Mapa stránek pro turisty napište nám nové fórum Z úřední desky Bazar
nakupte si u nás
Úvodní stránka
MěÚ - zápisy z jednání ~ Usnesení ze zasedání Rady města ze dne 4.3.2013

Kontaktní informace
Městský úřad Klecany
Do Klecánek 52
250 67 Klecany

tel.: 284 890 064
fax: 284 890 000

Fakturační adresa
Město Klecany
Do Klecánek 52
250 67 Klecany.
IČ: 00240290

Úřední hodiny:
Městský úřad
pondělí, středa
07.00 - 18.00

Stavební úřad
pondělí, středa
08.00 - 11.15 a 11.45 - 18.00

Matriční úřad , Pokladna
pondělí 07.30 - 11.15 a 11.45 - 18.00 středa 07.00 - 11.15 a 11.45 - 18.00

e-mail: webmaster@klecany.cz

Usnesení ze zasedání Rady města ze dne 4.3.2013

Usnesení č. 6/2013 ze zasedání Rady města Klecany, ze dne 4. 3. 2013

Přítomni dle prezenční listiny: lng. Kristýna Holubová, lvo Kurhajec, Ladislav Němeček, Jiří Medek

Omluven: Daniel Dvořák

1. Otevřela obálky výzvy k zakázce malého rozsahu na služby "'Vypracování urbanistické koncepce se strategickou vizí rozvoje areálu dolních kasáren v Klecanech'' Projedná na rozšířeném jednání se zastupiteli města Klecany, které se uskuteční dne 18.3 2013

2. Č.j. 712/2013 schválila žádost Miroslava Bacha o výpověď nájemní smlouvy ze dne 22. 10. 2010 ke dni 4. 3 2013.

3. Č.j. 724/2013 schválila žádost Marka Kotrče - Autodoprava o výpověď nájemní smlouvy č. 003/2013 ke dni 4.3.2013

4. Č.j. 725/2013 projednala žádosti nájemce Pavla Ocha o výměnu kotle pro vytápění objektu ''Ovčín" č.p. 58. Jedná se o automatický kotel na tuhá paliva. Rozpočet na rekonstrukci je ve výši 68.900,-Kč bez DPH. Rada města navrhuje zakoupení plynového kotle. Vedení města projedná dál s nájemcem.

5. Č.j. 744/2013 schválila žádost ZŠ a MŠ Klecany adresovanou na Krajský úřad středočeského kraje, odbor školství o prominutí zmeškání termínu pro předloženi žádost o změnu v rejstříku škol, který se týká dočasného sníženi kapacity MŠ ze současných 142 děti na 140 dětí s účinností od 1.9.2013. Důvodem je plánovaná rekonstrukce jednoho ze stávajících pavilonů a výstavba pavilonu nového s cílem navýšení kapacity MŠ. Stavební práce proběhnou v období od července 2013 do listopadu či prosince 2013. V pavilonu, který projde rekonstrukcí  je nyní umístěno 17 dětí. Tyto děti je se souhlasem KHS možné rozdělit do zbývajících pěti oddělení ve kterých se navýší počet dětí ze současných 25 na 28.  Dvě děti však nebude možné tímto způsobeném umístit, proto je nutné dočasně kapacitu MŠ o dvě děti snížit.

6. Č.j. 757/2013 schválila podpis mandátní smlouvy společnosti Čechák a spol. s r.o. na zpracováni žádosti o poskytnutí dotace pro projekt realizace úsporných opatření na objektech  MŠ ve výši 20.000,-Kč bez DPH a zpracováni žádosti o poskytnutí dotace pro projekt realizace úsporných opatřeni objektů městské ubytovny a zdravotního střediska za cenu ve výši 30.000, Kč bez DPH.

7. Č.j.  753/2013, 754/2013 schválila objednávky společnosti Čechák a spol. s r.o. na zpracování stavebního rozpočtu a energetického auditu pro projekt zateplení MŠ Klecany za celkovou cenu ve výš 42.500,-Kč bez DPH.

8. Č.j.  790/2013 schválila nabídku společnosti Benti spol. s r.o. na bourání a likvidaci asfaltů za cenu ve výši 97.295,- Kč bez DPH v části ulice Do Kaštan.

9. Projednala možnost umístění zpomalovacích semaforů napájených z veřejného osvětlení do ulice Topolová dle nabídky ve výši 123.900,-Kč bez DPH od společnosti Bártek rozhlasy s.r.o. Pověřila místostarostu města dalším jednáním s Policií ČR-Dl (dopravní inspektorát) a odborem dopravy Městského úřadu Brandýs n.L. k získání povolení umístěni tohoto zařízení.

10. Projednala navržené změny Statutu Fondu kultury, sportu a volného času města Klecany. Předá ZMě ke schválení.

11. Schválila rozeslání výzvy k zakázce malého rozsahu "Provádění TDl a koordinátora BOZP pro stavbu "Rekonstrukce MŠ Klecany''

12. Projednala seznam členů jednotlivých komisí Rady města Klecany. Na dalším zasedání dojde k úpravě

13. Neschválila nabídku společnosti PlP s.r.o. na umístění informačního textu o městě Klecany v brožuře Města a obce.

14. Schválila placení měsíčních záloh na energie v objektu Rychty pro občanské sdružení Pravý Hradec.

Příští zasedání Rady města se bude konat 18. března 2013.


K tomuto článku můžete vložit svůj komentář
Přispívat do diskuze může pouze registrovaný uživatel.


Přihlášení do systému
Uživatelské jméno:

Heslo:

  Registrovat


E-letter

Pokud chcete dostávat pravidelně novinky o dění ve městě Klecany a okolí, zadejte výše Vaší e-mailovou adresu.