Mapa stránek pro turisty napište nám nové fórum Z úřední desky Bazar
nakupte si u nás
Úvodní stránka
MěÚ - zápisy z jednání ~ Usnesení ze zasedání Rady města ze dne 3.3.2014

Kontaktní informace
Městský úřad Klecany
Do Klecánek 52
250 67 Klecany

tel.: 284 890 064
fax: 284 890 000

Fakturační adresa
Město Klecany
Do Klecánek 52
250 67 Klecany.
IČ: 00240290

Úřední hodiny:
Městský úřad
pondělí, středa
07.00 - 18.00

Stavební úřad
pondělí, středa
08.00 - 11.15 a 11.45 - 18.00

Matriční úřad , Pokladna
pondělí 07.30 - 11.15 a 11.45 - 18.00 středa 07.00 - 11.15 a 11.45 - 18.00

e-mail: webmaster@klecany.cz

Usnesení ze zasedání Rady města ze dne 3.3.2014

Usnesení č. 6/2014 ze zasedání Rady města Klecany, ze dne 3.3.2014

Přítomní dle prezenční listiny: Daniel Dvořák, Ivo Kurhajec, Jiří Medek, Ladislav  Němeček

Omluvena: Ing. Kristýna Holubová

1. Vzala na vědomí "Protokol o kontrole obce" provedené Hasičským záchranným sborem Středočeského kraje dne 27.2. 2014. Kontrola nezjistila žádné závady. Členové kontrolní komise upozornili na nepravdivé údaje na www.klecany.cz. Tyto stránky mystifikují občany, kteří v případě ohrožení nedostávají pravdivé informace.

2. Projednala situaci ohledně nezkolaudovaného vodovodu a kanalizace v areálu Astrapark.

3. Vzala na vědomí nabídku možné další spolupráce na vybraných tématech v rámci obce Klecany od Ing. arch. Václava Zůny a Ing. arch. Tomáše Beneše.

4. Č.j . 827/2014 vzala na vědomí nabídku od spol. INTE čisticí technika s.r.o. na ruční podlahový mycí stroj s odsávacím systémem a podlahový mycí stroj s válcovým kartáčem. Stroj bude předveden v novém pavilonu mateřské školy.

5. Vzala na vědomí Rozhodnutí č.j. 679/2014 Stavebního úřadu Klecany o změně stavby před jejím dokončením NÚDZ - mezinárodní centrum klinického výzkumu v neuropsychiatrii. Celková výška objektu je snížená z původních 15m na 13,5m.

6. Neschválila nabídku spol ASLB s.r.o. na vyhotovení průkazu energetické náročnosti na akci Mateřská škola Klecany - krčky za cenu 31.460,- Kč.

7. ČJ 828/2014 schválila cenovou nabídku spol. ArchEnergy, zastoupenou Ing. Jiřím Košťálem na vyhotovení průkazů energetické náročnosti budov v majetku města Klecany za cenu 85.000,- Kč (budovy Městského úřadu, Rychta, městská knihovna a pošta, hasičská zbrojnice, dům č.p. 54, dům s pečovatelskou službou, mateřská škola stávající, mateřská škola nová , ZUŠ, zdravotní středisko a dům č.p. 58).

8. Vzala na vědomí cenovou nabídku spol. Čechák na vyhotovení průkazů energetické náročnosti pavilonů ZŠ Klecany po zateplení objektů za cenu 36.600,- Kč.

9. Č.j. 742/2014 schválila cenovou nabídku spol ASLB s.r.o. na úpravu projektové dokumentace Sportovního areálu Klecany za cenu 151.250,- Kč. Projektová dokumentace bude přílohou žádosti o dotaci ROP Střední Čechy "Sportovní areál Sportklub".

10.Seznámila se s dokumenty potřebnými ke schválení zadání změny č. 2 územního plánu Klecan a předá Zastupitelstvu města.

11. Schválila žádost p. Edity BalIadové, předsedkyně Základní kynologické organizace Klecany o proplacení částky 9.084,- (náklady na oplocení).

12. Schválila nabídku p. Milana Peukerta na vložkování komínu za cenu ve výši 44.327,-Kč v budově zdravotního střediska. Oprava je nutná z důvodu výměny kotle.

13. Projednala žádost spol. Oresta s.r.o., zastoupené Ing. arch Vítem Čermákem o souhlas s dopravním řešením v projektu novostavby rodinných domů na pozemku par. č. st. 22/1, 49/1, 49/3, 357/3 v k.ú. Klecany. Spol. Oresta bude vyzvána k předložení souhlasu Policie ČR - dopravní inspektorát.

14.Schválila žádost ZUŠ Klecany o převedení hospodářského výsledku do rezervního fondu a dále z rezervního fondu do fondu investičního a to částku 61.661,01Kč. Dále schválila nákup keramické pece o objemu 100I v hodnotě 130.000,- Kč.

15. Projednala 2 varianty připojení objektu č. p. 18 (dříve drogérie) na kanalizaci. Projektovou dokumentací a výstavbu kanalizační přípojky provedou Středočeské vodárny a.s.

Přihlášení do systému
Uživatelské jméno:

Heslo:

  Registrovat


E-letter

Pokud chcete dostávat pravidelně novinky o dění ve městě Klecany a okolí, zadejte výše Vaší e-mailovou adresu.