Mapa stránek pro turisty napište nám nové fórum Z úřední desky Bazar
nakupte si u nás
Úvodní stránka
MěÚ - zápisy z jednání ~ Usnesení ze zasedání Rady města ze dne 24.3.2014

Kontaktní informace
Městský úřad Klecany
Do Klecánek 52
250 67 Klecany

tel.: 284 890 064
fax: 284 890 000

Fakturační adresa
Město Klecany
Do Klecánek 52
250 67 Klecany.
IČ: 00240290

Úřední hodiny:
Městský úřad
pondělí, středa
07.00 - 18.00

Stavební úřad
pondělí, středa
08.00 - 11.15 a 11.45 - 18.00

Matriční úřad , Pokladna
pondělí 07.30 - 11.15 a 11.45 - 18.00 středa 07.00 - 11.15 a 11.45 - 18.00

e-mail: webmaster@klecany.cz

Usnesení ze zasedání Rady města ze dne 24.3.2014

Usneseni č. 9 / 2014 ze zasedání Rady města Klecany, ze dne 24. 3. 2014

Přítomní dle prezenční listiny: Daniel Dvořák, Ivo Kurhajec, Jiří Medek, Ladislav Němeček Ing. Kristýna Holubová
Hosté: Hana Mattová, Dita Zimmermannová, Giuliano Giannetti, Ing. Jan Topol

1) V souladu s usnesením Zastupitelstva města č.j. 677/2011 schválila rozpočtové opatření č. 1 na rok 2014 bez úprav.

2) Schválila nabídkový list č. 2014-003 p. Radky Hlavaté na nákup vybavení do MŠ Klecany (věšáčky na ručníky a doplněni prvků mobilního pódia) za cenu ve výši 48.800,- Kč bez DPH.

3) Č.j. 1065/2014 schválila podpis příkazní smlouvy se spol. BlueFort s.r.o. na monitorování projektu "čistý vzduch v Klecanech" po dobu udržitelnosti projektu 5 let za cenu ve výši 30.000,- Kč bez DPH.

4) Schvaluje uzavření příkazní smlouvy podle § 6 odst. 6, písm. b), zákona č. 183/2006 Sb., o územním plánováni a stavebním řádu (stavební zákon), ve znění pozdějších předpisů (dále jen stavební zákon) na pořízeni Zprávy o uplatňováni územního plánu Klecan v uplynulém období od jeho vydáni dne 20. dubna 2010 mezi městem Klecany a právnickou osobou PRISVICH, s.r.o., IČ 27101053, oprávněnou k výkonu územně plánovací činnosti podle§ 24 odst. 1 stavebního zákona.

5) Č.j. 1103/2014 vzala na vědomí protokol o kontrole výkonu matriční agendy, která proběhla na městském úřadě dne 18. 3. 2014. Kontrola uvedla, že práce matriky městského úřadu Klecany je v souladu s právními předpisy. Nejsou uložena žádná nápravná opatření.

6) Schválila podpis nájemní smlouvy č. 014/2014 s českým kynologickým svazem základní kynologická organizace Klecany-Kasárna na pronájem částí pozemků par.č. 457/8 a par.č. 130/1.

7) Č.j. 1108/2014 schválila cenovou nabídku spol EMI-TEST s.r.o. na vložkování komínu v truhlárně v areálu Dolní Kasárna za cenu ve výši 26.100,- Kč bez DPH.

8) Č.j. 1113/2014 vzala na vědomi informaci o průběhu a dokončeni stavebních úprav objektu č.p. 946 v areálu Dolní Kasárna dle smlouvy o dílo uzavřené se spol. INTERWALL CZ s.r.o. a uplatnění smluvní pokuty za nedodržení termínu díla v délce 68 dnů ve výš. 6.970,- Kč.

9) Projednala úskalí uzavřené smlouvy o nájmu a provozování vodárenské infrastruktury kanalizace Klecany se spol. Středočeské vodárny, a.s. a návrh dalšího postupu při možnosti získání dotace na rekonstrukci ČOV. Předá k dalšímu projednání Zastupitelstvu města.

10) Schválila podpis dohody o úpravě soupisu dokladů a účtů u akce OPŽP č. 12106272 pro projekt "Čistý vzduch v Klecanech" o doplnění č. účtu spol. HANES s.r.o. vedený u české spořitelny, a.s.

11) Projednala se zástupci Společenství pro dům č.p. 687 a 688 (Astrapark} cenovou nabídku na dodávku a montáž herních prvků a oplocení za cenu ve výši 227.246,- Kč a předá Zastupitelstvu města Klecany.

Příští zasedání Rady města se bude konat 31. března 2014.


Přihlášení do systému
Uživatelské jméno:

Heslo:

  Registrovat


E-letter

Pokud chcete dostávat pravidelně novinky o dění ve městě Klecany a okolí, zadejte výše Vaší e-mailovou adresu.