Mapa stránek pro turisty napište nám nové fórum Z úřední desky Bazar
nakupte si u nás
Úvodní stránka
MěÚ - zápisy z jednání ~ Zápisy a usnesení 2012 ~ Usnesení ze zasedání ZMě 1.11.2012

Kontaktní informace
Městský úřad Klecany
Do Klecánek 52
250 67 Klecany

tel.: 284 890 064
fax: 284 890 000

Fakturační adresa
Město Klecany
Do Klecánek 52
250 67 Klecany.
IČ: 00240290

Úřední hodiny:
Městský úřad
pondělí, středa
07.00 - 18.00

Stavební úřad
pondělí, středa
08.00 - 11.15 a 11.45 - 18.00

Matriční úřad , Pokladna
pondělí 07.30 - 11.15 a 11.45 - 18.00 středa 07.00 - 11.15 a 11.45 - 18.00

e-mail: webmaster@klecany.cz

Usnesení ze zasedání ZMě 1.11.2012

Usnesení ze zasedání Zastupitelstva Města Klecany, ze dne 1. 11. 2012

Za přítomnosti 12 členů Zastupitelstva

Zastupitelstvo města na svém řádném zasedání

I. SCHVALUJE:

1) program zasedání

2) pruběh diskuse ke každérnu bodu zvlášť

3) návrhovou komisi ve složení: Ing. Antonín Kučera, Daniel Dvořák, Ing. Jiří Bendl

4) ověřovatele zápisu: Jiři Medek, Ing. Jiří Valtera

5) RO č.4 - v předloženém znění

6) v návaznosti na schválení poskynutí dotace Výborem Regionální rady regionu soudržnosti Střední Čechy uzavření smlouvy s Regionální radou regionu soudržnosti Střední Čechy o poskytnutí dotace ve výši 17 756 678,40 Kč a dále vyčlenéni peněžní částky ve výši 4 439 169,60 Kč, odpovídající spolufinancování projektu a vyčlenění peněžní částky ve výši 73 363,00 Kč na nezpůsobilé výdaje projektu "Rekonstrukce MŠ Klecany" reg. Č.: CZ. 1.15/3.3.00/67.01467.

7) úpravu znění  č1. II Zřizovací listiny ZŠ  a MŠ Klecany:

 

II. Název, sídlo, složení a právní forma

Název: Základní škota a Mateřská škola Klecany, okres Praha - Východ
Sídlo: Klecany č. p. 375, PSČ  250 67
ICO:75033852

Základní škola  a Mateřská škola Klecany, takto zřízená jako jedna školská
právnická osoba, je organizačně členěna na tyto složky:

- základní školu
- mateřskou školu (se sídlem Klecany č. p. 422)
- zařízení školního a závodniho stravování - školní jidelnu
- zařízení školního a závodního stravováni - školní jidelnu v MŠ
- školní družinu.

Základní škola  a Mateřská škola Klecany, okres Praha - Východ je právnickou osobou v právní formě příspěvkové organizace.

8) úpInost přehledu přijatých usneseni

 

III. BERE NA VĚDOMÍ

1. informaci starosty o plnění usnesení z minulého zasedání Zastupitelstva města

2. informace o stavu revitalizace náměstí V. B. Třebízského

3. infomace o dalších získaných dotací z ROP a OPŽP

 

Usnesení zpracovala návrhová komise ve sIožení: Ing. Antonín Kučera, Daniel Dvořák, lng. Jiří Bendl

Usnesení bylo schváleno 12 hlasy přítomných zastupitelů.


Přihlášení do systému
Uživatelské jméno:

Heslo:

  Registrovat


E-letter

Pokud chcete dostávat pravidelně novinky o dění ve městě Klecany a okolí, zadejte výše Vaší e-mailovou adresu.