Mapa stránek pro turisty napište nám nové fórum Z úřední desky Bazar
nakupte si u nás
Úvodní stránka
MěÚ - zápisy z jednání ~ Zápisy a usnesení 2012 ~ Usnesení ze zasedání Rady 25.6.2012

Kontaktní informace
Městský úřad Klecany
Do Klecánek 52
250 67 Klecany

tel.: 284 890 064
fax: 284 890 000

Fakturační adresa
Město Klecany
Do Klecánek 52
250 67 Klecany.
IČ: 00240290

Úřední hodiny:
Městský úřad
pondělí, středa
07.00 - 18.00

Stavební úřad
pondělí, středa
08.00 - 11.15 a 11.45 - 18.00

Matriční úřad , Pokladna
pondělí 07.30 - 11.15 a 11.45 - 18.00 středa 07.00 - 11.15 a 11.45 - 18.00

e-mail: webmaster@klecany.cz

Usnesení ze zasedání Rady 25.6.2012

Usnesení č. 19/2012 ze zasedání Rady města Klecany, ze dne 25. 6.2012

Přítomni dle prezenční listiny: lng. Kristýna Holubová, Daniel Dvořák, lvo Kurhajec, Ladislav Němeček, Jiří Medek

1. Schvaluje rozhodnutí komise o výběru nejvhodnější nabídky veřejné zakázky "Výstavba jednoho až dvou oddělení MŠ stavebnicovým způsobem obytných modulů (kontejnerů)" vybranému uchazeči ZRUP Příbram a.s., Žežická 522, 261 01
Příbram Vll, lČ 45147761.

2. Č.j. 1565/2012 schválila provedení víceprací projektu "Revitalizace náměstí V. B. Třebízského v Klecanech", které představují provedení bočního přítoku k vodnímu toku pod objektem č.p. 61 ve výši 80.849,1B Kč bez DPH.

3. Č.j. 1678/2012 schválila podpis smlouvy o dílo "oprava místních komunikací ve městě Klecany" (ulice Mírová, Dlouhá, Nová, Přemyšlenská a Pionýrská) se společností EUROVIA CS, a.s. se sídlem Národní 10, 113 19 Praha 1, lČ45274924 Celková cena na opravu komunikací činí 10.059.766,98 Kč včetně DPH.

4. Č.j. 1673/2012 schválila podpis dodatku k SOD se společností Techniserv s.r.o k projektu požárního vodovodu a požární nádrže pro objekty č.p. 942, 943, 944, 946, 951 dle ČSN za částku 31.480,- Kč bez DPH. Požární nádrž se předpokládá
v místě bývalých nádrží PHM.

5. Schválila nákup 2 multifunkčních tiskáren OKl M8470 za cenu 10.610,- Kč včetně DPH pro potřeby MěÚ (kancelář starosty a knihovna).

6. Schválila podpis smlouvy o zřízení věcného břemene mezi městem Klecany a společností Telefónica Czech Republic, a.s. na stavbu podzemního komunikačního vedení veřejné komunikační sítě v délce 53 m pod označením ,,11010-024925, Klecany, přepojení TR 84".

7. Č.j. 1670/2012 vzala na vědomí oznámení ZŠ a MŠ Klecany o organizaci školy o letních prázdninách.

8. Č.j. 1687/2012 schválila odkup 19 sad lešení HAKY za cenu 4.500,- Kč za jednu sadu od pana Miroslava Tvrdého. Lešení bude používáno při údržbě budov v majetku města.

9. Č.j. 1574/2012 a 1575/2012 vzala na vědomí zprávy o činnosti OP Zdiby na území města Klecany za měsíce duben a květen 2012.

10. Pověřila místostarostovi města přípravu změny statutu Fondu kultury, sportu a volného času města Klecany.

11. Schválila návrh sociální komise na úpravu nájemních smluv v DPS, kde bude přidán "ručitel", tj. syn nebo dcera, případně jiný rodinný příslušník, který bude zodpovídat za vyklizení a předání bytu v DPS po ukončení pobytu nájemce. Bere na vědomí 2 žádosti o umístění do domu s pečovatelskou službou. Byt po paní Tůmové nebyl dosud uvolněn z důvodu dědictví, a proto prozatím nebyl vybrán žádný zájemce.

12. 1681/2012 seznámila se s návrhem projektanta lng. arch. Lukáše Balleka na úpravu dětského hřiště v MŠ Klecany a návrh úprav schválila.

13. Č.j. 1682/2012 seznámila se s dendrologickým průzkumem a oceněním dřevin MŠ Klecany od společnosti a05, ateliéru zahradní a krajinářské architektury lng. Forejtové a lng. Tomsové. Návrhy na úpravy v areálu MŠ předá komisi ŽP.

14. Schválila uzavření Stavebního úřadu ve dnech 2. - 4.7. 2012 Matrika, podatelna MěÚ i knihovna budou v těchto dnech otevřeny.

Příští zasedání Rady města se bude konat 9. července 2012


Přihlášení do systému
Uživatelské jméno:

Heslo:

  Registrovat


E-letter

Pokud chcete dostávat pravidelně novinky o dění ve městě Klecany a okolí, zadejte výše Vaší e-mailovou adresu.