Mapa stránek pro turisty napište nám nové fórum Z úřední desky Bazar
nakupte si u nás
Úvodní stránka
MěÚ - zápisy z jednání ~ Usnesení ze zasedání Rady města ze dne 3.6.2013

Kontaktní informace
Městský úřad Klecany
Do Klecánek 52
250 67 Klecany

tel.: 284 890 064
fax: 284 890 000

Fakturační adresa
Město Klecany
Do Klecánek 52
250 67 Klecany.
IČ: 00240290

Úřední hodiny:
Městský úřad
pondělí, středa
07.00 - 18.00

Stavební úřad
pondělí, středa
08.00 - 11.15 a 11.45 - 18.00

Matriční úřad , Pokladna
pondělí 07.30 - 11.15 a 11.45 - 18.00 středa 07.00 - 11.15 a 11.45 - 18.00

e-mail: webmaster@klecany.cz

Usnesení ze zasedání Rady města ze dne 3.6.2013

Usnesení č. 15/2013 ze zasedání Rady města Klecany, ze dne 3. 6. 2013


Přítomní dle prezenční listiny: Daniel Dvořák , Ing. Kristýna Holubová, Ivo Kurhajec, Jiří Medek, Ladislav Němeček

1. Schválila rozpočtové opatření č. 3/2013 na vyčlenění finančních prostředků na likvidaci následku povodně a prozatím schválila vyčleněn i částky ve výši 250.000Kč na § 5299 z přebytku hospodařeni za rok 2012 - položka 811 5. Občané města mohou darovat finanční prostředky na č. účtu 2228201/0100 pod variabilním symbolem 5212 nebo materiální pomoc na následky povodni. Do kolonky Oznámení pro příjemce vypište: Povodně 2013.

2. Vzala na vědomí, že Povodňová komise vyhlásila III. povodňový stupeň a práce probíhají dle schváleného povodňového plánu.

3. Dle povodňového plánu je zákaz vjezdu do oblastí postižených povodni, žádáme proto občany o dodržováni zákazu.

4. Aktuální průtoky na Vltavě je možné si ověřit na stránkách Českého hydrometeorologického ústavu, jehož odkaz je i na stránkách města www.muklecany.cz na šedé boční liště "Povodňová služba". Aktuální průtok dne 3. 6. 2013 v 17:40 na Vltavě- Chuchle byl 2.930 m3.

5. Z důvodu povodňového ohrožení přerušila do odvoláni stavbu "Cyklostezka Klecany - Klecánky přivoz", která by ohrozila náhradní příjezdovou cestu do Klecánek. Poskytovatel dotace bude informován o nepředvidatelné situací. Rovněž byla přerušena stavba "Oprava silnice Přemyšlenská".

6. Vzala na vědomi rozesláni výzev zakázek malého rozsahu: koordinátor BOZP projektu .Zateplení a výměna výplni otvoru "Základní škola v Klecanech", poskytování poradenských služeb pří realizaci projektu  "Cyklostezka Klecany - Klecánky přívoz" a poskytování poradenských služeb při realizací projektu "Rekonstrukce MŠ Klecany".

7. Schválila na žádost obyvatel města nabídku zahradnictví Rajtr bezpečnostního řezu topolů a ořešáku na náměstí za cenu ve výši 15.884,- Kč bez DPH.

8. Schválila nabídku Jana Suchomela na digitalizaci podkladů stávajících projektů objektu Rychty a stávajícího Městského úřadu za cenu ve výši 46.260,- Kč bez DPH.

9. Schválila podpis smlouvy o dílo se Stavitelstvím DE a f. Jokospeed na zhotovení stavby "Klecany-přípojky požárního vodovodu a požární nádrž" v areálu Dolních Kasáren. K zadání zakázky byly poptány dále společností Skanska Transbeton, a Tentop s.r.o., Stavitelství DE a f. Jokospeed byly vybrány jako nevhodnější.

10.Schválila uzavření mandátní smlouvy na výkon TDI na stavbu ,.Přípojky požárního vodovodu a požární nádrž Klecany" se společností MZK inženýring s.r.o za cenu ve výši 18.000,- Kč bez DPH/měsíc.

11 . Projednala podmínky uzavřeni dodatku č. 2 k ukončeni nájemní smlouvy se společností Woodcote a souběžné uzavření nové nájemní smlouvy na pronájem části č.p. 946, objektu č.p. 951 a venkovních ploch dle sjednaných podmínek
(nájem na dobu neurčitou s 6-ti měsíční výpovědní dobou, bez kauce, se slevou nájemného ve výši 30.000,- Kč po dobu 5-ti měsíců, která odpovídá závazku na vyrovnání investic).

Přišlí zasedání Rady města se bude konat 10. června 2013.

Přihlášení do systému
Uživatelské jméno:

Heslo:

  Registrovat


E-letter

Pokud chcete dostávat pravidelně novinky o dění ve městě Klecany a okolí, zadejte výše Vaší e-mailovou adresu.