Mapa stránek pro turisty napište nám nové fórum Z úřední desky Bazar
nakupte si u nás
Úvodní stránka
MěÚ - zápisy z jednání ~ Usnesení ze zasedání Rady města ze dne 18.3.2013

Kontaktní informace
Městský úřad Klecany
Do Klecánek 52
250 67 Klecany

tel.: 284 890 064
fax: 284 890 000

Fakturační adresa
Město Klecany
Do Klecánek 52
250 67 Klecany.
IČ: 00240290

Úřední hodiny:
Městský úřad
pondělí, středa
07.00 - 18.00

Stavební úřad
pondělí, středa
08.00 - 11.15 a 11.45 - 18.00

Matriční úřad , Pokladna
pondělí 07.30 - 11.15 a 11.45 - 18.00 středa 07.00 - 11.15 a 11.45 - 18.00

e-mail: webmaster@klecany.cz

Usnesení ze zasedání Rady města ze dne 18.3.2013

Usnesení č. 7/2013 ze zasedání Rady města Klecany, ze dne 18. 3. 2013

Přítomní dle prezenční listiny: Daniel Dvořák, Ing. Kristýna Holubová, Ivo Kurhajec, Jiří Medek

Zastupitelé: Ing. Miroslav Filinger, Martin Hora, Ing. Antonín Kučera, Martin Lemon, Zdeňka Tomášová, Dagmar Valterová, Ing. Jiří Valtera, Jan Busch

Omluven: Ladislav Němeček

1. Č.j . 725/2013 dle místního šetření schválila žádost nájemce Pavla Ocha o výměnu automatického kotle na tuhá paliva pro vytápěn í objektu "Ovčín" č. p . 58. Práce provede odborná firma pana Pinty. RM odstoupila od požadavku instalace plynového kotle z důvodu dalších vyvolaných investic (projektová dokumentace, výměna potrubí, izolace stropů, radiátory).

2. Č.j. 791/2013 schválila nabídku společnosti Benti spol. s r.o. na opravu základů veřejného osvětlení za cenu ve výši 91 .928,- Kč bez DPH.

3. Č.j. 799/2013 schválila návrh Základní a mateřské školy Klecany na rozdělení hospodářského výsledku za rok 2012.

4. Č.j. 884/2013 schválila podpis smlouvy o sdružených službách dodávky elektřiny ze sítí WN a VN s ČEZ Prodej, s.r.o. na období 1.1.2013- 31. 12. 2013.

5. Č.j. 899/2013 schválila nabídku ASLB spol. s r.o. na zpracování projektu spojovacích krčků a úpravy bytu správce v MŠ Klecany za cenu ve výši 44.600,- Kč bez DPH.

6. Schválila podpis dodatku ke smlouvě o dodávce vody a odvádění odpadních vod č. 73018922 se společností Středočeské vodárny a.s. ("Ovčín"- č.p. 58).

7. Schválila rozhodnutí komise o výběru uchazeče k zakázce malého rozsahu "Provádění TDI a koordinátora BOZP pro stavbu "Rekonstrukce MŠ Klecany". Nejvhodnější nabídku za cenu ve výši 325.000,- Kč bez DPH podala společnost
TENDO, s.r.o ., Generála Píky 430/26, 160 00 Praha 6- Dejvice, IČ : 247 89 216.

8. Schválila rozhodnutí komise o výběru uchazeče k zakázce malého rozsahu "Cyklostezka Klecany - Klecánky přívoz" - technický dozor investora". Nejvhodnější nabídku za cenu ve výši 94.500,- Kč bez DPH podal Jan Suchomel, 250 67 Klecany 364.

9. Schválila rozhodnutí komise o výběru uchazeče k zakázce malého rozsahu pro údržbu zeleně projektu "Revitalizace náměstí V. B. Třebízského v Klecanech". Nejvhodnější nabídku roční údržby za cenu ve výši 241.411,- Kč bez DPH podala společnost Zahradnictví Lukáš Rajtr, Dřevčice č . p. 65, 250 01 Brandýs nad Labem, IČ 489 73 076.

10. Č.j. 911/2013, 312/2013, 913/2013 schválila objednávky společnosti Čechák a spol. s r.o. na zpracování stavebních rozpočtů a energetického auditu pro projekty zateplení zdravotního střediska a městské ubytovny za celkovou cenu ve výši 85.000,- Kč bez DPH.

11. Schválila rozhodnutí komise o výběru uchazeče k zakázce malého rozsahu na služby "Vypracování urbanistické Koncepce se strategickou vizí rozvoje areálu Dolních kasáren v Klecanech". Nejvhodnější nabídku za cenu ve výši 200.000,- Kč bez DPH podal Ing. arch. Václav Zůna - AVZ kancelář, Nemocniční 49, 352 01 Aš, IČ: 722 02 327.

12.Č.j. 971/2013 schválila podpis mandátní smlouvy se společností AAA zakázky s.r.o., která zajistí přípravu a průběh výběrového řízení na dodavatele veřejné zakázky "Cyklostezka Klecany- Klecánky přívoz" za cenu ve výši 35.000,- Kč bez DPH.

13.Vzala na vědomí smlouvu o dílo č. 14/3/2013 mezi Ing. Ivanem Weberem a Středočeskými vodárnami, a.s., kde je předmětem díla "Výstavba kanalizační přípojky pro RD v ul. Mírová 434, Klecany."

14. Vzala na vědomí účast starosty města na 1. Zasedání Shromáždění starostů MAS Nad Prahou dne 21.3. 2013 v 17 hodin v Centru volného času Měšice.

Na společném jednání Rady města Klecany a zastupitelů bylo projednáno:

- průběh inventarizace majetku města Klecany se zástupci jednotlivých DIK,
- č .j . 886/2013 návrh kupní smlouvy Povodí Vltavy, s.p. a Města Klecany, která se týká "studny Klecany" v Klecánkách na pozemku parc. č. 287/2,
- varianty parkování u základní školy - návrhy budou předloženy komisi stavební a životního prostředí a vedení školy k dalšímu projednání před veřejnou prezentací s občany města (bezpečný přístup pro pěší , průjezdnost sídlištěm, přístup do ZUŠ a na sportoviště včetně zásobování ZUŠ a ZŠ, garáže, návrh na komplexní řešení parkování na sídlišti),
- záměr partnerské spolupráce s městem a obcí Lapy (Polsko) a města Klecany (ČR) , dále schválila pana Jiřího Koktana jako kontaktní osobu pro záležitosti spojené s navázáním partnerské spolupráce v oblasti kultury, sportu, podnikání, výchovy a propagace.

Příští zasedání Rady města se bude konat 25. března 2013.
K tomuto článku můžete vložit svůj komentář
Přispívat do diskuze může pouze registrovaný uživatel.


Přihlášení do systému
Uživatelské jméno:

Heslo:

  Registrovat


E-letter

Pokud chcete dostávat pravidelně novinky o dění ve městě Klecany a okolí, zadejte výše Vaší e-mailovou adresu.