Mapa stránek pro turisty napište nám nové fórum Z úřední desky Bazar
nakupte si u nás
Úvodní stránka
MěÚ - zápisy z jednání ~ Zápisy a usnesení 2012 ~ Usnesení ze zasedání ZMě 26.4.2012

Kontaktní informace
Městský úřad Klecany
Do Klecánek 52
250 67 Klecany

tel.: 284 890 064
fax: 284 890 000

Fakturační adresa
Město Klecany
Do Klecánek 52
250 67 Klecany.
IČ: 00240290

Úřední hodiny:
Městský úřad
pondělí, středa
07.00 - 18.00

Stavební úřad
pondělí, středa
08.00 - 11.15 a 11.45 - 18.00

Matriční úřad , Pokladna
pondělí 07.30 - 11.15 a 11.45 - 18.00 středa 07.00 - 11.15 a 11.45 - 18.00

e-mail: webmaster@klecany.cz

Usnesení ze zasedání ZMě 26.4.2012

USNESENÍ
 ze zasedání zastupitelstva Města Klecany, ze dne 26. 4.2012 za přítomnosti 10 členů zastupitelstva

Zastupitelstvo města na svém řádném zasedání

I. SCHVALUJE:

1. program zasedání

2. průběh diskuse ke každému bodu zvlášť

3. návrhovou komisi ve složení:TomášováZ dena. Busch Jan, Ing. Valtera Jiří

4. ověřovatele zápisu: Ing. Holubová Kristýna, Dvořák Daniel    

5. v návaznosti na schválení poskýnutí dotace Výborem Regionální rady regionu soudržnosti Střední Čechy,uzavření smlouvy s Regionální radou o poskytnutí dotace ve výši 5 364 085,60 Kč a schvaluje vyčlenění peněžní částky ve výši 1 341 021,40 Kč, odpovídající spolufinancování projektu a vyčlenění peněžní částky 2 001 292,00 Kč na nezpůsobilé vydaje projektu ,,Cyklostezka Klecany - Klecánky přívoz (reg. č. CZ. 1. 15/1.2.00/54.01393)

6. a) zpracování DUR na umístění stavby IS a komunikací a DUR na dělení pozemků dle varianty 1-E (s dopracováním průchodu pro pěší a ostatních podmínek zprojednání DNS), která při nejvyšší výnosnosti z projektu má nejmenší dopravní zátěž, nejmenší zastavltelnost území a vyhoví podmínkám pro veřejné prostranství pro RD v části příjezdových komunikací

b) zahájení jednání s vlastníky pozemků o odkupu pozemků pro realizaci projektu IS a komunikací na poz.357/1

c) uzavření dodatku č.1 k SOD s PXP na rozšíření předmětu díIa o pozemky ve vlastnictví města parc. č.356/16aparc. č.639/1.

7. rozpočtové opatření č.1 v předloženém znění bez úprav

8. podpis dodatku č.1 smlouvy o poskytnutí dotace č.S/0026/RRSC/2011, předmětem je realizace projektu ''Revitalizace náměstí V. B. Třebízského v Klecanech'', registračníčíslo: CZ1.15/3.3.00/50.00972, kde se smluvní strany dohodly na změně čl. II odst. 1 písm.d), e), f), smlouvy, týkajícího se termínů realizace projektu a změny přílohy č.3 Finančníplán''

9. úplnost přehledu přijatých usnesení

II. BERE NA VĚDOMI

- "Víceúčelový sportovní areál Klecany" pozvánka na slavnostní ukončení 
projektu


- dodávku amontáž mobiliáře na hřiště v Klecánkách a na Vinici


Usnesení zplacovala návrhová komise ve složení: Jan Busch, Zdena Tomášová, Ing. Jiří Valtera

Usnesení bylo schváleno deseti hlasy přítomných zastupitelů.

ověřovatelé zápisu: Ing. Kristýna Holubová, Daniel Dvořák

Č.j. 1052/2012


Přihlášení do systému
Uživatelské jméno:

Heslo:

  Registrovat


E-letter

Pokud chcete dostávat pravidelně novinky o dění ve městě Klecany a okolí, zadejte výše Vaší e-mailovou adresu.