Klecánek 52
250 67 Klecany.
IČ: 00240290

Úřední hodiny:
Městský úřad
pondělí, středa
07.00 - 18.00

Stavební úřad
pondělí, středa
08.00 - 11.15 a 11.45 - 18.00

Matriční úřad , Pokladna
pondělí 07.30 - 11.15 a 11.45 - 18.00 středa 07.00 - 11.15 a 11.45 - 18.00

e-mail: webmaster@klecany.cz

Usnesení ze zasedání Rady 16.1.2012

Usnesení č.2/2012 ze zasedání Rady města KIecany, ze dne 16. 1.2012

Přítomni dle prezenční listiny: lvo Kurhajec, Ladislav Němeček, lng. Kristýna Holubová, Daniel Dvořák, Jiří Medek

Zastupitelé: lng. Jiří Bendl, Martin Hora, Martin Lemon, lng. Jan Pinc, Zdena Tomášová, Dagmar Valterová, lng. Jiří Valtera
Omluveni: Jan Busch, lng. Miroslav Filinger, Matouš Kolář

1. Vzala na vědomí termín přezkoumání hospodaření města Klecany odborem finanční kontroly Krajského úřadu Středočeského kraje. Kontrola bude provedena v termínu od 28. do 30. března 2012. Ukládá místostarostovi přípravu podkladů ke kontrole.

2. Schvaluje podpis smlouvy s f. Vecom zdvihaci zařízení s.r.o., Ovenecká 32, Praha 7 na dodávku schodišťové sedačky řady V5. Sedačka bude instalována ve zdravotním střediskut. Finanční prostředky budou použity z daru Letiště Praha "Dobré sousedství".

3. Schvaluje opravu vjezdových vrat do hasičárny p. Kunrtem, dle předložené nabídky v částce 38.110,- Kč.

4. Č.j.101/2012 vzala na vědomi zprávu o činnosti obecní policie Zdiby na Území města Klecan v prosinci 2011.

5. Projednala změnu jízdních řádů předloženou spol. Ropid na lince 371 (u tří ranních spojů, 5.40, 6.22, 6.35, které vyjedou o 5 minut dříve) od března 2012 a schválila dohodu mezi obcí Husinec-Řež a městem Klecany.

6. Schválila nákup 1 ks oceloplechového vanového kontejneru 6 m3 za cenu 26.000,- Kč a 1 ks oceloplechového vanového kontejneru velkoobjemového 11 m3 za cenu 36.000,- Kč. Kontejnery budou umístěny na sběrném dvoře.

7. Schválila termín konání zasedání Zastupitelstva města 2. února 2012.

8. Na společném jednánÍ Rady města a zastupitelů bylo projednáno:
- Parkování před areálem školy - uloženo vedení města předložit návrh řešení dle připomínek zastupitelů a vedení školy na další pracovní jednání

- Využití Dolních Kasáren - příprava zadání pro architektonickou studii

- Leasing na nákladní automobil BSl - pojištění bude řešeno samostatnou smlouvou

- Název ulice - pojmenování ulice nad sklady firmy SRB DEPO, bylo navrženo V Průhonu, rada města předloží zastupitelstvu ke schválení

- Pozemek 357/1 byla vyhlášena výzva k podání nabídky Ve veřejné zakázce malého rozsahu "Předprojektová příprava stavby lS a komunikace pro RD a BD na pozemku parc.č.357/1 v k.ú.Klecany". Vyvěšeno na úřední desce od 13. ledna 2012.

- Schválila návrh úpravy průchodu okolo domu č.p.348 na Sídlišti na pozemku par.č.196/1 v k.ú. Klecany v majetku města Klecany. Touto úpravou se zamezí vstupu na pozemek par.č.196/12 Ve společném vlastnictví obyvatel domu č.p. 348. Pověřuje starostu města dalším jednáním.

Příští zasedání Rady města se bude konat 30. ledna 2012
K tomuto článku můžete vložit svůj komentář
Přispívat do diskuze může pouze registrovaný uživatel.


Přihlášení do systému
Uživatelské jméno:

Heslo:

  Registrovat


E-letter

Pokud chcete dostávat pravidelně novinky o dění ve městě Klecany a okolí, zadejte výše Vaší e-mailovou adresu.