Mapa stránek pro turisty napište nám nové fórum Z úřední desky Bazar
nakupte si u nás
Úvodní stránka
MěÚ - zápisy z jednání ~ Usnesení ze zasedání Rady města ze dne 25.3.2013

Kontaktní informace
Městský úřad Klecany
Do Klecánek 52
250 67 Klecany

tel.: 284 890 064
fax: 284 890 000

Fakturační adresa
Město Klecany
Do Klecánek 52
250 67 Klecany.
IČ: 00240290

Úřední hodiny:
Městský úřad
pondělí, středa
07.00 - 18.00

Stavební úřad
pondělí, středa
08.00 - 11.15 a 11.45 - 18.00

Matriční úřad , Pokladna
pondělí 07.30 - 11.15 a 11.45 - 18.00 středa 07.00 - 11.15 a 11.45 - 18.00

e-mail: webmaster@klecany.cz

Usnesení ze zasedání Rady města ze dne 25.3.2013

Usnesení č.8/2013 ze zasedání Rady města Klecany, ze dne 25. 3. 2013

Přítomni dle prezenční listiny: Daniel Dvořák, Ing. Kristýna Holubová, Ivo Kurhajec, Jiří Medek, Ladislav Němeček

Hosté: Tomáš Vedra - Geosense s.r.o.

1. Č.j. 727/2013 schválila nabídku GEODETI.COM - geodetické a grafické práce na zaměření přilehlých pozemků objektu č.p. 74 ,.Rychta" za cenu ve výši 7.500,- Kč bez DPH.

2. Č.j. 927/2013 vzala na vědomí rozhodnutí Zeměměřického a katastrálního inspektorátu v Praze o přezkoumání odvolání Ing. Josefa Nováka k rozhodnutí Krajského úřadu pro Středočeský kraj o změně průběhu části katastrální hranice mezi k.ú. Drasty a k.ú. Hoštice u Vodochod, sp. zn. OR-464/2012-209 ze dne 4. 12. 2012. Odvolání se jako opožděné zamítá.

3. Č.j. 928/13 vzala na vědomí rozhodnutí MěÚ Brandýs nad Labem - Stará Boleslav, který v souladu s § 67 odst 1) zákona č. 500/2004 Sb. správní řád a povolení ve smyslu ust. § 77 odst. 5), povoluje výjimku z místní úpravy provozu na pozemních komunikacích pro vozidla k zajištění stavby rekonstrukce povrchů na MK - ul. Mírová a ul. Přemyšlenská v obci Klecany ze zákazu DZ č. B4 na komunikaci č. III/2424 - ČSI. armády a MK - Do Klecánek pro vjezd do zóny s dopravním
omezením a symbolem zákazu vjezdu nákladních automobilů žadateli MěÚ Klecany.

4. Č.j . 982/2013 schválila podpis mandátní smlouvy se společností AAA zakázky s.r.o., která zajistí přípravu a průběh výběrového řízen í na dodavatele veřejné zakázky "Zatepleni a výměna výplní otvorů Základní škola v Klecanech" dle zákona č. 137/2006 Sb., o veřejných zakázkách, v platném znění za cenu ve výši 35.000.Kč bez DPH.

5. Č.j. 983/2013 schválila podpis mandátní smlouvy se společností AAA zakázky s.r.o., která zajisti přípravu a průběh výběrového řízeni na dodavatele veřejné zakázky ,.Zajištěni sběru. přepravy a odstraněni komunálních, velkoobjemových a nebezpečných odpadů v Klecanech" dle zákona č. 137/2006 Sb., o veřejných zakázkách, v platném znění za cenu ve výši 45.000,- Kč bez DPH.

6. Č.j. 973/2013 vzala na vědomí předání souboru dokumentů pro provedení stavby v souvislosti s realizací energetických úspor projektu "Zateplení a výměna výplní otvorů Základní škola v Klecanech". Rovněž je předloženo hlášení prací s azbestem dle vyhlášky č. 432/2003 Sb. - odstranění azbestových střech a technologický postup - zabezpečení opatření dle NV č . 361/2007 Sb., § 21. Stavební práce budou zahájeny o letních prázdninách a to počínaje 1. 7. 2013 a předpokládaný termín ukončení prací je 7. 7. 2013. Tento termín je navržen s ohledem na uzavření všech částí školy a školky a tím zamezení přístupu dětí na místo stavby. Před i po ukončení prací budou provedena měření úrovně azbestu v pracovním ovzduší.

7. Č.j. 1031/13 schválila návrh řešeni rozšířen í webové aplikace mapového portálu města Klecan - nabídku č. GS2013012 společnosti Geosense s.r.o. za částku 27.400,- Kč bez DPH.

Příští zasedání Rady města se bude konat 8. dubna 2013.
K tomuto článku můžete vložit svůj komentář
Přispívat do diskuze může pouze registrovaný uživatel.


Přihlášení do systému
Uživatelské jméno:

Heslo:

  Registrovat


E-letter

Pokud chcete dostávat pravidelně novinky o dění ve městě Klecany a okolí, zadejte výše Vaší e-mailovou adresu.