Mapa stránek pro turisty napište nám nové fórum Z úřední desky Bazar
nakupte si u nás
Úvodní stránka
MěÚ - zápisy z jednání ~ Usnesení ze zasedání ZMě ze dne 10.4.2014

Kontaktní informace
Městský úřad Klecany
Do Klecánek 52
250 67 Klecany

tel.: 284 890 064
fax: 284 890 000

Fakturační adresa
Město Klecany
Do Klecánek 52
250 67 Klecany.
IČ: 00240290

Úřední hodiny:
Městský úřad
pondělí, středa
07.00 - 18.00

Stavební úřad
pondělí, středa
08.00 - 11.15 a 11.45 - 18.00

Matriční úřad , Pokladna
pondělí 07.30 - 11.15 a 11.45 - 18.00 středa 07.00 - 11.15 a 11.45 - 18.00

e-mail: webmaster@klecany.cz

Usnesení ze zasedání ZMě ze dne 10.4.2014

USNESENÍ č. 2/2014 ze zasedání Zastupitelstva města Klecany, ze dne 10. 4. 2014

za přítomnosti 11 členu zastupitelstva

Zastupitelstvo města na svém řádném zasedání

1. SCHVALUJE:

1) návrhovou komisi ve složení: Ing. Jiří Valtera, Martin Lemon, Jan Busch

2) ověřovatele zápisu: Jiří Medek, Daniel Dvořák

3) doplnění programu

4) program zasedání

5) stávající výši odměny neuvolněným členům zastupitelstva tj. 342,- Kč/měsíc, členům rady 1235,- Kč/měsíc, předsedům výborů (komisi) 742,- Kč/měsíc, členům výborů (komisí) 542,- Kč/měsíc. Odměny budou vypláceny bez příplatku.

6) uzavření smlouvy o postoupení pohledávky v celkové výši 334.012,- Kč za společností Vyslystav, s. r. o., IČ 28337271 mezi postupitelem společností Lom Klecany, s. r. o. a postupníkem městem Klecany

7) rozsah provedených prací v MŠ dle předloženého návrhu a ukládá starostovi města podepsat smlouvu o dílo na provedené práce se společnosti EMV, s. r. o.

8) RO č. 2 v předloženém znění

9) zařazení svého území do územní působnosti MAS Nad Prahou na období 2014 -2020.

10) odstoupeni od dotace ze SF2P ČR v rámci Operačního programu Životní prostředí, projekt Klecany - rekonstrukce ČOV, prioritní osa I zlepšování vodohospodářské infrastruktury a snižování rizika povodní (FS), 39. výzva OPŽP, č. projektu: CZ.1.02/1.100/12.15621. ID projektu: 18547164, akceptační číslo: 12132911 z důvodu existence smlouvy s VK.I11 - provozovatelem ČOV Klecany

11) výše příspěvků spolkům na rok 20 14

Klub důchodců Města Klecany 5.000,-
Základní kynologická organizace Klecany 5.000,-
O. S. For Cul ture 0,-
TJ Sokol Veltěž 15.000,-
Myslivecké sdružení Zdiby-Klecany 15.000,-
Tělocvičná jednota Sokol 1907 20.000,-
O. S. Bike service Klecany 20.000,-
O. S. Humbuk  15.000,-
O. S. Samuraj Praha 25.000,-
Junák - svaz skautu a skautek ČR, středisko Havran Klecany 60.000,-
O. S. Pravý Hradec 295.000,-
TJ Sokol Klecany 325.000.-

12) úplnost přehledu přijatých usnesení

II. REVOKUJE

1) bod 5) I Schvaluje usnesení č 1/2014 výši odměny neuvolněným členům zastupitelstva tj. 342,- Kč/měsíc, členům rad)' 1235.- Kč/měsíc, předsedům výborů (komisí) I 064,- Kč/měsíc členům výborů (komisí) 836,- Kč/měsíc, odměny budou vypláceny bez příplatku.

III. VOLÍ

1) Daniela Dvořáka členem finančního výboru

2) Ing. Miroslava Filingera předsedou finančního výboru

IV. UKLÁDÁ

1) předat právnímu zástupci města dopis pana Petra Kvítka - výzva k odstranění nerovného přístupu a upuštění od protiprávního jednání ve věci prodeje pozemku manželům Kvítkovým

V. POVĚŘUJE

zastupitele Martina Lemona, k tomu, aby spolupracoval s pořizovatelem Zprávy o uplatňování územního plánu Klecan v uplynulém období od jeho vydáni dne 20. dubna 2010 jako "určený zastupitel" ve smyslu § 55 odst. I. resp.§ 47 odst. 1, stavebního zákona


Usnesení zpracovala návrhová komise ve složení: Jan Busch, lng.Jiří Valtera, Martin Lemon

Usneseni bylo schváleno 11 hlasy přítomných zastupitelů.

Ověřovatelé: Jiří Medek, Daniel Dvořák
K tomuto článku můžete vložit svůj komentář
Přispívat do diskuze může pouze registrovaný uživatel.


Přihlášení do systému
Uživatelské jméno:

Heslo:

  Registrovat


E-letter

Pokud chcete dostávat pravidelně novinky o dění ve městě Klecany a okolí, zadejte výše Vaší e-mailovou adresu.