Mapa stránek pro turisty napište nám nové fórum Z úřední desky Bazar
nakupte si u nás
Úvodní stránka
MěÚ - zápisy z jednání ~ Zápisy a usnesení 2012 ~ Usnesení ze zasedání Rady 16.4.2012

Kontaktní informace
Městský úřad Klecany
Do Klecánek 52
250 67 Klecany

tel.: 284 890 064
fax: 284 890 000

Fakturační adresa
Město Klecany
Do Klecánek 52
250 67 Klecany.
IČ: 00240290

Úřední hodiny:
Městský úřad
pondělí, středa
07.00 - 18.00

Stavební úřad
pondělí, středa
08.00 - 11.15 a 11.45 - 18.00

Matriční úřad , Pokladna
pondělí 07.30 - 11.15 a 11.45 - 18.00 středa 07.00 - 11.15 a 11.45 - 18.00

e-mail: webmaster@klecany.cz

Usnesení ze zasedání Rady 16.4.2012

Usnesení č.12/2012
 ze zasedání Rady města Klecany, ze dne 16. 4.2012

Přítomni dle prezenční listiny: lvo Kurhajec, Ladislav Němeček, lng. Kristýna Holubová, Jiří Medek, Daniel Dvořák

Hosté: lng. Karel Tichý, Martin Lemon, lng. Jan Steflíček,Geosence s.r.o. - Karel Vlasák, JUDr. Jan Zvoník, MBA, Mauring spol. s r.o. - Miroslav Švec,lng. Lukáš Frček

1. Vzala na vědomí účast Města Klecany na dobrovolné dražbě, konané dne 11.4.2012. Město Klecany vydražilo níže uvedené nemovitosti za částku 8.920.000,- Kč. Předmětem byla dražba souboru nemovitého majetku zapsaného na LV č.880 vedeného u Katastrálního úřadu pro Středočeský kraj, Katastrální pracoviště Praha - východ, pro okres Praha - východ, obec Klecany a kat. území Klecany a to:

2. Vzala na vědomí, že město Klecany podalo trestní stíhání na neznámého pachatele o umístění černéskládky na poli v k.ú. Klecany (za Boleslavkou). Schvaluje odměnu ve výši 10.000,- Kč za informaci, která povede k dopadení pachatele.

3. Č.j. 893/2012 vzala na vědomí podpis dodatku č.1 ke smlouvě o dotaci mezi městem Klecany a ROP Střední Čechy k projektu "Víceúčelový sportovní areál Klecany", který se týká prodloužení termínu realizace na rok 2012.

4. Č.j. 765/2012 vzala na vědomí nabídku společnosti Linhart spol. s r.o. na údržbu sportovního umělého trávníku.

5. Č.j. 89,/2012 schválila Dodatek č.4 ke smlouvě o dílo ze dne 6. 9. 2011 pro projekt "Víceúčelový sportovní areál Klecany", uzavřené mezi městem Klecany a Univerzální stavební, a.s. o provedení schválených víceprácí na sportovišti (oprava omítky tělocvičny, provedení drenáží a odtěžení zeminy, provedení žlábků, kabelových chrániček a rozšíření branky, dodávka a položení travních koberců). Č.j. 877/2012 zároveň vzala na vědomí kolaudační souhlas stavby daného projektu, který vydal Stavební úřad Klecany dne 16. 4.2012.

6. Č.j. 746/2012 vzala na vědomí nabídku společnosti GeoTec-GS, a.s. na zajištění geotechnických služeb včetně polních a laboratorních zkoušek.

7. Č.j. 747/2012 schválila návrh společnosti GeoTec-GS, a.s. na stanovení požadavků města Klecany na provádění zásypů výkopů pro inženýrské sítě ve vozovkách pozemních komunikací ve vlastnictvíměsta.

8. Č.j. 785/2012 schválila konání ,,Prvomájového shromáždění a setkání občanů" dne 1.5. 2012 od 10.00 do 11.00 hodin, které svolávají lng. Jiří Valtera a Michal Plecitý na náměstí V.B. Třebízského.

9. Č.j.786/2012 vzala na vědomí nabídku na odkup domu a pozemku v ulici U Kovárny 24, Klecany v částce 1.490.000,- Kč, která není pro město aktuální.

10. Č.j.804/2012 seznámila se s projektem ,,Kruhový objezd na křižovatce lll/00B3 a ll/608" a pověřila místostarostu města dalším jednáním.

11. Č.j. 815/2012 vzala na vědomí oznámení Povodí Vltavy, s.p. o aplikaci stopovací látky "Sulforhodamin G" do do vodního toku Vltava pod vodním dílem Vrané nad Vltavou za účelem provedení testovacího pokusu, který upřesní rychlost postupu havarijního znečištění vody v toku.

12. Č.j. 834/2012 schválila podpis dodatku č.1 ke smlouvě o dílo uzavřené mezi městem Klecany a Martinem Pekem o provedení stavebního dozoru projektu "Revitalizace náměstí V. B. Třebízského v Klecanech"'

13.Schválila podání žádosti ZUŠ Klecany na KÚ Středočeského kraje, odbor školstvía sportu o navýšení kapacity ZUŠ Klecany z původníkapacity 500 žáků na požadovanou kapacitu 550 žáků s účinností od 1.9.2012.

14. Za účasti zástupců společnosti Geosence s.r.o. projednala s lng. Šteflíčkem požadavky pro zadání pasportu zeleně pro město Klecany i požadavky na zpracování údajů pasportu pro potřeby aktualizace mapového portálu města.

15. Se zástupci společnosti Mauring projednala požadavek na změnu č.1 ÚPD pro zástavbu areálu Horních kasáren. Předá stavební komisi a zastupitelstvu města k dalšímu jednání.

Příští zasedání Rady města se bude konat 23. dubna 2012.
K tomuto článku můžete vložit svůj komentář
Přispívat do diskuze může pouze registrovaný uživatel.


Přihlášení do systému
Uživatelské jméno:

Heslo:

  Registrovat


E-letter

Pokud chcete dostávat pravidelně novinky o dění ve městě Klecany a okolí, zadejte výše Vaší e-mailovou adresu.